Menu
Globalizace – jaké přináší klady a zápory?

Globalizace – jaké přináší klady a zápory?

2 minuty čtení

Globalizace je proces, který se týká ekonomické, sociální, kulturní, technologické i politické oblasti. V nejběžnějším smyslu tohoto slova jde o stav, kdy jakákoliv z těchto oblastí získává celosvětový charakter nebo má celosvětový dopad. Některé zdroje dokonce uvádí, že se jedná o propojování světa v jednu velkou společnost nebo globální vesnici.  

Přesná definice globalizace v podstatě neexistuje. Je to nezvratitelný proces zasahující do všech oborů lidské činnosti a dotýká se každého člověka. Setkat se s globalizací „na vlastní kůži“ není takový problém, jak se to na první pohled může zdát. S dopady globalizace se totiž každý potkává ve svém každodenním životě.

Ekonomická globalizace

S ekonomickou globalizací se potká každý, kdo například získá zaměstnání v nadnárodní firmě, která svoji pobočku otevře v České republice. Ekonomická globalizace propojuje světové trhy a národní ekonomiky se díky globalizaci stávají součástí celosvětových ekonomických vazeb. Velký vliv na ekonomickou globalizaci mají nadnárodní společnosti, mezinárodní obchod, zahraniční investice a mezinárodní finanční transakce.

Kulturní globalizace

Součástí kulturní globalizace se stává kdokoliv, kdo například přejde na formu náboženství, která je obvyklá v jiné kultuře. Propojování různých společností, kultur, kontakt mezi jednotlivými kulturami a šíření jejich charakteristik napříč regiony, státy nebo kontinenty – to jsou specifika kulturní globalizace.

Sociální globalizace

Se sociální globalizací se setkává každý, kdo cestuje a setkává se s novými lidmi v nových společnostech. To vše je umožněno velmi rychlým rozvojem dopravy. Díky tomu se každému rozšířily možnosti pohybu a například rozhodování, kam na dovolenou k moři, je dnes mnohem těžší, protože naše možnosti jsou téměř neomezené.

Vývoj v oblasti médií a komunikačních technologií také celosvětově – globálně – pomáhá přenášet informace, a to velmi rychle a ve velkém rozsahu. Sociální globalizace, to je vzájemné propojování lidí a sdílení informací.

Politická globalizace

Politická globalizace má podobu integrace a propojování jednotlivých států. Mezinárodní subjekty, jako je například EU, NATO nebo OSN, k politické globalizaci velmi přispívají. Stejně tak instituce, jejichž působnost má mezinárodní charakter – Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace nebo Světová banka.

Ekologická globalizace

S globalizací bohužel souvisí řada ekologických problémů. Poškozování životního prostředí například kácením deštných pralesů nepředstavuje problém pouze pro tamní přírodu. Narušení jen jedné části ekosystému ovlivňuje ekosystém jako celek.

Pozitivní i negativní dopady globalizace

Globalizace může být vnímána jak pozitivně, tak negativně. Mezi její klady určitě patří rozvoj mezinárodního obchodu a růst zahraničních investic. Stejně tak šíření technologií. Díky internetu se velké množství každodenních lidských činností značně zjednodušilo.

Na druhou stranu se ve velké míře díky globalizaci objevují ve společnosti ekonomické, sociální, ekologické a bezpečnostní hrozby. Dochází ke zvětšení rozdílu mezi bohatými a chudými. Globalizace svým způsobem omezila suverenitu jednotlivých států.

A na stranu pozitivních i negativních vlivů globalizace se dá přidat další desítky případů. Stejně tak, jako není jednoduché sepsat definici globalizace, není jednoduché se také přiklonit k tomu, zda převažují spíše klady nebo zápory.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2018