Menu
Havarijní pojištění ČPP

Havarijní pojištění ČPP

3 minuty čtení

Havarijní pojištění vozidel řidiče chrání před následky zaviněné nehody, živelné události, vandalizmu a v případě odcizení vozidla. Havarijní pojištění České podnikatelské pojišťovny (ČPP) je nabízeno ve dvou variantách a lze jej sjednat pro nová i starší auta. Jaké jsou jeho výhody a jak havarijní pojištění ČPP v případě potřeby ukončit?

ČPP pojišťovna havarijní pojištění poskytuje ve dvou kombinacích rizik. Využít lze také krátkodobého havarijního pojištění na dovolenou.

 1. KOMBINACE RIZIK2. KOMBINACE RIZIK
Havárie 
Odcizení vozidla
Živelná událost
Vandalizmus
Základní asistenční služby

Výhody havarijního pojištění ČPP:

Havarijní pojištění ČPP je platné na celém území Evropy s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny. Samozřejmostí je rychlá likvidace pojistných událostí.

Krátkodobé havarijní pojištění ČPP

Krátkodobé havarijní pojištění se obvykle sjednává na 1 či 2 měsíce a nejčastěji slouží jako pojištění auta do zahraničí. Vyplatit se však může i řidičům motorek, kteří v zimě svůj motocykl nevyužívají a nepotřebují tedy havarijní pojištění na celý rok.

Krátkodobé havarijní pojištění ČPP představuje možnost pojištění auta na dovolenou.
Krátkodobé havarijní pojištění ČPP představuje možnost pojištění auta na dovolenou.

Připojištění

ČPP pojišťovna havarijní pojištění nabízí s možností sjednání různých doplňkových pojištění. Každý si tak může sestavit pojištění auta na míru.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je možné sjednat pro řidiče, pro celou posádku vozu nebo pro řidiče a spolujezdce.

  • denní odškodné za pobyt v nemocnici: 100 Kč
  • denní odškodné po dobu léčení: 100 Kč
  • úmrtní následkem úrazu: 100 000 Kč
  • trvalé následky úrazu: 150 000 Kč

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na čelní sklo a obvodová výhledová skla. Limity jsou volitelné od 5 000 do 20 000 Kč.

Pojištění přírodních rizik

Pojištění přírodních rizik je nabízeno ve dvou variantách s krytím odlišných rizik:

  • klasické pojištění přírodních rizik – přímý střet se zvěří, živelná událost, poškození plastových částí v motorovém prostoru zvířetem
  • pojištění přírodních rizik MINI – přímý střet se zvěří / poškození plastových částí v motorovém prostoru zvířetem + živelná událost

Pojištění zavazadel

Také pojištění zavazadel lze sjednat ve dvou variantách:

  • pojištění zavazadel MAXIZAV – riziko havárie, živelné události, ztráty, vandalizmu a odcizení
  • pojištění zavazadel MINIZAV – riziko havárie, ztráty, živelné události

Jak havarijní pojištění ČPP sjednat?

Pojišťovna ČPP bohužel nenabízí možnost sjednat havarijní pojištění online. Je tedy nutné se osobně dostavit na jednu z poboček pojišťovny.

Pojišťovna ČPP – zrušení havarijního pojištění

Jak u pojišťovny ČPP zrušit havarijní pojištění? Vypovědět smlouvu není složité, nicméně je potřeba dodržet určitá pravidla, která jsou společná pro všechny pojišťovny.

Výpověď na konci pojistného období

Dle zákona musí být žádost o ukončení havarijního pojištění pojišťovně doručena nejpozději šest týdnů před výročím. Smlouva zanikne na konci pojistného období.

Do dvou měsíců od data sjednání smlouvy

Havarijní pojištění je možné ukončit také do dvou měsíců ode dne, kdy bylo sjednáno. Pojištění v tomto případě zanikne osm dní po doručení žádosti pojišťovně.

Do tří měsíců od oznámení pojistné události

Klient i pojišťovna mají právo smlouvu ukončit v tříměsíční lhůtě, která běží od data oznámení pojistné události. Havarijní pojištění bude zrušeno do jednoho měsíce od doručení výpovědi.

Při dočasném vyřazení vozidla z registru

V případě, že je motorové vozidlo dočasně vyřazeno z registru, je nutné pojišťovně kromě výpovědi zaslat také kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení.

Po změně vlastníka vozidla

Také při změně vlastníka vozidla je nutné pojišťovně zaslat kopii velkého technického průkazu, kde je zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zanikne v den doručení žádosti na adresu pojišťovny.

V případě krádeže vozidla

Pokud došlo k odcizení vozidla, je třeba pojišťovně spolu s žádostí o ukončení havarijního pojištění zaslat také kopii protokolu od Policie ČR.

Z důvodu změny výše pojistného

Dojde-li ke zdražení havarijního pojištění, je možné pojistnou smlouvu vypovědět ve lhůtě jeden měsíc od oznámení této změny. Havarijní pojištění bude zrušeno na konci pojistného období.

Dohodou

V tomto případě musí na ukončení smlouvy přistoupit také pojišťovna. Havarijní pojištění bude zrušeno v den dohody obou stran.

Poslední aktualizace: 02. 03. 2019