Menu
Ekologická daň – eko poplatek

Ekologická daň – eko poplatek

2 minuty čtení

Se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala plnit určité závazky spojené s ochranou životního prostředí. Bylo zavedeno několik druhů poplatků, které jsou spojené se zátěží pro životní prostředí. Jaké poplatky to jsou a kdo je musí platit?

Co je to ekologická daň?

Obecně se dá mluvit o jakémkoli poplatku, který je spojený se zátěží pro životní prostředí. Nutno podotknout, že ekologická daň (nebo také eko daň či eko poplatek) není odborný termín, je to pouze zlidovělé označení pro tyto poplatky.

Může sem patřit například:

  • daň za vypouštění odpadů do kanalizace (stočné)
  • daň za znečišťování povrchových a podzemních zdrojů
  • daň těžení bohatství z hlubin země (těžební společnosti)
  • daň za vyjmutí pozemku ze zemědělského fondu
  • daň za spalování paliva (pro významné znečišťovatele ovzduší)
  • některé poplatky, které jsou součástí ceny benzínu a nafty
  • daň z elektřiny
  • daň za likvidaci autovraků

Daň za likvidaci autovraků

Právě daň za likvidaci autovraků patří mezi nejznámější eko daně. Jedná se o ekologickou daň, která je placena při registraci vozidla koupeného ze zahraničí nebo při změně vlastníka v rámci ČR (při prvním přepisu auta). Platí se jednorázově, při další změně majitele se tedy už neplatí. Daň se týká osobních nebo nákladních vozidel do 3,5 tuny.

Daň se nevztahuje na motocykly, veterány a vozidla nad 3,5 tuny. Dále se daň nevztahuje na držitele ZTP a ZTP-P, stejně jako na žadatele, kteří automobil nabývají v rámci dědictví.

Kdy se platí ekologická daň?

Eko poplatek se neurčuje podle stáří auta, ale podle jeho emisních norem. Emisní normy jsou v rozmezí EURO 0 až EURO 5. Čím vyšší číslo, tím nižší emise dané auto má. Auta s emisní normou EURO 3, EURO 4 a EURO 5 neplatí ekologický poplatek. Ekologickou daň platí auta s emisní normou EURO 2 (3 000 korun), EURO 1 (5 000 korun) a auta bez emisní normy, tedy EURO 0 (10 000 korun). 

U automobilů s emisní normou EURO 0 se ekologická daň při přepisu auta často ani nevyplatí hradit.

Tabulka emisních norem

Podle této tabulky si lze zkontrolovat, do jaké skupiny daný automobil patří. Údaj o emisním limitu lze dohledat v technickém průkazu vozidla v kolonce „Směrnice EHS/ES č.“

Zde je tabulka emisních norem (euro tabulka):

EURO 0 (10 000 korun)EURO 1 (5 000 korun)EURO 2 (3 000 korun)
R 15.02R 83.02 B, CR 83-03 B, C
R 15.0391/441R 83-04 B, C
R 15.0493/5994/12
R 83.0096/44
R 83.01 B,C96/69
89.45898/77

Kde se platí ekologická daň?

Poplatek je placen žadatelem o registraci vozidla kategorie M1 a N1 do registru na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností.

  • M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová vozidla (podmínky pro rozdělení víceúčelových vozidel do kategorií M1 a N1 stanoví vyhláška)
  • N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg

Zvýšení ekologické daně?

V poslední době se uvažovalo o rozšíření ekologické daně na automobily starší 10 let. Také se spekulovalo o zvýšení poplatku u jednotlivých emisních norem. K těmto krokům ale v nejbližší době nedojde. Ukázalo se totiž, že některá stará auta mají lepší parametry než ta, která formálně splnila modernější normy.

Poslední aktualizace: 07. 10. 2018