Menu
EET – daňový portál

EET – daňový portál

4 minuty čtení

Zákon o elektronické evidenci tržeb má předcházet dlouhodobému a systematickému krácení daňové povinnost. Alespoň tak zákon o EET prezentuje Finanční správa. Ta až do doby vzniku e-tržeb neměla adekvátní nástroje, jimiž by mohla efektivně provádět daňové kontroly, a tak bojovat s daňovými úniky. Co ovšem zákon znamená pro podnikatele a jaké jsou jeho povinnosti? A co e-tržby znamenají pro obyčejného zákazníka?

O elektronické evidenci tržeb

EET je pojmenování elektronické evidence tržeb. Představuje elektronický systém, který má za cíl zefektivnit výběr daní a vymýtit tak šedou ekonomiku, které se dle informací Finanční správy v České republice daří.

Zákon o EET vstoupil v platnost datem 13. dubna 2016.  Elektronická evidence je upravena zákonem č.112/2016 Sb. Zákon o EET byl již několikrát novelizován a stále se diskutuje a jedná o stanovení výjimek. Mnoho odborníků upozorňuje především na dopady na malé podnikatelé.

Koho se týká

Elektronickou evidenci tržeb musí vést každý podnikatel, který přijímá své tržby v hotovosti. Měl by se zajímat například o to, jestli musí pořizovat EET pokladnu nebo mu stačí mobilní aplikace EET, případně jaké další administrativní kroky učinit. Naopak ti, kteří příjem plateb uskutečňují pouze prostřednictvím bankovního účtu, si mohou ulevit. Zákon o EET jim nemusí přidělávat vrásky na čele.

Původně se evidence týkala i tržeb hrazených platební kartou i online tržeb. Ke dni 28.2. 2018 Ústavní soud svým nálezem tuto povinnost zrušil.

Fáze EET

Zpočátku zde byly plány zavést celoplošné fungování systému. Po konzultacích s Ministerstvem financí, padlo rozhodnutí zavést režim, který s sebou nese postupné zapojování živnostníků.

Výsledkem je zavádění elektronické evidence tržeb rozdělené do 4 fází:

 • 1. fáze – od prosince 2016 – stravovací a ubytovací služby
 • 2. fáze – od března 2017 – velkoobchod a maloobchod
 • 3. fáze – od března 2018 – svobodná povolání, zemědělství a jiné
 • 4. fáze – od června 2018 – řemeslníci

3. a 4. fáze v březnu a červnu 2018 neodstartovala. Ústavní soud zrušil povinnost evidovat tržby původně zařazené zákonem o EET do 3. a 4. vlny. Rozhodnutí soudu nezrušilo povinnost evidovat tržby definitivně. Musí být ovšem znovu posouzen dopad na podnikatele a měly by být stanoveny výjimky.

Podniky jsou do typu činností rozdělené dle kódů CZ-NACE. Jedná se o klasifikaci používanou v Evropské unii a převzatou i Českou republikou. Na základě této klasifikace si každý může zjistit, kdo musí mít EET a do které fáze spadá. V  přehledu výše nejsou pro zjednodušení a pro lepší pochopení kódy použity. Pokud by někoho jednotlivé kódy zajímaly, není problém si je na webových stránkách dohledat.

Jak evidence funguje

Údaje o přijaté platbě se odešlou do centrálního úložiště Finanční správy. Během několika následujících vteřin přijde potvrzení, včetně unikátního kódu. Kód je k nalezení na účtence, kterou by si měl zákazník vzít. Ten však nemá povinnosti tak učinit.

Technické řešení si žádá ze strany podnikatele určité investice. Nevyhne se pořízení komponentů, které jsou nezbytně nutné k provozování EET.  Co je k EET třeba?

 • elektronické zařízení – EET pokladna, počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon
 • tiskárna účtenek
 • pokladní software
 • připojení k internetu

Ceny se různí podle toho, jaké elektronické zařízení podnikatel zvolí a jakého dodavatele si vybere. Může se pohybovat v rozpětí od 6 000 korun až do 40 000 korun. Podnikatel nemá povinnost pořizovat žádné registrační certifikované EET pokladny. Je to čistě na jeho uvážení. Důležité je, aby zařízení bylo schopné elektronicky komunikovat přes internet.

Pokud ale podnikatel řídí velkou provozovnu, vyplatí se mu EET pokladnu pořídit. Například pro restaurace lze vybírat z mnoha chytrých zařízeních, která mohou usnadnit práci.

Před přijetím první evidované tržby by měl podnikatel splnit 5 povinností k EET, které mu nařizuje zákon.

Průběh EET v bodech

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci do systému Finanční správy
 2. Ze systému Finanční správy přijde potvrzení s kódem
 3. Podnikatel vystaví a předá účtenku zákazníkovi
 4. Zákazník převezme účtenku
 5. Zákazník si může ověřit účtenku na Daňovém portále

Daňový portál

Daňový portál – elektronická služba, která stojí za zmínku. Daňový portál EET slouží pro komunikaci s Finanční správou a pro získávání informací z daňového zařízení. Portál je rozdělen na sekci pro poplatníky a pro veřejnost.

Daňový portál mohou využívat běžní nakupující, pokud si chtějí ověřit svoji účtenku. Stačí zvolit sekci pro veřejnost, zadat údaje z účtenky a počkat na odpověď ze strany daňového portálu.

Pro poplatníky daňový portál nabízí dvě hlavní služby. Na základě žádosti poskytuje autentizační údaje do EET a následně umožňuje samotné přihlášení.

EET loterie

Účtenková loterie, známá spíše jako Účtenkovka, láká na výhry typu auta v hodnotě 400 000 korun nebo odměny ve výši milionu korun za jediný nákup. Účast je v EET loterii zdarma a hrát může každý, kdo si zaregistruje účtenku.

Smyslem účtenkovky je motivovat nakupující k tomu, aby si účtenky v obchodech brali. Tudíž aby se zlepšila efektivita celé elektronické evidence tržeb a tím i výběr daní. Jedná se o doplňkovou součást zákona o EET.

Původně se očekávala účast vyšší, než jaké bylo reálně dosaženo. Mnozí odpůrci označují Účtenkovku za fiasko. Ať už má na to každý jedinec názor jakýkoliv, pár šťastlivců si již přišlo na pěkné výhry.

Možná se ovšem blýská na lepší časy, protože v dubnu a květnu 2019 se počet aktivních hráčů Účtenkovky začal navyšovat, a to po více než roce. Bude zajímavé sledovat, zda spuštění další vlny EET bude mít na statistiky Účtenkovky nějaký vliv.

Poslední aktualizace: 19. 07. 2018