Menu
HR Večer #5: Práce s náborovou databází v praxi

HR Večer #5: Práce s náborovou databází v praxi

3 minuty čtení

V úterý se konal poslední HR večer v tomto roce. Zajímavostí bylo, že akce se stala ryze ženskou záležitostí. Jediným mužským účastníkem mimo pořádající tým VimVic.cz byl přednášející Zdeněk Bajer, nicméně se vůbec nezdálo, že by mu tato pozice vadila.

Tématem večera byla práce s náborovou databází v praxi. Efektivita náboru je něco, co může společnost posunout o krok dál. S příchodem sociálních sítích došlo k velkým změnám. Díky nim se změnilo i chování kandidátů, kteří jsou díky sociálním sítím schopni dozvědět se o firmách téměř vše ještě před samotným pohovorem.

Prvního workshopu se zhostil Zdeněk Bajer ze společnosti Datacruit. Hovořil o využívání technologií a systému CRM. Jedná se o systém, který není složitý a komplikovaný. Moderní recruiteři nemají čas být svázáni systémem a proto ho obchází. Přitom na trhu existuje celá řada systémů, které jsou dostupné a dokáží nahradit mnohými doposud využívaný excel.

Vytvoření vlastní firemní databáze přináší celou řadu výhod

Systém ATS dokáže pomoci s efektivitou a automatizací. Tím mohou personalisté věnovat více času kandidátům a nemusí se zabývat administrativou. Může také urychlit vyhledávání na sociálních sítích. V případě, že firmy nemají vhodnou technologii a jsou nuceny oslovovat lidi napřímo, stojí je to spoustu času, energie a v neposlední řadě také mnoho peněz.

Pro firmy je velmi výhodné vytvořit si vlastní databázi. Vybudovat si pool vlastních lidí, kteří prošli firmou a je možné je znovu oslovit v budoucnu. Poněkud zastaralým nástrojem se začíná stávat inzerce. Zatímco na určitých pozicích inzerce stále dává smysl, tak na některých pozicích na ni kandidáti vůbec nereagují. Nejrychlejší způsob, jak se dostat k lidem, je právě prostřednictvím vlastní databáze.

Přesto musí databáze splňovat některé parametry a je třeba zvolit vhodnou technologii. Musí být možné v ní efektivně a rychle najít to, co recruiter potřebuje. Technologii může hodně zefektivnit klasifikace a kategorizace kandidáta.

Co je to candidate experience a proč je tak důležitá?

Zdeněk vyzdvihl důležitost komunikace a spolupráce. Zatímco manažer plní roli zadavatele nabídky práce, personalisté fungují jako partneři. Manažeři vyžadují především jednoduchost. Personalista by tedy ideálně měl mít možnost nasdílet profil kandidáta manažerovi, který se podle něj rozhodne, zda dotyčného chce nebo nechce pozvat na pohovor.

Stále existuje možnost využít služeb pracovních agentur. Především ve chvíli, kdy firma není schopná najít kandidáty sama. Agentury dokáží zefektivnit komunikaci a usnadnit firmám práci spojenou s náborem nových lidí.

Stále důležitější se stává candidate experience. Recruiter by měl od kandidáta vyžadovat zpětnou vazbu nebo mu ji poskytnout. Měl by se snažit zodpovědět na všechny jeho otázky a co nejrychleji reagovat na zprávy. S tímto mohou pomoci např. chatboti. S kandidátem tak lze komunikovat skrze chatovací platformu, kde kandidát může klást otázky a robot by měl umět odpovídat. A to nejlépe 24 hodin denně.

O tom, jak pomáhá náborová databáze k produktivitě v praxi hovořily Nikola Fečaninová a Veronika Můčková ze společnosti Deloitte. Ve firmě využívali systém Taleo, se kterým však personalisté nebyli spokojeni. Rozhodli se proto zvolit českého dodavatele Datacruit. A to z toho důvodu, aby s ním mohli řešit updaty, customizaci apod.

Systém ATS dokáže pracovat i s GDPR

Nový systém jim umožňuje snadné sdílení kandidátů, kdy si recruiteři nemusí předávat složitě popsaná CV uchazečů. Je zde zaznamenaná veškerá historická komunikace i poznámky. Proto lze trackovat jednotlivé kroky při výběrovém řízení a přiřazovat různé statusy. Recruiter vidí, na které pozice se kandidát hlásil a v jakém procesu se u jednotlivých pozic nachází. Doporučení kolegů se do databáze doplňuje ručně.

Vše je velmi přehledné a když někdo z týmu odchází, jeho historie v databázi zůstává. Dále je možné z ní získat různou analytiku, KPI recruiterů, počet životopisů, které za měsíc prošli apod. Velkou výhodou databáze je, že dokáže pracovat i s GDPR. Lze sledovat celý proces náboru a ošetření GDPR. Po jeho zavedení se počet lidí v databázi snížil na polovinu a proto nyní v databázi nejsou žádní kandidáti, kteří by tam být neměli.

Po skončení druhého workshopu již tradičně následoval networking s občerstvením a proseccem. Poslední letošní akce se vydařila na jedničku a věřím, že v HR večerech budeme úspěšně pokračovat i v příštím roce!

Na video záznam z HR Večera se můžete podívat zde:

Fotky z 5. HR večera tady:

Poslední aktualizace: 30. 11. 2018