Menu
Analýza konkurence – proč ji věnovat opravdu velkou pozornost?

Analýza konkurence – proč ji věnovat opravdu velkou pozornost?

4 minuty čtení

Pro podnikání je bezpochyby potřeba mít zdravé sebevědomí. Nikoliv však slepě natolik, aby se zapomínalo na případnou konkurenci a její obrovský vliv. Prostřednictvím podrobné analýzy konkurence může podnikatel vhodně nastavit celý svůj obchodní model, zvolit odlišnou a do jisté míry jedinečnou obchodní strategii. Je to alfa a omega úspěšného podnikání.

Nejprve trochu teorie. Konkurenční prostředí je jedním z předpokladů tržního hospodářství. Konkurence je v podstatě hybná síla vedoucí k tomu, že se firmy chtějí odlišovat od ostatních a posouvat se někam dál. Analýza konkurence a především její správná interpretace a reakce na její výsledky firmě může pomoci udržet se mezi nejlepšími.

Kdy je nutné začít s monitoringem konkurence?

Odpověď na tuto velmi jednoduchou otázku je také velmi jednoduchá – čím dříve, tím lépe. Mít povědomí o konkurenci na trhu je žádoucí ideálně ještě před samotným spuštěním vlastního podnikatelského záměru. Je absolutně klíčové znát konkurenční prostředí.

Čím více informací je k dispozici, tím větší je šance uspět se svým produktem nebo službou.

Analýza konkurence není potřebná jen v rámci rozjezdu podnikání. Například i pro efektivitu projektového řízení někdy není od věci se podívat, jak je na tom konkurence.

Co všechno analýza konkurenčního prostředí obsahuje?

Každý podnikatel si musí stanovit svůj obchodní model a marketingovou strategii, zamyslet se nad firemním cash flow a oblastí public relations. Aby nedošlo k předčasné likvidaci firmy, je ideální si toto dobře promyslet již úplně na začátku, musí se dostatečně věnovat i oblasti risk managementu. Cesta, jak v rámci svého oboru vynikat nad průměrnou nabídkou na trhu, není jednoduchá. V první řadě je potřeba vytvořit přehled konkurenčních firem.

Nestačí se porozhlédnout jen na úrovni přímé stávající konkurence. Komplexní analýza konkurence musí brát v úvahu také v budoucnosti nově vzniklé konkurenční firmy, konkurenci dodavatele i odběratele a v neposlední řadě i konkurenci substitutů.

Portfolio konkurenčních firem je základ. U každé jednotlivé firmy se v rámci každé analýzy konkurenčního prostředí sledují následující aspekty:

  • tržní podíl a ekonomické výsledky
  • marketingová strategie nejlépe i s ohledem na vynaložené finanční prostředky
  • obchodní strategie
  • cenová úroveň nabízených produktů a služeb
  • technologická řešení a postupy
  • cílová skupina zákazníků neboli segmentů trhu, na které firma své produkty a služby cílí

Velmi užitečným a využívaným pomocníkem pro analýzy konkurenčního prostředí je také tzv. SWOT analýza – vytyčení silných a slabých stránek společností, jejich příležitostí a hrozeb. Z těchto analýz je možné vyčíst, kde jsou „hluchá místa“ daného oboru, jakým směrem zaměřit svoji obchodní strategii, jak vynikat.

V praxi to znamená sledování komplexního působení firmy:

  • webové stránky (obsah, vzhled, návštěvnost)
  • prezentační materiály (katalogy, letáky)
  • ceníky (včetně případných slevových akcí)
  • výroční zprávy apod.

Nejedná se jen o shromažďování dat „od počítače“. Využít lze mystery shopping, fiktivní registrace, i oslovení zákazníků konkurenčních firem. Kreativitě se v tomto případě meze nekladou. Jak už bylo řečeno, více informací znamená širší možnosti upgradovat kvalitu svého produktu nebo služby.

V případě, že se monitoring konkurence nějakým způsobem dotýká osobních údajů kohokoliv, musí mít zpracovatel na paměti pravidla vycházející z evropské směrnice GDPR.

Mapa konkurenčních skupin

Výsledkem analýzy konkurence je mapa konkurenčních firem nebo produktů. Často se označuje také jako konkurenční terén nebo konkurenční krajina.

Při rozdělení konkurenčních firem do skupin podle podobnosti jejich strategie a záměru a zanesením pozic konkurentů do dvojdimenzionální osové soustavy dle uvedených charakteristik vzniká mapa konkurenčních skupin.

V ideálních případech by měla být takto strukturovaná mapa konkurenčních skupin součástí každého strategického řízení firmy. Důkladná analýza konkurenčního prostředí dílčím způsobem přispívá k hledání nejvhodnějšího řešení pro dosažení stanovených cílů firmy.

Rozhodují detaily

Není nutné se od svých konkurentů diametrálně lišit. Důležité je strhnout zákazníky na svou stranu. A to třeba „jen“ příjemným bonusem nad rámec standardní nabídky a prezentace ostatních firem.

Mnohdy zákazníci ocení výhodnější věrnostní program, množstevní slevy, uživatelsky příjemnější webové stránky, kvalitnější zákaznickou podporu, aj. I maličkosti rozhodují o úspěchu, a tedy i o zvyšování zisku firmy. A to je pro každého podnikatele to nejdůležitější.

Monitoring konkurenčního prostředí nikdy nekončí

Tržní prostředí je živý organismus, který se neustále mění. Úspěšná firma nemůže setrvat stále na stejném místě. Musí zdokonalovat své služby, být efektivnější a modernější. S tím souvisí potřeba neustále aktualizovat i informace získané o konkurenčním prostředí.

Nejedná se tedy jen o jakýsi jednorázový sběr dat. Analýza konkurence spočívá v kontinuálním a systematickém zjišťování novinek a změn. Průběžným sledováním lze do jisté míry předvídat budoucí vývoj daného odvětví. S předstihem reagovat na vzniklou situaci a být o krok před ostatními je nesporně to, po čem firmy touží.

Poslední aktualizace: 24. 09. 2018