Menu
Elektrické topení

Elektrické topení

6 minut čtení

V současné době se na trhu nabízí celá řada spotřebičů určených k elektrickému vytápění, ale vzhledem k počtu různých typů není jednoduché vybrat ten správný. Vždy je zapotřebí vybírat typ elektrického topení přímo pro danou potřebu uživatele.

Přímotop jako nejlevnější varianta

Elektrické topení do zásuvky alias elektrické přímotopy jsou asi nejdostupnější formou elektrického vytápění prostoru. Jsou levné a je možné je zakoupit v široké škále velikostí a výkonů, ale také v různých řádech cen.

Při výběru přímotopu se můžeme setkat s názvem přímotopný konvektor. Tento název je odvozen od slova konvekce – znamenající šíření tepla prouděním. Což je tedy způsob jakým zařízení pracuje.

Při výběru přímotopu se můžeme setkat s názvem přímotopný konvektor.

Při výběru přímotopu je potřeba se řídit velikostí prostoru, který chceme vytopit. 

Základní přímotop pracuje tak, že spotřebič spodním vstupem nasaje chladný vzduch od podlahy a tím, jak se uvnitř zařízení vzduch ohřeje, postupuje ohřátý vzhůru a stoupá ke stropu.

Je možnost také zakoupit přímotopy s integrovaným ventilátorem, který pomáhá rychlejší výměně teplého vzduchu v místnosti.

Při nákupu elektrického topení do zásuvky je potřeba spočítat, jak velkou plochu v metrech čtverečních potřebujete vytopit a podle toho vybrat vhodnou velikost i výkon přímotopu.

Co se týká ceny, záleží na tom, jak často bude zařízení používáno. Obecně platí, že u dražších přímotopů by měly být uvnitř použity kvalitnější komponenty k samotnému ohřevu, jenž by měly vydržet delší dobu používání. Většinou se jedná o keramické součástky a kvalitní elektroinstalaci, která nepodléhá tolik tepelnému náporu. Díky tomu nedojde dříve k tzv. vyhřátí. Což bývá následek nefunkčnosti přímotopů.

Ač je základní elektrický přímotop prakticky bezúdržbové zařízení po celou dobu jeho životnosti, můžeme tuto dobu poměrně výrazně prodloužit, pokud jednou za čas vysajeme nanesený prach uvnitř přístroje. Vrstva prachu, který se nanáší prouděním vzduchu v zařízení může způsobit dřívější vyhřátí součástek a také snížení efektivity ohřevu vzduchu.

Teplo hezky od podlahy

Elektrické podlahové topení patří již nějaký čas k poměrně častým způsobům vytápění prostor. Dříve se elektrické podlahové vytápění využívalo hlavně pro vytápění koupelen. Po příjemné vaně se stouplo na stejně příjemně vyhřátou podlahu, ale dokonce i vzniklé mokro se během chvíle odpařilo.

Dnes se použití podlahového vytápění nezastaví téměř nikde, a tak je možné jej najít v jakékoliv místnosti. Hlavní výhodou je absolutní bezúdržbovost celého systému. Při správné instalaci dlouhá životnost a možnost perfektní regulace teploty v každé místnosti zvlášť.

Princip je jednoduchý. Na podlahu se rozvine odporový kabel, který je následně zalit vrchní vrstvou betonu. Tím, jak kabelem prochází elektřina, se kabel zahřívá, vytvořené teplo stoupá vzhůru a ohřívá místnost.

Jednou z výhod je variabilní umístění topného kabelu pouze v místech, kde je vytápění chtěné. Například by bylo zbytečné vytápět místo pod kuchyňskou linkou případně pod vestavěným nábytkem.

Do skupiny elektrických podlahových topení spadají i elektrické topné rohože, což je topný kabel, který je již od výrobce umístěn na desky se síťovinou. Odporový kabel má tak správné rozmístění, aby bylo vyhřívání co nejefektivnější. Stejně jako v předchozím případě se elektrická topná rohož zalije vrchní vrstvou lité podlahy.

Je možné se ještě setkat s elektrickou topnou fólií, což je topný kabel umístěný na tepelné fólii. Výhodou je možnost umístění podlahového topení například pod stávající plovoucí podlahu. Odpadá tak nutnost větších stavebních úprav prostoru.

