Menu
Havarijní pojištění Kooperativa

Havarijní pojištění Kooperativa

3 minuty čtení

Havarijní pojištění motorových vozidel kryje celou řadu škod. Vztahuje se na škody vzniklé při dopravní nehodě, v důsledku vandalizmu nebo živelné události. Havarijní pojištění dnes nabízejí všechny velké české pojišťovny. Proč si jej sjednat právě u Kooperativy?

Pojišťovna Kooperativa tento pojistný produkt poskytuje v několika variantách. Ke každé z nich si lze zvolit výši spoluúčasti a vybrat různá doplňková připojištění. Řidiči navíc mohou díky slevám a bonusu ušetřit.

Havarijní pojištění auta Kooperativa nabízí ve třech základních variantách:

 • Havárie – kryje riziko havárie, vandalizmu a živlu
 • Odcizení – kryje riziko odcizení
 • All Risk – kryje riziko havárie, odcizení, vandalizmu a živlu

Sjednat lze také variabilní pojištění vozidla NAMÍRU, které kombinuje povinné ručení Kooperativa, havarijní pojištění a připojištění dle vlastního výběru. Umožňuje tedy mít veškerá pojištění vozidla na jedné smlouvě.

U havarijního pojištění Kooperativa si řidiči mohou sami zvolit spoluúčast:

 • 5 % (min. 5 000 Kč)
 • 10 % (min. 10 000 Kč)
 • 15 % (min. 15 000 Kč)
 • 20 % (min. 20 000 Kč)

Čím vyšší zvolená spoluúčast, tím nižší roční pojistné. Záleží na každém, zda se rozhodne pro vyšší pojistné nebo vyšší spoluúčast při pojistné události.

Slevy a bonusy

K havarijnímu pojištění vozidel Kooperativa poskytuje různé slevy. Ušetřit za pojistné lze především díky bonusu za jízdu bez nehod.

Možnost snížení cenySleva
Bezeškodní průběhaž 50 %
Vyšší zabezpečení vozuaž 20 %
Další smlouvy u Kooperativyaž 8 %
Využívání smluvních servisů5 %
Roční frekvence placení5 %

Bonusy na havarijní pojištění lze také převádět z povinného ručení.

Doplňková pojištění

K havarijnímu pojištění auta Kooperativa nabízí řadu různých doplňkových pojištění:

 • Pojištění skel vozidla – sjednat jej lze pro čelní sklo nebo pro všechna výhledová skla.
 • Pojištění náhradního vozidla – zapůjčení náhradního vozidla v případě krádeže nebo poškození vlastního vozidla z důvodu havárie, vandalizmu či živelné události.
 • GAP – pojištění kryje rozdíl mezi cenou vozidla v době pojistné události a jeho pořizovací cenou. Vztahuje se na případy totálního poškození nebo odcizení vozidla.
 • Pojištění zavazadel – pro případ odcizení, poškození nebo zničení zavazadel ve vozidle.
 • Pojištění sportovní výbavy – poslouží v případě odcizení sportovního vybavení nebo poškození vozidla při nakládání / vykládání sportovní výbavy.
 • Úrazové pojištění – vztahuje se na smrt, tělesné poškození a trvalé následky úrazu. Platí pro všechny přepravované osoby.

Jak havarijní pojištění vozidel Kooperativa sjednat?

Pojištění vozidel lze u pojišťovny Kooperativa sjednat telefonicky, rychle a pohodlně online nebo osobně na jedné z mnoha poboček.

Ukončení havarijního pojištění Kooperativa

Výpověď havarijního pojištění se řídí podobnými pravidly jako ukončení povinného ručení.

Možnosti ukončení havarijního pojištění Kooperativa:

 • Na konci pojistného období – výpověď musí být doručena nejpozději šest týdnů před výročím.
 • Do dvou měsíců od data sjednání – smlouva zanikne osm dní po doručení žádosti.
 • V případě krádeže vozidla – součástí žádosti musí být kopie protokolu od Policie ČR.
 • Do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události – výpovědní lhůta činí jeden měsíc a běží ode dne doručení výpovědi.
 • Z důvodu změny vlastníka vozidla – smlouva zaniká v den nahlášení změny vlastníka. Spolu s výpovědí musí být zaslána také kopie velkého technického průkazu.
 • Při dočasném odhlášení z registru vozidel – pojišťovně je kromě žádosti o ukončení nutné zaslat kopii velkého technického průkazu.
 • Z důvodu změny výše pojistného – výpověď musí být doručena do jednoho měsíce od oznámení změny pojistného. Havarijní pojištění zanikne na konci pojistného období.
 • Dohodou – na ukončení havarijního pojištění musí přistoupit také samotná pojišťovna. Smlouva bude ukončena ke dni dohody.

V případě ukončování havarijního pojištění je třeba pamatovat na to, že smlouvu lze zrušit výhradně písemnou formou s vlastnoručním podpisem.

Poslední aktualizace: 24. 02. 2019