Menu
Datová schránka – přihlášení a vstup, seznam držitelů

Datová schránka – přihlášení a vstup, seznam držitelů

6 minut čtení

Zajímá vás co to je datová schránka a k čemu všemu ji lze využít? Udělali jsme souhrn odpovědí na vaše nejčastější otázky! Jaké jsou portály datových stránek a co je to IDDS? Jak si datovou schránku zaktivovat a jak se do ní přihlásit?

Co je datová schránka?

Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Pod tento zákon je zahrnuta právě vytvořený k problematice datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování elektronických dokumentů.

Do datové schránky doručují elektronické dokumenty orgány veřejné moci (oblast veřejné správy) a fyzické nebo právnické osoby (dále FO a PO) na protější straně.

K čemu datová schránka slouží?

Pomocí datových schránek je možné posílat dokumenty mezi veřejnou správou a vámi (FO či PO) v elektronické podobě – je to rychlejší, efektivnější a levnější. Orgány veřejné správy a některé určité právnické skupiny a podnikající fyzické osoby mají datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, ostatním se zřizuje pouze na jejich vlastní žádost (PO a FO).

Výhody datové schránky

1. Pokud budete veřejnou správou z něčeho nařknutí – písemnosti v datových schránkách mohou sloužit jako důkazní materiál, neboť se mohou uložit a vy pak můžete prokázat, co jste opravdu komu poslali.

2. Přístupové údaje k datové schránce můžete použít i pro přihlášení do informačních systémů sociální a finanční správy, kde můžete nahlédnout na stav vašeho důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností aj. Při přihlášení přes vaše jméno a heslo můžete pomocí datové schránky podávat například i daňové přiznání.

3. Většinu úředních písemností dostanete do datové schránky až na některé výjimky.

4. Můžete pověřit osobu, která bude kontrolovat datovou schránku za vás. V její kompetenci je přebírat poštu, ale i odesílat a vy můžete mít stále nad tím kontrolu, neboť vše zůstává v datové schránce uložené po dobu 90 dnů.

5. Za poplatek můžete ze své datové schránky posílat poštu i soukromým subjektům (FO a PO).

6. Zdarma můžete získat výpisy z (veřejných i neveřejných) rejstříků či registrů. Za jejich papírové vyhotovení je jinak nutno zaplatit.

7. Pokud si aktivujete „poštovní datové zprávy“ můžete dostávat poštu i od soukromých subjektů (banky, pojišťovny, energie, atd.)

Je to rychlejší, levnější a nepotřebujete ani papír. V ideálním scénáři můžete své daňové přiznání vyplnit z kavárny či z pikniku v parku. Pak jen odeslat a nezbytný byrokratický krok je o něco příjemnější a stravitelnější.

Úřední byrokracii už jen míjet a jen letmo potkávat ve své „datovce“…

Přístupové údaje – datová schránka přihlášení a vstup

Do datové schránky se přihlásíte jménem a heslem, které slouží pouze vám a v žádném případě byste jej neměli poskytovat další osobě.

Pokud potřebujete zřídit přístup a vstup dalším osobám k vaší nebo firemní datové schránce, tyto osoby by si měli založit vlastní přístupy a získat vlastní a unikátní jméno a heslo pro přihlášení.

Zvolené přihlašovací heslo se doporučuje měnit každých 90 dní. Pokud zakládáte datovou schránku, první získání přístupových údajů je zdarma. Datová schránka vstup i používání je zdarma.

Při zapomenutí hesla a pokud jej zapomenete opakovaně během tří let, vydání nových přihlašovacích údajů je zpoplatněno správním poplatkem 200 korun.

Osoba oprávněná ke vstupu do datové schránky se do ní přihlašuje prostřednictvím svých přístupových údajů v podobě svého jedinečného přihlašovacího jména a hesla. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Moje datová schránka – přihlášení jménem a heslem. Datová schránka se obsluhuje zde.

Seznam držitelů datových schránek – Registr datových schránek neexistuje

Ministerstvo vnitra vede veřejný a přístupný seznam držitelů datových stránek – fyzických osob a právnických osob a samozřejmě také orgánů veřejné moci – státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem. Držitele datových stránek můžete najít zde.

