Menu
Daň z převodu nemovitosti – o jakou daň se jedná?

Daň z převodu nemovitosti – o jakou daň se jedná?

3 minuty čtení

Daně jsou pro mnoho lidí nesrozumitelnou oblastí. Množství složitých formulářů, podmínek, výjimek, lhůt. Změna názvu některé z daňových povinností přehlednost také zrovna nevylepšuje. A přesně to je případ daně z převodu nemovitosti. Ta byla v roce 2014 přejmenována na daň z nabytí nemovitých věcí. Jaká jsou specifika této staronové daně? Kdo je povinen ji platit a v jakých případech?

Před přejmenováním této daňové povinnosti se kupující a prodávající mohli společně domluvit, kdo bude daň platit. Zákonodárci ale došli k názoru, že daň je spjata se samotnou nemovitostí, nikoliv s převodem. Platební povinnost proto přešla pouze na nabyvatele, a to bez výjimky. Jiná domluva není možná.

Osvobození od daně pro jaké případy platí?

V první řadě je třeba zmínit, že daň z převodu, resp. z nabytí nemovitosti, se hradí jen při úplatném převodu. To znamená v případě, kdy je sjednána kupní cena. I zde ale existují výjimky.

Od platby daně je osvobozen tzv. prvopřevod. Jedná se o situaci, kdy se poprvé od vzniku nemovitosti převádí vlastnické právo z jedné osoby na druhou. Typickým příkladem jsou novostavby. Podmínkou je, že k tomuto převodu musí dojít nejpozději 5 let ode dne, od kterého bylo možné nový byt nebo dům užívat.

Další možné případy osvobození od platby daně:

  • Převod jednotky vzniklé nástavbou, přístavbou nebo jinou stavební úpravou. Jako stavební úpravu nelze považovat rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek. Stavba také nesmí obsahovat jiný nebytový prostor než sklep, garáž nebo komoru. Převod musí proběhnout do 5 let ode dne, kdy je možné nově vzniklou stavbu užívat.
  • Převod jednotky, která stavební úpravou nově neobsahuje jiný nebytový prostor než sklep, garáž a komoru. Převod musí také proběhnout do 5 let ode dne, kdy je možné nově vzniklou stavbu užívat.

Jaká je výše daně?

Daň se vypočítává z nabývací hodnoty nemovitosti. Ta může být ponížena o tzv. uznatelný výdaj – obvykle se jedná o odměnu zaplacenou za znalecký posudek. Nabývací hodnota je rovna sjednané ceně, srovnávací daňové hodnotě, zjištěné ceně nebo zvláštní ceně.

Samotná sazba daně pak činí 4% ze základu daně. Nejedná se o žádné drobné. Například u bytů s daňovým základem 5 500 000 Kč, bude daň činit 220 000 korun.

Kdy, kde a jak se daň platí?

Termín podání daňového přiznání závisí na zapsání vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. Daňové přiznání je nutné uhradit a daň zaplatit nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy k zápisu kupujícího na katastru došlo.

Podává se na finančním úřadu v takovém územním obvodu, ve kterém se dotyčná nemovitost nachází. Seznam finančních úřadů a podřízených územních pracovišť je dostupný na webových stránkách finanční správy. Stejně tak zde lze stáhnout příslušný formulář k dani.

Formulář Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

K zaplacení daně dochází složenkou nebo bankovním převodem. Portál finanční správy obsahuje seznam všech potřebných čísel účtů. Variabilním symbolem platby je rodné číslo nebo IČ.

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí:

Finanční úřadČíslo bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj7755-47620661/0710

Nedodržovat lhůty spodáním daňového přiznání nebo samotnou platbou daně se nevyplácí.  Za pozdní podání daňového přiznání hrozí uložení pokuty až do výše 5 % z daně a za nedodržení splatnosti se jedná o úrok z prodlení dokonce ve výši nejméně 14 % ročně.

Poslední aktualizace: 26. 10. 2018