Menu
7 kroků pro úspěšný brainstorming

7 kroků pro úspěšný brainstorming

3 minuty čtení

Brainstorming je metoda pro generování co největšího množství nových nápadů na dané téma. Jedná se o skupinovou metodu, používá se k povzbuzení kreativního myšlení v týmu. Brainstorming má za cíl přinést nové nápady a řešení pro konkrétní situace a problémy. Platí pro něj určitá pravidla, díky kterým se jedná o velmi efektivní metodu tvůrčího myšlení. Využívá se v mnoha oblastech – zejména tam, kde je rozvíjení kreativity a nové nápady žádoucí – typicky například v marketingu nebo managementu. Jak správně při brainstormingu postupovat?

Za prvé: Příjemná atmosféra

Člověk je mnohem více kreativní, pokud se cítí dobře a není pod tlakem. Vytvoření příjemného prostředí a atmosféry pro brainstorming podněcuje členy týmu k lepším výkonům. Je vhodné si pro brainstorming vyčlenit samostatnou místnost, kde nebude docházet k rušení zvonícími telefony nebo příchozími návštěvami. Pokud se předpokládá, že setkání bude trvat déle, není špatné mít k dispozici drobné občerstvení. Brainstorming by měl být spíše neformálního charakteru.

Za druhé: Vymezení problému

Na počátku brainstormingu by mělo dojít k rekapitulaci toho, proč k němu vůbec dochází. Ideální je, pokud se v místnosti nachází tabule, na kterou se konkrétní situace nebo problém zapíše. Někdy je i v průběhu brainstormingu dobré si připomenout zadání, aby myšlenky neutekly někam zcela jinam.

Za třetí: Prvořadá je kvantita

Obvykle to bývá naopak. Kvalita je požadována častěji než kvantita. U brainstormingu je však žádoucí vytvořit co nejvíce nápadů a myšlenek. Podívat se na problém originálním, neotřelým způsobem. A není potřeba domýšlet důsledky sdělené věci – je možné, že myšlenku ucelí někdo jiný z týmu. Z toho brainstorming vychází. Čím víc bude námětů, tím pravděpodobněji v nich bude kvalitní návrh.

Za čtvrté: Nepřekřikovat se

U brainstormingu se považuje za důležité vnímat to, co říkají ostatní. Právě rozvíjení myšlenek někoho jiného je podstata celého snažení. Proto se nedoporučuje mluvení jednoho přes druhého. Podněty je navíc potřeba zapisovat, aby se k nim účastníci brainstormingu mohli případně vrátit (a na nic nezapomněli).

Čím více lidí se účastní brainstormingu, tím více podnětů a nápadů se očekává. V podstatě lze ale brainstorming aplikovat i ve dvou. Nebo dokonce jen sám u sebe, ale to je spíš extrémní situace.

Čím více lidí se účastní brainstormingu, tím více podnětů a nápadů se očekává. V podstatě lze ale brainstorming aplikovat i ve dvou. Nebo dokonce jen sám u sebe, ale to je spíš extrémní situace.

Za páté: Kritika není na místě

Pátým bodem se brainstorming liší od klasických porad. V žádném případě se jednotlivé myšlenky vyřčené na brainstormingu nehodnotí a nekritizují. Důvod je zřejmý. Kritika může někoho odradit od toho sdělit veřejně svůj názor. A co když právě tento názor by byl přínosem?

Konstruktivní kritika může přijít potom, teď je ovšem podstatné nezabrzdit nikoho ve vymýšlení možných řešení.

Za šesté: Motivace

Motivace, inspirace, povzbuzování jsou termíny, které s brainstormingem úzce souvisí. Stimulace nových myšlenek, povzbuzování nesmělých kolegů – to vše může v týmu vytvořit takovou atmosféru, která povede k úspěšnému nalezení řešení.

Co je potřeba zdůraznit je rovnost mezi členy týmu. Stejnou názorovou váhu by měl mít šéf i nováček. Skutečnost, že členové týmu pocházejí z různých pozic, je naopak velmi přínosná. Každý má totiž jiný pohled na věc a mohou se tak dobrat zajímavějšímu výsledku.

Za sedmé: Nepřehánět to

Brainstorming by neměl být ani krátký, ale ani zbytečně dlouhý. Jakmile se diskuze dostane do mrtvého bodu a nikam dál nevede, je nejvyšší čas skončit. Lidé musí být aktivní, motivovaní, nikoliv unavení a znudění. Ne vždy dojde k vyřešení daného problému nebo situace. V takových případech je vhodné téma odložit a vrátit se k němu až někdy v příštích dnech. Je zbytečné tlačit na pilu, nikam by to nevedlo.

A na závěr…

Brainstorming lze využít nejen v rámci zaměstnání, jak by se mohlo na první pohled zdát. Metoda je vhodná i pro řešení problémů v osobním životě – například v kolektivu přátel nebo rodiny. Brainstorming může přinést mnoho originálních nápadů jak začít podnikat i jak netradičně uspořádat rodinnou oslavu. V obou případech bude tato metoda jistě velmi efektivní.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2018