Menu
Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení

Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení

2 minuty čtení

Co znamená dohoda o pracovní činnosti? Čím je jiná, než jiné dohody? Jak je to s placením daní a zdravotního pojištění a jak ji zrušit? To vše plus vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení v tomto článku.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je forma pracovněprávního vztahu. Hodí se spíše na brigádu nebo časově omezenou spolupráci, stejně jako dohoda o provedení práce (DPP). U dohody o pracovní činnosti platí zásadní omezení – lze odpracovat týdně maximálně 20 hodin. Tuto formu práce může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít nejdéle na 52 týdnů. V podstatě se jedná o poloviční úvazek.

Jaké jsou náležitosti dohody o pracovní činnosti?

DPČ se uzavírá pouze písemně. Ze zákona musí obsahovat:

Danění a odvody z DPČ

Pokud odměna za provedenou činnost nepřesahuje 2 500 Kč, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Jedná se pouze o zaměstnání malého rozsahu. V takovémto případě zaměstnavatel odvádí srážkovou daň z příjmu 15 %. V případě vyššího výdělku se platí daň zálohou.

Zálohou se platí pokaždé i tehdy, je-li podepsáno prohlášení poplatníka k dani. S podepsaným prohlášením se záloha sníží o daňová zvýhodnění. Studentům takto bude ušetřeno 4 020 Kč ročně, tedy v přepočtu 335 Kč měsíčně. Jestliže zaměstnanec nepřekročí limit 2 500 Kč za měsíc, nebude mu nic strženo.

V případě, že zaměstnanec není zaměstnán ještě někde jinde a nikdo jiný (ani stát) za něj neřeší placení zdravotního pojištění, je nutné se nahlásit své pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit si pojistné sám. U sociálního pojištění je důležité vědět, vydělá-li si zaměstnanec třeba jen 1 000 Kč za měsíc a ve smlouvě má uvedeno, že příjem bude nad 2 500 Kč, tak i přesto musí sociální pojištění odvést.

Nevýhodou dohody o pracovní činnosti je, že s ní nevzniká nárok na dovolenou ani na odstupné. Výdělek se však započítává do důchodového pojištění, tedy má vliv na celkový výpočet odchodu do důchodu.

Jak dohodu zrušit?

Ukončit DPČ je možné třemi způsoby (a to opět pouze písemně):

  • Jednostrannou výpovědí – lze i bez udání důvodu, výpovědní doba je 15 dní
  • Okamžitým zrušením dohody – ve stejných případech jako u běžného pracovního poměru

Okamžité zrušení dohody o práci konané mimo pracovní poměr není možné, pokud tato možnost není předem zahrnuta ve smlouvě. Jestliže zahrnuta je, pak může zaměstnanec ukončit dohodu okamžitě z těchto důvodů: zaměstnavatel nevyplatil odměnu ani 15 dní po splatnosti, nebo má zaměstnanec vážné zdravotní problémy, které mu ve výkonu práce brání.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2018