Menu
Daň z nabytí nemovitosti – kdy, kolik a jak ji platit?

Daň z nabytí nemovitosti – kdy, kolik a jak ji platit?

2 minuty čtení

Daň z nabytí nemovitosti je nedílnou součástí koupě nového bydlení. Dříve byla označována jako daň z převodu nemovitosti. Prodávající a kupující se mohli dopředu dohodnout, kdo z nich ji bude platit. V současnosti je tento závazek svázán s osobou kupujícího. Jaká jsou další specifika daně z nabytí nemovitosti? 

Pořízení nového bytu nebo domu je bezpochyby příjemná záležitost. Radost z koupě nemovitosti může utlumit byrokracie související s celým kupním procesem. Podpis kupní smlouvy, řešení financování, případně výběr vhodné hypotéky.  A k tomu všemu ještě daň z nabytí nemovitosti. Ne všichni se jí ale musí bát.

U novostaveb se daň neplatí

Daň z nabytí nemovitosti se platí jen při úplatném převodu. Výjimkou je koupě nového bytu nebo domu, kde dochází k tzv. prvopřevodu. Takový případ je od daně osvobozený. Je však zapotřebí, aby k tomuto prvnímu převodu došlo do 5 let ode dne, od kterého je možné novostavbu užívat.

Osvobození od platby daně platí i pro další specifické případy. Daň z nabytí se nehradí také u:

  •  jednotky, která nově vznikla nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek (součástí stavby nesmí být jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komora),
  • jednotky, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru.

V obou vyjmenovaných případech je opět nutné dodržet podmínku nabytí do 5 let ode dne, kdy je možné nově vzniklou stavbu užívat.

Jaká je výše daně?

Daň z nabytí se vypočítává z nabývací hodnoty nemovitosti snížené o případný uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena.

Uznatelný výdaj je odměna zaplacená za znalecký posudek a je možné tuto částku odečíst od základu daně. Sazba daně činí 4 % z vypočteného základu daně.

Zjednodušeně řečeno, za každý 1 milion korun odvádí kupující státu 40.000 korun.

Kdy je potřeba daň zaplatit a jak?

Rozhodujícím termínem pro podání daňového přiznání je zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí. Následně je do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zapsání vlastnického práva kupujícího, nutné podat daňové přiznání. V tom samém termínu je nutné platbu daně z nabytí nemovitosti zrealizovat.

Daňové přiznání se podává na finančním úřadu, v jehož územním obvodu se daná nemovitost nachází. Seznam všech finančních úřadů včetně podřízených územních pracovišť je dostupný na portálu finanční správy. Stejně tak je zde k dispozici formulář přiznání k dani z nabytí nemovitosti se všemi přílohami.

Formulář Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

A jak konkrétně daň z nabytí nemovitosti zaplatit? Úhradu je možné učinit prostřednictvím složenky nebo bankovním převodem. A to ve prospěch konkrétního čísla účtu, které je určené speciálně pro platbu daně z nabytí nemovitých věcí. Jejich seznam je opět dostupný na webu finanční správy. Variabilním symbolem platby je rodné číslo, případně IČ.

Pozor na nedodržení termínu!

Finančních výdajů souvisejících s koupí nemovitosti je jistě dost. Aby nebyly náklady ještě vyšší, je potřeba si lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně hlídat.

Jestliže termíny nebudou dodrženy, hrozí uložení pokuty až do výše 5 % z daně za pozdní podání daňového přiznání a také úrok z prodlení ve výši nejméně 14 % ročně za nedodržení splatnosti daně.

Poslední aktualizace: 17. 10. 2018