Menu
Češi jsou stále zadluženější – každý desátý je v exekuci

Češi jsou stále zadluženější – každý desátý je v exekuci

2 minuty čtení

Ačkoliv Česká republika zažívá ekonomický růst a celkově se zlepšuje finanční gramotnost, roste i počet lidí v exekuci. Stránka mapaexekuci.cz, která se snaží přiblížit a zmapovat současnou situaci, odhaduje, že se v Česku nachází 863 000 lidí v exekuci.

Je to číslo absolutně závratné. Při přepočtení na procenta populace se jedná o 9,7 % Čechů nad 15 let. Toto číslo ale nezahrnuje životy manželů, manželek nebo dětí, které jsou exekucemi rodinných příslušníků také ovlivněny. I s rodinnými členy mluvíme zhruba o jedné pětině české populace.

Co je ještě více šokující, je počet lidí se 3 a více exekucemi. Jejich počet odhaduje mapaexekuci.cz na 493 000, tedy 57 % lidí v exekuci. Tito lidé mají velmi malé vyhlídky na splacení svých dluhů, nebo na dosáhnutí procesu oddlužení.

Počet lidí v exekuci. Nejhůře na tom jsou severní Čechy. Data z webu mapaexekuci.cz

Počet lidí v exekuci. Nejhůře na tom jsou severní Čechy. Data z webu mapaexekuci.cz

Nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde je exekucí stíháno 18,08 % obyvatel nad 15 let. Nejnižší procento je pak ve Zlínském kraji, kde je to 5,74 % populace.

Intenzita výskytu lidí v exekuci v ČR. Tmavě červená značí 20 % a více lidí v dané obci.

Intenzita výskytu lidí v exekuci v ČR. Tmavě červená značí 20 % a více lidí v dané obci.

Průměrný počet exekucí na osobu v celé České republice je 5,4. Nejhůře jsou postiženy bývalé Sudety. Radek Hábl, autor projektu, odhaduje podobný počet lidí za hranicí splatitelnosti. Dle něj je 400 000 až 500 000 lidí v beznadějném dluhu.

Každý rok prochází oddlužením kolem 100 000 lidí. To znamená, že je zde 800 000 lidí, kteří o oddlužení neví nebo na něj nedosahují.

Říká Radek Hábl. Současné podmínky oddlužení vyžadují během 5 let splatit alespoň třetinu svého dluhu. Lze splatit i méně, je ale nutný písemný souhlas všech věřitelů.

Během pěti let bude ze současného příjmu odebráno vše, kromě životního minima. Pokud ale člověk dluží miliony a vydělává jen něco málo nad minimální mzdu, třetinu svého dluhu bohužel nesplatí.

Hlavními problémy současného zákona jsou:

  • i více exekutorů na jednoho člověka
  • na oddlužení mohou dosáhnout jen ti, kteří jsou schopni splatit třetinu dluhu

Těmito problémy se zabývá novela insolvenčního zákona, která by minimální splatnou část dluhu snížila na 0 % a zavedla tzv. teritorialitu exekutorů. Slovensko bylo před nedávnem v podobné situaci, jako jsme teď my a právě tato novela pomohla Slovákům v beznadějném dluhu se jej zbavit. Pokud by novela zákona prošla parlamentem, dlužníci by splatili jen tolik, kolik jsou schopni a na každého dlužníka by byl pouze jeden exekutor z regionu bydliště dlužníka.

Problém s exekucemi je obrovský. Zasahuje životy každého pátého Čecha. Celková dlužná částka lidí v exekuci dosáhla v roce 2017 239 miliard korun. Jelikož se sta tisíce lidí v současné situaci nemohou zbavit svého dluhu, bude dluh přenesen na jejich děti nebo příbuzné. Novela insolvenčního zákona je tedy kriticky nutná.

Poslední aktualizace: 10. 10. 2018