Když topení září

Elektrické topné panely neboli infračervené zářiče jsou v poslední době velice oblíbenou variantou vytápění. Nejen díky možnostem řady designových provedení topných panelů, ale také díky specifickému způsobu ohřevu a výrazně nižším nákladům oproti ostatním systémům.

Elektrický topný panel pracuje na bázi záření infračerveného spektra. Toto záření se po dopadu na jakékoliv předměty nebo osoby přemění na teplo.

Elektrický topný panel pracuje na bázi záření infračerveného spektra.
Infrazářič ohřívá pevné předměty, ne vzduch. Od zahřátých stěn, podlah, a nábytku se teprve ohřívá vzduch. Nedochází tak k nerovnoměrnému rozložení teplot v místnosti.Tento způsob vytápění vytváří daleko příjemnější pocit z tepla oproti ostatním typům vytápění. Specifickým rysem infrazářiče je, že zahřívá i okolní věci, které tak samy vyzařují teplo.

Často jsou infrazářiče instalovány jako doplňkové elektrické topení do koupelny. Po zapnutí ihned hřejí, což je hlavní výhodou oproti často používaným elektrickým topným žebříkům. U nich je potřeba určitá časová prodleva, než elektrické topné těleso dostatečně nahřeje kapalinu uvnitř žebříku.

A co na to elektrokotel?

Mezi odborníky se najde řada příznivců i odpůrců elektrického vytápění. Hlavním tématem diskuzí bezpochyby patří využití elektrického kotle pro vytápění celého domu případně bytu. Tento systém využívá řada novostaveb jako primární zdroj vytápění. Pokud se nejedná o opravdu nízkoenergetický dům, který sám dokáže udržet teplo nějakou rozumnou dobu, nemusí být výhody elektrokotle tak znatelné.

Elektrokotel funguje na stejném principu jako plynové topení nebo kotel na tuhá paliva (dřevo, uhlí a jiné), a to tak, že ohřívá kapalinu, což zajišťují elektrická topná tělesa umístěná v kotli. Kapalina je dále rozvody přiváděna do místností k radiátorům, které pak zajišťují samotný ohřev prostoru.

Tímto přenosem přichází elektrické vytápění o řadu svých nepochybných výhod oproti ostatním zdrojům topení. Může se jednat například o snížení efektivity vytápění, jelikož kapalina po cestě rozvody ztratí část svého tepla, nebo třeba možnost přesné lokální regulace teploty, případně poměrnou bezúdržbovost elektrického vytápění, pokud například porovnáme kotel s elektrickým podlahovým vytápěním.

Elektrokotel je proto doporučován jako sekundární zdroj vytápění a je využíván například pro temperaci prostor v chladnějších obdobích roku, kdy by bylo neefektivní zapínat hlavní zdroj vytápění.

Elektrokotel funguje na stejném principu jako kotle na plyn či tuhá paliva - ohřívá kapalinu a ta je dále rozvody přiváděna do místností k radiátorům. Elektrokotel funguje na stejném principu jako kotle na plyn či tuhá paliva – ohřívá kapalinu a ta je dále rozvody přiváděna do místností k radiátorům.

Také je důležité zmínit, že při zapojení elektrokotle je možné získat u většiny dodavatelů elektrické energie sníženou sazbu za elektřinu. Ta je odstupňovaná v závislosti na odběru proudu v domácnosti do různých skupin.

Vhodným výběrem dodavatele elektřiny se ušetří poměrně dost peněz. Ke změně dodavatele energií lze přistoupit 1x za půl roku. Vždy je ovšem nejprve potřeba dobře zvážit a spočítat si, zda je výhodnější topení elektřinou nebo plynem či jinými alternativními způsoby.

Výhoda je ta, že elektrokotel nemusí být využíván a sazba bude stále nižší a využitelná pro všechny ostatní elektrické spotřebiče. Ať už to bude pračka, myčka nebo třeba osvětlení. Samozřejmě s ohledem na to je potřeba počítat s vyšší měsíční zálohou, která bude vypočtena z předpokládané spotřeby.

Pokud však domácnost nebude spotřeby dosahovat, budou peníze vráceny formou přeplatku při vyúčtování.

Poslední aktualizace: 28. 12. 2018