Menu
Proč je tak důležitá spokojenost zaměstnanců?

Proč je tak důležitá spokojenost zaměstnanců?

3 minuty čtení

V jednom z minulých článků s názvem 5 klíčových kritérii pro úspěch startupu jsem zmínil, jak důležité je načasování. Načasování se z pohledu úspěchu dostává často na první místo. Na druhém místě se pravidelně umístí tým. Zaměstnanci jsou srdcem celé společnosti, bez nich nelze zrealizovat ani ten sebelepší nápad.

Při sestavování týmu přijímáme kolegy, kteří jsou nadšení pro naši myšlenku, zapálení do práce a motivovaní k naplnění cílů firmy. Každé nadšení dříve či později opadne a zaměstnanci potřebují stále další a nové motivátory, které je poženou vpřed.

Osobně je mi velmi blízké téma, jak držet spokojenost lidí v týmu a motivaci na maximu. Klíčové je především nastavit správně tým, aby v něm byli dobré vztahy a práce lidi bavila.

Skandinávci používají pro takovouto spokojenost v práci speciální slovo arbejdsglaede. Naopak třeba Japonci mají slovo karoshi, což v překladu znamená smrt z přepracování. To není moc optimistické, že? 🙂

Na Twitter jsem v tomhle duchu hodit několik doporučení, od jakých lidí je potřeba se držet dál a kteří nepatří do správně nastaveného týmu s cílem mít spokojené kolegy a zaměstnance:

Základem spokojenosti je…

Motivátory však nemohou fungovat, jestliže nedojde k naplnění tzv. hygienických faktorů, což vyvolává pracovní nespokojenost. Tyto faktory bere pracovník jako samozřejmost, tzn., že když jsou naplněny, zaměstnanec to v podstatě ani nepostřehne. Když nejsou naplněny, zaměstnanci jsou nespokojení, nebo mohou být dokonce rozzlobení.

Příkladem může být například pravidelně vyplácená mzda. Jestliže ji každý měsíc zaměstnanec obdrží ve standardním termínu, nijak se nad tím nepozastaví. Obdrží-li ji však pozdě, v nejhorším případě vůbec, může to u něj vyvolat pocit zloby. Potom je jakákoli motivace zbytečná. Nespokojený zaměstnanec nemá motivaci k práci ani k rozvoji firmy, jeho výkonnost klesá, negativně se vyjadřuje o vaší firmě a jeho apatické chování má negativní dopad i na ostatní členy kolektivu.

Naslouchat zaměstnancům a chtějte zpětnou vazbu

Příjemné pracovní prostředí, pracovní podmínky a dobrý kolektiv jsou jedny z hlavních hygienických faktorů. Jestliže úroveň těchto faktorů klesne pod určitou hranici, mohou se z nich stát frustrátory a zaměstnanci tak začnou svá místa rychle opouštět. Tomu mohou zabránit časté průzkumy spokojenosti zaměstnanců a získávání pravidelné zpětné vazby.

Je potřeba svým zaměstnancům naslouchat, přijímat i negativní připomínky a zapracovat na jejich zlepšení. Spokojenost zaměstnanců zvýšíte tím, že se budete zajímat o jejich profesní i osobnostní rozvoj. Spokojený zaměstnanec je motivovaný, výkonný, loajální k firmě, vytváří dobré pracovní vztahy a je otevřený jak profesnímu, tak osobnostnímu rozvoji.

Zaměstnanci na prvním místě

I pro nás je spokojenost zaměstnanců na prvním místě. Každý má ve svém firemním profilu možnost poskytnout zpětnou vazbu, ať už pozitivní, tak negativní. Taková zpětná vazba je hodnotná, protože zaměstnanci mnohdy vidí to, co vy nevidíte. Je třeba si s nimi vybudovat takový vztah, aby k firmě a vedení měli důvěru a nebáli se sdělit to, co se jim nelíbí. Kolektiv je potřeba utužovat, dobré vztahy na pracovišti jsou základem spokojenosti.

My pravidelně pořádáme firemní snídaně, all-hands meetingy, teambuildingy, slavíme narozeniny a ze zaměstnanců se tak stává tým, mají mezi sebou vztahy a je pro ně mnohem snažší vyjednávat i o pracovních záležitostech.

Udržovat spokojené zaměstnance je pro firmu důležité. Ti nespokojení totiž po nějakém čase odchází ke konkurenci a firma musí vynaložit spoustu energie a nákladů na hledání a následné školení nových pracovníků. Pro nás je důležité věnovat se prevenci, aby vůbec nedošlo k nespokojenosti lidí v týmu. Když bych použil tuhle terminologii, nápravná opatření jsou mnohem složitější a zaměstnanec svou negativní zkušenost jen tak nevymaže.

Poslední aktualizace: 10. 08. 2018