Menu
Franšíza – bezpečný způsob podnikání

Franšíza – bezpečný způsob podnikání

4 minuty čtení

Mezi nejznámější franšízové řetězce bezpochyby patří řetězce rychlého občerstvení, různé hotelové komplexy nebo automobilové servisy. Franšízing neboli franchising je v současnosti považován za jeden z nejbezpečnějších modelů podnikání. Proč tomu tak je a co si pod pojmem franšíza či franchisa představit?

Franšíza neboli franchisa je formou podnikání, která přináší možnost úspěchu i začínajícím podnikatelům bez velkých zkušeností. To je jedním z důvodů, proč se tento model těší tak velké oblíbenosti – například v Česku na základě franšízové licence aktuálně podniká několik tisíc subjektů.

Co je franšíza a franšízing?

Franšízing je systém řízeného podnikání, který spočívá v prodeji nároku na užívání obchodní značky a know-how určité společnosti. Zjednodušeně řečeno jde o poskytnutí již ověřeného podnikatelského nápadu jiným podnikatelům na základě licence.

Držitel franšízové licence (franšízant) tento ověřený model podnikání dále uplatňuje – vlastní firmu řídí a spravuje svobodně a nese také plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Využívá při tom však zkušeností poskytovatele licence (franšízora) a výhod franšízového systému.

Jedná se v podstatě o dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je dosáhnout oboustranného hospodářského úspěchu. V tomto modelu vždy platí, že je-li úspěšný franšízant, je úspěšný i franšízor. Proto je v zájmu poskytovatelů licencí poskytnout franšízantům co možná nejlepší podporu. Ta může mít podobu různých školení, marketingových kampaní apod.

Franšízant za to franšízorovi platí vstupní poplatek za udělení licence a převádí na něj určité procento svého příjmu po celou dobu vzájemné spolupráce. Tyto peníze pak slouží všem držitelům licence – jsou tedy dále využívány celou franšízovou sítí.

Pro snazší pochopení toho, co je franchisa a franchising, je dobré se seznámit s několika základními pojmy.

Franšízor

Vlastník know-how, značky zboží a obchodní značky franšízové sítě, který poskytuje franšízovou licenci.

Franšízant

Držitel franšízové licence podnikající v rámci franšízového systému. Může jím být fyzická i právnická osoba. Franšízant podniká samostatně a nezávisle a je odpovědný za rizika, která se s podnikáním pojí.

Franšízový systém

Systém, který se rozvíjí prostřednictvím subjektů sdružených pod jednou firemní značkou, a který postupuje dle jednotných standardů.

Franšízová síť

Veškeré vlastní i franšízové pobočky vznikající v rámci konkrétního franšízového systému.

Master-franšízing

Rozšiřování podnikání prostřednictvím poskytování licencí pro vytvoření franšízové sítě. Licenci obdrží jiný podnikatelský subjekt pro určité území (často celý stát). Master-franšízant, tedy vlastník master-franšízové licence, je oprávněn poskytovat další franšízové licence na tomto území.

Master-franšízant

Vlastník master-franšízové licence, jenž spravuje franšízovou síť v lokalitě vymezené master-franšízorem. Na tomto území působí jako zástupce franšízora – udílí další licence, poskytuje školení a podporu jejich příjemcům apod.

Franšízová pobočka

Provozovna nebo prodejna, která funguje na základě franšízové smlouvy (ta upravuje právní vztahy mezi franšízorem a franšízantem). Dle franšízové smlouvy je vlastníkem pobočky franšízant, který současně může vlastnit více franšízových poboček.

Vlastní pobočka

Provozovna nebo prodejna, jejíž vlastníkem je franšízor. Než prodá licenci, musí svůj koncept otestovat právě na vlastních pobočkách, a v případě potřeby ji pozměnit pro lepší podmínky pro budoucí franšízanty.

Domácí franšízový systém

Systém, který je založen na českém podnikatelském konceptu. Může být založen i na konceptu zahraničním, ale je přizpůsobený českému trhu.

Zahraniční franšízový systém

Systém, jehož podnikatelský koncept má původ v zahraničí. V ČR se zahraniční systémy mohou rozvíjet skrze několik forem (dceřiná společnost, Joint Venture, Master licence, regionální zástupce, bezprostřední franšízing).

 

Ukázka z jednoho z online katalogů franšíz. Nabídka je dostupná na webu Franchising.cz.

Ukázka z jednoho z online katalogů franšíz. Nabídka je dostupná na webu Franchising.cz.

Proč je franšíza výhodná?

Franšízing oproti jiným způsobům podnikání přináší poskytovatelům i držitelům licence několik zásadních výhod. Je tomu tak částečně proto, že se prakticky jedná o opakování již ověřeného podnikatelského vzorce. Hlavními benefity franšízy jsou:

Nižší vstupní kapitál

Vlastní podnikání se neobejde bez dostatečného množství financí. Někoho tento fakt odradí ještě před tím, než se do vlastního podnikání pustí. Jiní začínající podnikatelé si zase musí brát úvěry, které mohou podnikání kvůli úrokům zbrzdit.

V případě franšízy však podnikatel může počítat s finanční pomocí franšízora, popřípadě majitele franšízové sítě. Buď částečně uhradí náklady na vybudování pobočky, poskytne půjčku z rezerv franšízové sítě, nebo sjedná půjčku vlastním jménem.

Nižší riziko ztrát

V zájmu franšízorů je, aby franšízy prosperovaly. Běžně proto provádějí průzkum lokálních trhů na místech pro potenciální budoucí franšízy. Pokud se dané místo ukáže být rizikové, licenci vůbec neudělí. Snaží se zkrátka o úspěšný růst své značky.

Motivace franšízantů

Z principu tohoto modelu podnikání vychází také dostatečná motivace týmu. Vlastnictví franšízy totiž znamená více než pouhé vedení pobočky. Díky tomu si franšízanti více hlídají náklady na její provoz i ostatní výdaje, které se snaží minimalizovat. Určitou výhodu přináší také délka vzájemné spolupráce – franšízové smlouvy jsou obvykle uzavírány na pět nebo deset let.

Nabídka franšíz je široká

Aktuální nabídka franšíz je dostupná v různých online katalozích. Pro zájemce jsou zde uvedeny veškeré potřebné informace, jako jsou například základní požadavky, nutná výše počáteční investice nebo budoucí podpora pro majitele franšízy. Nabídka zahrnuje široké spektrum známých i méně známých podniků. Katalog je k nalezení například na webu Franchising.cz nebo Topfranchising.cz.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2018