Menu
HR večer #12 na téma onboardingu, netradičně v prostorách McDonald’s

HR večer #12 na téma onboardingu, netradičně v prostorách McDonald’s

4 minuty čtení

Ačkoli je to k neuvěření, je to už rok, co jsme uspořádali náš první HR večer! Tenkrát jsme ještě netušili, že o tuhle networkingovou akci bude takový zájem a že ji budeme pořádat pravidelně každý měsíc. Neuvěřitelné se ale stalo skutečností a v úterý tak proběhl v pořadí dvanáctý HR večer, tentokrát na téma „Jak na onboarding“.

Prvním přednášejícím byla Katka Dufková ze společnosti Linet, která má na starosti oblast rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Každá společnost má svá specifika a své potřeby, podle nichž kočírují onboarding. A Katka nám poskytla náhled na to, jak onboarding dělají v Linetu.

Linet je původně česká firma a stala se předním evropským výrobcem nemocničních lůžek. V současnosti má dceřiné a obchodní společnosti po celém světě, přičemž většina zaměstnanců (cca 1200) pracuje v Česku a zbytek (cca 500) v cizině.

V důsledku toho se firma setkává s nováčky s různými kulturními potřebami, kteří se nachází v různých časových pásmech, pracují s různými nástroji a mají různé možnosti. Proto se v Linetu snaží implementovat své osvědčené nástoroje, ale zároveň respektovat zahraniční potřeby.

E-learningová aplikace je úvodním nástrojem onboardingu

Onboarding začíná hned v okamžiku přijímacího řízení. Je třeba rozlišit, zda nováček bude pracovat v Česku nebo v zahraničí. V Česku se dále rozlišují pozice kancelářské, technické a výrobní. V zahraničí jsou to zase pozice obchodní a neobchodní (backoffice, HR, IT atd.).

Toto rozdělení vytváří základní vodítko pro směřování onboardingu, jehož cílem je usnadnění startu a nalodění nováčka do firmy. Na onboarding lze nahlížet jako na časovou osu, kdy se od nováčka očekává v jednotlivých fázích určitá aktivita.

V průběhu času se využívají různé nástroje, které se dají zařadit do různých kategorií, jako jsou e-learningové kurzy, studijní materiály, aplikace nebo videa. Nejdůležitější kategorií jsou ale lidé – nováčci, kolegové, manažeři a všichni ostatní.

Dva týdny před termínem nástupu se nováčkovi zpřístupňuje e-learningová aplikace. Jedná se o interaktivní platformu, kdy jsou nováčkovi naservírované firemní produkty, vize, hodnoty, strategie a také on má možnost představit se vytvořením medailonku.

Aplikace, videa nebo online platforma – také onboarding prochází digitalizací

V průběhu práce s aplikací vyskakují různé dotazníky s žádostí o zpětnou vazbu, jako jsou jeho očekávání, jak hodnotí náborový proces a také různé kvízy zjišťující, jak je obeznámen s firmou. Lze sledovat návštěvnost této aplikace a sledovat, kdo si co prostudoval.

Aplikace funguje jak v češtině, tak v angličtině pro zahraniční pobočky. Její obsah se také rozlišuje podle toho, zda nováček nastoupil na kancelářskou či dělnickou pozici.

Dalším krokem onboardingu je začlěňování nováčka do týmu. Pravidelně probíhají vstupní školení, kde se dozvídají, jak se pohybovat po budově, jak funguje docházka, kam nevstupovat bez ochranných pomůcek atd.

K zajištění hladkého průběhu začlenění Linet využívá onboardingového videa, které jsme měli možnost v rámci HR večera vidět a musím říct, že bylo opravdu hezky zpracované.

Dalším onboardingovým prvkem je PeoplePoint. Jedná se o HR systém přístupný pro každého zaměstnance. Jeho součástí je modul, který řídí vzdělávání, cestovní politiku, IT bezpečnost, GDPR, lokální specifika podle daného trhu v oblasti kvality a certifikace produktu. Systém je globálním nástrojem a je dostupný v sedmi jazycích.

McDonald’s se snaží posilovat soft skills svých zaměstnanců

Po skončení této přednášky následoval networking, během nějž účastníci měli možnost seznámit se s ostatními a podělit se o své zkušenosti nejen s onboardingem. Součástí akce bylo také občerstvení a prosecco.

Následovala druhá přednáška, kterou měl přednést Libor Pyskatý ze společnosti McDonald’s. Nicméně jako mnoho dalších, i jeho zasáhla chřipková epidemie a proto ho zastoupil kolega Rasťo. Téma jeho přednášky bylo „Jak vytvořit z nováčků leadery“.

Hlavním tématem byla kampaň „skills for life“, která má pomoci zaměstnancům postavit se na vlastní nohy, naučit se lépe organizovat své úkoly a plánovat svůj čas. Adaptační proces onboardingu je v McDonald’s opravdu důkladný, je totiž důležité, aby všichni znali přesné procesy a postupy.

Onboarding končí až po zkušební době a během ní se nováčkovi příslušné osoby intenzivně věnují. V opačném případě dochází k tomu, že lidé odchází, protože jim bylo slíbeno něco, co následně nebylo dodrženo.

Přípravou hamburgerů začínali dnes úspěšní lidé

Základem onboardingu jsou tedy především softové manažerské skills, jak organizovat a vést lidi na pobočkách. Dnes jsou již všechny onboardingové nástroje v aplikacích – od docházky po tréninkovou aplikaci, až po plánování směn.

Úvodní orientaci nováčka provádí vedoucí pobočky, protože zná nejlíp všechny procesy a snaží se ho co nejlépe poznat. McDonald’s ostatně usiluje o to, předat svým zaměstnancům co nejlepší zkušenosti, které budou moci v budoucnu uplatnit na manažerských pozicích.

Manažerské vzdělávání probíhá formou vícedenního kurzu, kdy se řeší různé modelové situace, zaměstnanci dostávají své cíle i pracovní hodnocení. Po skončení kurzu je dotyčný jmenován do pozice vedoucího a poté trénuje na manažerský kurz v zahraničí.

V McDonald’s začínali přípravou hamburgerů dnes velmi úspěšné osobnosti. Můžeme zmínit známého youtubera Jirku Krále nebo třeba generálního ředitele realitní společnosti Re/Max Jana Hrubého.

V závěru je třeba shrnout, že začlenění nových zaměstnanců do firmy zkrátka nelze v žádném případě odbýt nebo uspěchat. Naopak je důležité mít propracovaný systém, který zajistí, že se nováčci budou ve firmě cítit dobře, což se odrazí v jejich produktivitě.

Poslední aktualizace: 03. 11. 2019