Menu
Havarijní pojištění AXA

Havarijní pojištění AXA

3 minuty čtení

Havarijní pojištění chrání vozidlo před následky havárie, živelné události, vandalizmu nebo krádeží. V současnosti jej lze nalézt v nabídce všech velkých českých pojišťoven. AXA pojišťovna havarijní pojištění nabízí ve třech balíčcích. Co obsahují a jaké výhody AXA nabízí?

AXA pojišťovna havarijní pojištění nabízí ve třech balíčcích s názvy GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI. Ke každé variantě si lze dle vlastního výběru sjednat doplňková pojištění či úrazové pojištění pojistníka, které poskytuje ochranu v každém vozidle, které řídí.

K havarijnímu pojištění AXA jsou dále nabízeny nadstandardní asistenční služby MAX, základní asistence je součástí každého balíčku.

Název balíčkuGO MINIGO KLASIKGO MAXI
Živelná událost
Střet se zvěří
Vandalismus
Odcizení vozu
Základní asistence
Havárie 
Střet s cizím vozidlem 
Pojištění GAP*  

*Pojištění GAP znamená pojištění z finanční újmy, kterou by pojištěný mohl utrpět při vzniku pojistné události. Pokud pojistná událost nastane, pojišťovna uhradí rozdíl mezi pojistnou částkou a pojistným plněním z primární pojistné události.

Co havarijní pojištění vozidel AXA nabízí?

Kromě tří variant havarijního pojištění a několika připojištění nabízí AXA svým klientům různé výhody. Vyjma bezplatné pomoci v nouzi po 24 hodin denně mezi ně patří:

  • Havarijní pojištění pro nová i ojetá vozidla – starší vozidla se pojišťují na reálnou hodnotu v okamžiku sjednání smlouvy. Nové vozy je možné pojistit na plnou novou kupní cenu, pokud je sjednáno pojištění GAP.
  • Žádné přehnané požadavky na zabezpečení vozidla – nižší sazba pojistného není podmíněna drahými zabezpečovacími prvky vozidla. Zpravidla stačí mechanické zabezpečení, zvýšené zabezpečení je požadováno jen u vozů vyšší cenové kategorie.
  • Nižší spoluúčast při využití smluvního servisu – pokud si klient nechá poškozené vozidlo opravit ve smluvním autoservisu, sníží se dohodnutá spoluúčast až o 2 000 Kč.
Pojišťovna AXA v rámci havarijního pojištění poskytuje asistenční služby po 24 hodin denně zdarma.
Pojišťovna AXA v rámci havarijního pojištění poskytuje asistenční služby po 24 hodin denně zdarma.

Doplňková pojištění

K havarijnímu pojištění vozidel AXA si lze vybrat z pěti připojištění včetně rozšířených asistenčních služeb MAX a úrazového pojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění lze sjednat pro převážené osoby, převážené osoby a řidiče nebo pro pojistníka. Úrazové pojištění pojistníka je platné při řízení jakéhokoliv vozidla do 3,5 t s maximálně devíti sedadly.

Úrazové pojištění pro převážené osoby (+ řidiče):

  • Limit plnění trvalých následků: volitelný v rozmezí 100 tis. až 5 mil. Kč
  • Limit plnění pro smrt úrazem: polovina limitu pro trvalé následky

Pojistné částky u úrazového pojištění pro pojistníka:

  • Smrt následkem úrazu: 50 % výše limitu uvedeného ve smlouvě
  • Trvalé tělesné poškození: 100 % výše limitu uvedeného ve smlouvě

Pojištění náhradního vozidla

Připojištění kryje náklady na pronájem náhradního vozidla, pokud došlo k poškození vlastního vozu v důsledku dopravní nehody. Sjednává se bez spoluúčasti.

  • Maximální limit: 10 000 Kč (maximální doba je 10 dní)

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na případy, kdy dojde k poškození či zničení přepravovaných zavazadel v důsledku dopravní nehody, živelné události, vloupání nebo loupežného přepadení. Vztahuje se i na dětskou sedačku pro dítě, které žije ve společné domácnosti pojistníka či pojištěného.

Maximální limit: 30 000 Kč

Pojištění skel vozidla

Slouží pro případ poškození nebo krádeže všech skel vozidla.

Limit plnění: 10 000 / 20 000 / 40 000 Kč

Pojištění asistence MAX

Pojištění rozšířené asistence MAX se od základního pojištění asistence liší limity pojistného plnění a rozsahem poskytovaných služeb. Připojištění je možné sjednat také k povinnému ručení AXA.

Slevy a bonusy

Za havarijní pojištění AXA lze ušetřit díky různým bonusům a slevám.

  • Sleva

Havarijní pojištění se slevou 5 % získají klienti, kteří mají u pojišťovny AXA sjednanou jinou smlouvu.

  • Bonus

Bonus představuje částku, o níž se pojistné snižuje při jízdě bez nehod. Čím více měsíců bezeškodního průběhu, tím bude sleva na havarijní pojištění AXA vyšší.

Stupeň bonusuPočet měsícůSleva
B7120 a více65 %
B696 až 11960 %
B584 až 9550 %
B472 až 8340 %
B360 až 7130 %
B248 až 5920 %
B124 až 4710 %
B00 až 230 %

Pokud klient přechází od jiné pojišťovny, bonus se automaticky přičítá.

Jak havarijní pojištění AXA sjednat?

Sjednat havarijní pojištění je možné v jakékoliv pobočce pojišťovny AXA nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele. Platnost pojištění začíná po zaplacení pojistného.

Poslední aktualizace: 23. 02. 2019