Menu
Deprese – co ji způsobuje a jak ji léčit?

Deprese – co ji způsobuje a jak ji léčit?

4 minuty čtení

Pojem deprese mnoho lidí užívá v případě smutné nálady způsobené nějakou negativní událostí. Deprese však ve skutečnosti představuje velmi vážné duševní onemocnění, které velmi závažně snižuje kvalitu života. Pokud se neléčí, může dojít až k sebevraždě postiženého. Co přesně je deprese a jak ji zvládat? Jak probíhá její léčba a jaké faktory jsou zodpovědné za její rozvoj?

Deprese je psychické onemocnění, pro něž je charakteristická smutná nálada, kterou nelze žádným způsobem změnit. Dalšími pocity, které ji doprovázejí, je beznaděj, nechuť ke všem možným činnostem a úzkost.

Od běžného smutku se dá deprese odlišit takzvanou anhedonií – neschopností prožívat radost v příznivých situacích a veselých okamžicích.

Existuje velké množství druhů deprese. Dle její intenzity lze provést následující dělení:

  • lehká deprese – postižený se musí do všeho nutit, ale důležité věci stále zvládá udělat
  • středně těžká deprese – dotyčný je neustále smutný, zadumaný, nic jej nebaví
  • těžká deprese – příznaky zahrnují úplnou ztrátu zájmu o okolní dění, práci, zanedbávání osobní hygieny apod.
  • těžká deprese s psychotickými příznaky – projevy jsou stejné, doprovází je však navíc bludy

Deprese se objevuje také u lidí trpících bipolární poruchou (dříve nazývanou maniodepresí). Pro tu je však charakteristické střídání období deprese a jejího opaku – mánie, pro níž je typická dobrá nálada a přílišná aktivita. Předmětem tohoto článku je tzv. unipolární deprese (bez manických fází) ačkoliv příznaky depresivní fáze u bipolární poruchy jsou totožné.

Velmi rozšířeným, ale o něco málo závažným typem je tzv. dystymie, jež může být charakterizována jako slabší chronická deprese. Trvá minimálně dva roky a její projevy jsou podobné lehké až středně těžké depresi.

Jaké jsou příznaky deprese?

Deprese se projevuje především ztrátou zájmu o okolní svět a nedostatkem motivace, ale také nepříjemnými myšlenkami o vlastní neschopnosti či zbytečnosti. Lidi trpící depresí nemají chuť se věnovat obvyklým ani netradičním činnostem a k akci je obvykle přiměje jen rozum.

Mezi typické příznaky deprese patří:

  • dlouhotrvající smutná nálada
  • nemožnost se zbavit úzkosti, cítit zájem a radost
  • sebepodceňování, negativní myšlenky o vlastní osobě
  • ztráta smyslu života
  • problémy se spánkem a zažíváním, nechuť k jídlu, ztráta energie
  • nadměrné obavy, katastrofické myšlení

Co stojí za vznikem deprese?

Obecně lze depresi na základě jejích příčin rozdělit na primární a sekundární. Sekundární neboli druhotná deprese může vzniknout jako následek poškození mozku (úrazem, drogami, infekcí). Po odstranění příčiny většinou odezní. Při tomto druhu deprese se tedy prakticky neuplatňuje psychika dotyčného.

Primární deprese je v populaci zastoupena mnohem častěji a její příčiny – podobně jako v případě jiných duševních poruch – nejsou zřejmé. Dle odborníků mají na rozvoj deprese vliv genetické predispozice, nerovnováha neurotransmiterů, přirozená vulnerabilita (zranitelnost) člověka i vnější faktory.

Depresi může způsobovat i změna času. Posun času totiž mění přirozený biorytmus člověka.

Genetické predispozice

Genetická zátěž se prokazuje poměrně těžko. Je totiž známo, že psychické poruchy jsou polygenní, což znamená, že jejich rozvoji napomáhají různé kombinace genů. Vliv genů byl však prokázán studiemi na dvojčatech.

Chemická nerovnováha v mozku

Struktura i fungování mozku je u lidí trpících depresí odlišná. V některých jeho částech ubývá neuronů a další oblasti jsou naopak aktivovány častěji a nadměrně (jedním z následků je například zvýšená produkce stresového hormonu kortizolu).

Osobnost člověka

Člověk, jenž je přirozeně odolný vůči stresu, a který si málokdy dělá ,,těžkou hlavu“, pochopitelně složité situace lépe ustojí. Na stabilitu osobnosti mají vliv různé události z dětství a období dospívání (hádky, týrání, přísná výchova, nedostatek rodičovské lásky či naopak rozmazlování).

Mezi příznaky deprese patří přetrvávající smutek, ztráta zájmu a nedostatek motivace

Mezi příznaky deprese patří přetrvávající smutek, ztráta zájmu a nedostatek motivace.

Léčba deprese bývá úspěšná

Jak se zbavit nepříjemných symptomů deprese? Léčba je klíčová k obnovení kvality života. Stejně jako u ostatních duševních onemocnění i zde platí, že čím dříve se s léčbou začne, tím rychlejší a úspěšnější bude. Deprese je sice jednou z nejzávažnějších psychických poruch, zároveň je však nejlépe léčitelná.

Léčba deprese spočívá především v užívání antidepresiv. Bez nich, to znamená jen s pomocí psychoterapie, lze vyléčit pouze méně závažné formy deprese. Ve všech případech je však ideální kombinovat léčbu psychofarmaky s psychoterapií.

Antidepresiva

Antidepresiva obnovují rovnováhu chemických látek v mozku. Dokáží urychlit tvorbu těch látek, kterých je při depresi nedostatek. To však nějakou dobu trvá, proto se jejich účinek začne projevovat až za tři až šest týdnů.

Antidepresiva nejsou návyková a není třeba se obávat abstinenčních příznaků po jejich vysazení. Zároveň však nelze počítat s tím, že jako mávnutím kouzelného proutku zajistí skvělou náladu – antidepresiva sice snižují utrpení a pomáhají depresi léčit, člověk na sobě však musí pracovat také vědomě s pomocí psychoterapie.

Léky je zpravidla nutné užívat i nějakou dobu po odeznění příznaků deprese. Její délka závisí na závažnosti předešlých obtíží, obvykle se jedná o měsíce až roky. Jde o tzv. udržovací léčbu, která zabraňuje návratu deprese.

Psychoterapie

Psychoterapie je stručně řečeno léčba pomocí rozhovoru s psychoterapeutem. Člověk trpící depresí se při ní učí interpretovat a hodnotit svoje pocity, pracovat s myšlenkami apod. Existuje mnoho psychoterapeutických přístupů, nejčastěji je však využívána kognitivně behaviorální terapie (KBT), která je zaměřena na práci s myšlením a chováním.

Poslední aktualizace: 07. 12. 2018