Menu
Doba obratu zásob

Doba obratu zásob

1 minuta čtení

Doba obratu zásob (anglicky inventory turnover) je pojem z oblasti finančního řízení podniku. Jedná se o ukazatel, který měří dobu nebo rychlost, jakou firma průměrně prodává své spotřební produkty. Jinými slovy je to stanovení toho, kolik průměrně dní leží zásoby na skladě, než se prodají. Obvykle se tento ukazatel udává v jednotkách dnů. V případě, kdy se obrat zásob zvyšuje a doba obratu snižuje, dá se hovořit o dobré kondici společnosti.

Doba obratu zásob může být u různých společností diametrálně odlišná. Proto nemá cenu srovnávat firmy v rozdílných oborech. Naopak srovnání u konkurenčních firem je více než vhodné a má poměrně velkou vypovídající hodnotu o tom, jak si konkrétní firma v rámci konkurence vede.

Následující příklad vystihuje to, proč se může u jednotlivých typů firem doba obratu zásob tak moc lišit:

 • obchodní společnost

Doba obratu zásob u obchodní společnosti odpovídá času od okamžiku nákupu daného zboží do okamžiku jeho prodeje.

 • výrobní společnost

Doba obratu zásob u výrobní společnosti odpovídá času od okamžiku nákupu potřebného materiálu přes samotnou výrobu až do okamžiku prodeje vyrobeného zboží.

Z logiky věci bude doba obratu zásob u výrobních společností obvykle podstatně delší, minimálně vždy o dobu, po kterou probíhá výrobní proces.

Doba obratu zásob je také veličinou používanou v rámci finanční analýzy firmy.

Co znamenají nízké nebo naopak vysoké hodnoty:

Vysoké hodnoty mohou být důsledkem:

 • zpomalení prodejů 
  • je potřeba rozlišit, zda jde o zpomalení prodejů dané firmy nebo konkrétního odvětví jako celku například vlivem změn v ekonomice
 • hromadění zásob
  • na skladě je více zásob, než je potřeba
  • může způsobit například zastarání zásob a následnou neprodejnost
  • způsobuje vyšší náklady spojené s držením těchto zásob
  • může jít ale i o cílené hromadění zásob, například při nákupech za výhodné ceny nebo při množstevních slevách

Naopak nízké hodnoty poukazují na:

 • zrychlení prodejů
 • nízký stav zásob – zde hrozí například nesplnění objednávek zákazníků

Pokud je ukazatel doby obratu zásob zahrnut ve výkazu cash flow, platí, že čím nižší tento ukazatel je, tím méně společnost potřebuje zdrojů financování těchto zásob.

Poslední aktualizace: 25. 11. 2018