Menu
Duševní poruchy – které jsou nejčastější?

Duševní poruchy – které jsou nejčastější?

3 minuty čtení

Duševní poruchy jsou v populaci čím dál běžnější. Často je doprovází strach a úzkost, popřípadě smutek a ztráta motivace. Existuje celá řada známých i méně známých psychických poruch. Které z nich jsou ty nejrozšířenější?

Příčiny psychických nemocí nejsou zcela jasné. Názory zastánců jednotlivých psychologických přístupů se liší. Mohou jimi být vrozené dispozice člověka, vliv prostředí, vliv životních událostí či jejich kombinace.

Jaké duševní poruchy jsou nejrozšířenější?

Duševní neboli psychické poruchy jsou onemocnění, která negativně ovlivňují jak vlastní myšlení, tak sociální vztahy a celkové prožívání života. Lidé trpící psychickými problémy mohou také v důsledku špatného psychického stavu přijít o přátele či zaměstnání a ocitnout se v sociální nouzi. Mezi nejběžnější psychická onemocnění patří úzkostné a afektivní poruchy.

Úzkostné poruchy a neurózy

Úzkostné poruchy jsou jednoznačně nejrozšířenějším duševním onemocněním. Lidé, kteří jimi trpí, pociťují neustále nebo velmi často strach a napětí. Většina úzkostných poruch vede k vyhýbavému chování, kdy se člověk snaží nepřijít do styku s podněty, které stres a úzkost způsobují. Mezi nejčastější úzkostné poruchy lze zařadit:

  • Fobie
  • Panická porucha
  • Generalizovaná úzkostná porucha
  • Obsedantně–kompulzivní porucha
  • Posttraumatická stresová porucha

Fobie

Fobie jsou charakterizované neopodstatněným strachem z různých věcí, lidí či situací. Strach je často paralyzující a některé fobie mohou výrazně znepříjemnit každodenní život. Ačkoliv si člověk iracionalitu jeho strachu uvědomuje, není schopen jej dostat pod kontrolu.

Nejčastějšími fobiemi jsou agorafobie (strach z malého, velkého, prázdného či přeplněného prostoru) a sociální fobie (strach z vlastního chování v sociálních interakcích).

Panická porucha

Panická porucha je úzkostná porucha, pro níž jsou typické náhlé návaly strachu, tzv. panické ataky. Přicházejí bez zjevné příčiny a jsou doprovázené psychickými i fyzickými příznaky, jako je například intenzivní strach, katastrofické myšlení, bušení srdce či pocit na omdlení.

Lidé s touto psychickou nemocí často pohltí tzv. bludný kruh úzkosti, kdy strach z další ataky vyvolá tak silnou úzkost, že k ní skutečně dojde a strach z dalšího záchvatu se tím ještě znásobí.

Generalizovaná úzkostná porucha

Generalizovaná úzkostná porucha je nenápadné duševní onemocnění, pro něž jsou charakteristické nekontrolovatelné obavy doprovázené úzkostí. Ti, kdo touto poruchou trpí, si uvědomují, že se strachují nadměrně a mnohdy zbytečně, ale nedokážou své myšlenky kontrolovat.

Obavy se často týkají i úplných maličkostí, nad nimiž by ostatní jen mávli rukou. Pokud je generalizovaná úzkostná porucha neléčená, obavy se postupně rozšíří na všechny oblasti života a zbavit se úzkosti je čím dál těžší.

Obsedantně–kompulzivní porucha

Lidé trpící touto psychickou nemocí trápí velmi nepříjemné, vtíravé (obsedantní) myšlenky, které vzbuzují silnou úzkost. Té se brání rituálem – nějakou činností (kompulzí), kterou provádí pokaždé, když daná myšlenka přijde.

Většina lidí si představí neustálé kontrolování, zda jsou dveře zamčené nebo sporák vypnutý. Tato porucha ale nemusí být ,,vidět“. Jejím velmi nepříjemným příznakem může být také tzv. ruminace, při níž člověk pořád dokola přemýšlí o něčem, co jej trápí, analyzuje problém ze všech stran a ujišťuje se. Ruminace pak představuje kompulzi, jež ulevuje od úzkosti, kterou určitá myšlenka způsobila.

Duševní poruchy často negativně ovlivňují každodenní život

Duševní poruchy často negativně ovlivňují každodenní život.

Poruchy emocí a nálady

Projevují se změněnou náladou, která není v souladu s životní situací nemocného. Stejně jako ostatní duševní nemoci negativně ovlivňují profesní i sociální život. Mezi nejčastější poruchy emocí a nálady neboli afektivní duševní poruchy patří:

  • Deprese
  • Dystýmie

Deprese

Lidé s depresí pociťují ztrátu zájmu o okolní svět, nejsou schopni cítit radost ani chuť k aktivitám. Deprese se projevuje obecně smutnou náladou a dlouhotrvajícími pocity hlubokého smutku, zmaru a beznaděje. Chybí motivace cokoliv dělat a schopnost soustředit se. Nemocní by v mnoha případech nejraději strávili celé dny spánkem. Symptomy deprese se podobají příznakům syndromu vyhoření. Rozdíl je v tom, že vyhoření se týká pouze oblasti práce a zaměstnání.

Deprese je velmi vážným psychickým onemocněním. Pokud se neléčí, může život člověka, který jí trpí, skončit i sebevraždou.

Dystýmie

Dystýmie je možná méně známá, ale přesto rozšířená duševní porucha. Je považována za lehčí formu deprese, případně se někdy označuje jako chronická deprese. Je charakterizována dlouhodobou smutnou náladou, pocity nepohody a obecnou ztrátou zájmu. Symptomy se do velké míry podobají příznakům deprese, nedosahují však takové závažnosti.

Poslední aktualizace: 20. 11. 2018