„Žádný registr datových schránek neexistuje, je pouze veřejný seznam držitelů datových schránek dostupný na Portálu veřejné správy. Přesný název podle zákona je Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci,“ tak reagoval Jiří Korbel z Ministerstva vnitra – odboru pro tisk, když jsme se zeptali na často vyhledávané sousloví – registr datových schránek. Situaci kolem registru datových schránek dále sledujeme.

Seznam ID datových schránek

Identifikátor datové schránky (IDDS) je unikátní kombinace písmen a číslic, která slouží k jednoznačné identifikaci datové schránky. Pomocí IDDS je možné vyhledat držitele datové schránky v již uvedeném seznamu ID držitelů datových schránek na Portále veřejné správy.

Portál moje datová schránka

Nejznámější zabezpečené webové rozhraní pro přístup do datové schránky uživatelů je – www.mojedatovaschranka.cz. Informační systém moje datová stránka umožňuje pomocí webových služeb napájení aplikací třetích stran.

Mezi aplikace třetích stran patří například Agendové informační systémy orgánů veřejné moci, spisové služby orgánů veřejné moci, komerční produkty jako aplikace Datovka nebo mobilní aplikace iDatovka od CZ.NIC.

Aplikace pro mobily iDatovka – bohužel hodnocení na App Store jen 2,5 hvězdičky

Typy datových schránek

Datové schránky ze zákona

SubjektIDDS
Orgán veřejné mociOVM (10)
OVM2) – notářOVM_NOTAR (11)
OVM – exekutorOVM_EXEKUTOR (12)
Právnická osoba v OR1)PO (20)
Právnická osoba zřízena zákonemPO_ZAK (21)
Podnikající FO – advokátPFO_ADVOK (31)
Podnikající FO – daňový poradcePFO_DANPOR (32)
Podnikající FO – insolvenční správcePFO_INSSPR (33)

1) OR – obchodní rejstřík

2) OVM – orgán veřejné moci

Datové schránky na žádost

SubjektIDDS
Fyzická osobaFO (40)
Podnikající fyzická osobaPFO (30)
Právnická osoba – na žádostPO_REQ (22)
Schránka OVM zřízena na žádostOVM_REQ (13)

Zaujala vás moje datová schránka?

Jak na to?

Zřízení datové schránky

Přáli byste si mít také svou datovou schránku? Není problém! Ukážeme vám jak na to.

Nejprve si musíte podat žádost, buď osobně na Czech POINTu (s sebou průkaz totožnosti) nebo v listinné podobě.

Vyplníte elektronický formulář žádosti a ten vytisknete. Vyplnit ho můžete prostřednictví programu Software602 Form Filler nebo Adobe Acrobat Reader. Pokud žádost můžete poslat elektronicky poštou s uznávaným elektronickým podpisem, tak ji zašlete na posta@mvcr.cz.

V listinné podobě žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem pošlete na Ministerstvo vnitra (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7). Potom, co ji odeberou z podatelny, datová schránka by měla být zřízena do tří dnů, pokud vám žádost nevrátí například z důvodů chybějících nebo chybných informací.

Na co pozor!

  • Je-li podnikající fyzická osoba zapsána v Registru osob, nemusí nic více k žádosti dodávat, pokud tam není musí se prokázat svým – statutem (oprávnění k podnikání).
  • Pokud právnická osoba není zapsána v Registru osob a ani jako její statutární zástupce, dokládá k žádosti zřízení či statut právnické osoby, dále oprávnění jednat za statutárního zástupce.

Jak jste na tom vy s datovou schránkou?

Dozvěděli jste se něco nového o datových schránkách? Máte s ní již nějaké zkušenosti? Pokud ano, můžete se zde o ně podělit a pomoci někomu v nějakém váhavém rozhodnutí.

Datová schránka je jasný trend v komunikaci občanů a firem se státem. Lze očekávat, že stát se bude i nadále inspirovat u západních a severských států a stále více preferovat digitální online komunikaci občanů a firem se státem.

Poslední aktualizace: 14. 08. 2017