Menu
V čem se liší generace X, Y a Z?

V čem se liší generace X, Y a Z?

3 minuty čtení

Stále častěji je možné se setkat s termínem generace XYZ. Rozřazení lidí do několika skupin dle jejich věku může být užitečné například pro marketing. Jak může člověka formovat období jeho narození? Jaké jsou obecné charakteristiky lidí patřících do generace X, Y nebo Z?

Pojem generace XYZ se užívá v marketingu, populární kultuře, sociálních vědách a demografii. Jedná se o rozřazení lidí do skupin dle roku jejich narození. Události doby, v níž se člověk narodí, mají totiž značně formativní účinky na jeho životní cíle, priority, zvyklosti i celkový životní styl.

Co je charakteristické pro generace XYZ?

Příslušníci generace X se narodili v době, kdy byla globalizace teprve v počátcích. V Čechách tato generace – takzvaná generace Husákových dětí – vyrůstala za minulého režimu. Až po jeho pádu začali mít její příslušníci pozvolna příležitost využívat možností, které již byly ve většině západních států dávno dostupné.

V době, kdy se narodili zástupci generace Y, již probíhal rozvoj moderních komunikačních prostředků. Komunikační technologie jsou jim proto bližší než příslušníkům generace X. Jelikož je období jejich dětství a dospívání charakterizováno různými změnami, obecně nemají strach z nového.

Lidé patřící do generace Z se narodili do digitálního světa. Dětství strávili u počítače a i dnes je internet jejich dobrým přítelem. Nikoho nepřekvapí, že právě příslušníci generace Z jsou nejčastějšími uživateli sociálních sítí, mobilních aplikací apod.

Generace X – být úspěšný a finančně zabezpečený

Do generace X jsou řazeni lidé narození od 60. do 80. let. Mezi jejich životní cíle patří kariéra a finanční zabezpečení, ale také spokojený rodinný život. Jsou cílevědomí (především v pracovním životě) a příliš neholdují změnám. V dětství neznali nynější komunikační technologie a dnes jsou těmi, kteří je v porovnání s příslušníky generace Y a Z používají nejméně.

Mezi zájmy jejích zástupců patří ekonomika a podnikání, auta nebo cestování. Její členové jsou těmi, kteří se nejčastěji vydávají do zahraničí.

Generace Y – využít možností otevřené společnosti

Generace Y sestává z lidí narozených přibližně po roce 1980 do poloviny 90. let. Je následovníkem generace X. Její příslušníci se vyznačují zodpovědností a touhou po sociálních jistotách, s čímž jde ruku v ruce také snaha o osobní uplatnění. Důležitý je pro ně ale také osobní život a budování partnerských vztahů.

Jelikož se zástupci generace Y nechtějí nechat omezovat v soukromém životě, preferují například flexibilní pracovní dobu, komunikují skrze různá moderní média a vytvářejí virtuální komunity na internetu.

Příslušníci generace Y považují práci spíše za nutnost a prostředek k získání financí a osobní uspokojení z ní staví na druhou kolej. Rozhodujícími faktory jsou často výše platu a společenské uznání, které daná pracovní pozice zajistí.

Generace Z – být on-line

O příslušnících generace Z, tedy lidí narozených zhruba od poloviny 90. let, se hovoří jako o generaci, která vyrostla na internetu. Ten začal být dostupnější po roce 1991. Jejich rodiči jsou ve většině případů zástupci generace X.

Generace Z obecně nejvíce využívá moderní komunikační technologie a sociální sítě jako Facebook, Instagram a další. Ať jdou kamkoliv, internet mají při sobě. Od generace X a Y se liší především tím, že její zástupci nepamatují život před masovým rozšířením komunikačních technologií. Také se jako jediní narodili v období postmodernismu.

Generace X je nejatraktivnější pro výrobce

Z výše uvedených charakteristik plyne, že na současných vedoucích a manažerských pozicích se nejčastěji vyskytují lidé generace X. Jsou z pohledu výrobců zboží a poskytovatelů služeb nejdůležitější generací, jelikož právě oni si v průměru mohou dovolit nejvíce utrácet.

Jsou také těmi, kteří dnes nejčastěji pravidelně investují, čehož si jsou dobře vědomi majitelé různých firem. Důkazem je například životní pojišťovna AXA. Generace X je příhodný název jejího programu pravidelného investování, který je zaměřen právě na dnešní čtyřicátníky a padesátníky.

Poslední aktualizace: 26. 12. 2018