Menu
ISO 9001 – co se skrývá za tajemným označením?

ISO 9001 – co se skrývá za tajemným označením?

3 minuty čtení

S označením ISO 9001 se setkala většina lidí. Certifikát ISO 9001 visí na zdech v kancelářích mnoha soukromých firem, bank, pojišťoven, poradenských společností nebo například výrobních podniků. Kdo navíc nějakým způsobem kdy zasáhl do firemního řízení, určitě tento pojem zaslechl. Co je ISO? O co se konkrétně jedná? Pro koho je certifikace ISO 9001 vhodná a co získání certifikátu o firmě vypovídá?

ISO 9001 je norma vydávána Mezinárodní organizací pro normalizaci (= International Organization for Standardization, zkráceně ISO) se sídlem v Ženevě. Vydává mezinárodní normy s označením ISO. ISO 9001 je spolu s ISO 9002 a 9003 a později vydaným rozšířením o normu ISO 9004 součástí ucelené řady ISO 9000 definující systém managementu jakosti.

Norma ISO 9001 je možným nástrojem na řízení firmy. Pomáhá vylepšovat, optimalizovat a zefektivňovat procesy ve firmě, zjednodušuje a zpřehledňuje strukturu firemní dokumentace, pomáhá zlepšit rozdělení pravomocí a s tím související odpovědnost.

Norma obsahuje ucelený soubor požadavků a nástrojů, které pomáhají zlepšit kvalitu výrobků, zvyšují spokojenost zákazníka a zlepšují také řízení a práci s možnými riziky.

TIP: Nejen certifikace pomáhá firmě zkvalitňovat svoji nabídku. Velký efekt přináší také analýza konkurence a SWOT analýza, ze kterých každý podnik může získat velmi prospěšné informace.

Výsledkem zavedení normy ISO 9001 je mezinárodně uznávaný certifikát. Obvykle se uděluje na omezenou dobu (3 roky) a poté se provádí re-certifikace. K samotnému získání certifikátu může firma využít konzultační společnosti a následně certifikační společnosti. Jaké je mezi nimi rozdíl?

  • Konzultační společnost nejprve provede analýzu systému řízení ve firmě, pomůže nastavit řízení firmy tak, aby odpovídala normě ISO 9001, navrhne vhodné postupy, dává doporučení k dosáhnutí získání certifikace.
  • Certifikační společnost již přímo posoudí shodu nově vybudovaného systému řízení kvality s požadavky normy ISO 9001. Mnohdy je za „hodnotnější certifikát“ považován ten, který byl vydán mezinárodní certifikační společností.

PDCA cyklus

Cyklus PDCA je základní metodou, která musí být použita při zavádění systému managementu norem ISO 9001. Metoda se skládá ze 4 po sobě následujících kroků:

  • P – Plan (naplánuj) – popsání problému a činností, které vedou k jeho odstranění
  • D – Do (proveď) – uvedení naplánovaných činností do praxe
  • C – Check (ověř) – sledování výsledků a porovnávání s plánem
  • A – Act (jednej) – pokud se výsledek liší od předpokladu v plánu, hledá se jeho příčina, pokud je problém vyřešen, zavedou se (standardizují se) konkrétní činnosti do firemních procesů a systému

Jde o metodu postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací či dat. Principy této metody se ale vyplatí znát i při zahájení podnikání – nastavení tohoto mechanismu může začínajícímu podnikateli ušetřit mnoho problémů v budoucnu.

Přínos certifikace

Kromě samotné optimalizace a správného nastavení firemního řízení zajišťuje certifikace určitou prestiž. Pokud budou dvě firmy nabízet naprosto shodný výrobek nebo službu, certifikace může zajistit, že se zákazník přikloní spíš k nabídce od certifikované společnosti.

V některých případech může být také vlastnictví certifikátu ISO 9001 rozhodujícím faktorem pro zařazení do výběrového řízení. Například při výběru dodavatele v oblasti automobilového průmyslu je požadavek na certifikaci ISO běžný.

I navazování spolupráce mezi firmami může být ovlivněno existencí nebo naopak neexistencí osvědčení o certifikaci. Předpokládá se totiž, že firmy naplňující v obou případech principy normy, budou mít snazší případné sladění jednotlivých činností.

Jelikož požadavky pro řízení firemních procesů mají všeobecný charakter, jsou aplikovatelné pro jakýkoliv typ a velikost konkrétní organizace. Tato skutečnost se může jevit jako výhodná, ale právě ona je nejčastěji kritizovaná.

Objevují se názory, že právě pro nekonkrétnost normy nepřináší pro firmy takový efekt, jaký je jí přisuzován. Norma totiž neříká, jestli daný proces je správný, ale zda je ve firemní struktuře a postupech správně popsán, sledován, měřen, vyhodnocován a případně optimalizován.

Cena za certifikaci

Kolik ISO normy a jejich zavedení stojí? To je sice jednoduchá otázka, ale odpověď tak jednoduchá není. Ceník jako takový totiž neexistuje. Vždy záleží na rozsahu a velikosti certifikované oblasti, složitosti procesů, počtu lokalit a používaných technologií. Základním kritériem je také velikost organizace vztažená na počet zaměstnanců. Může se tedy jednat o jednotky, ale i stovky tisíc korun.

Zlatá éra pro ISO

Zlatou érou pro zavádění norem ISO v evropských zemích byl přelom nového tisíciletí. Okolo roku 2000 bylo téměř 60 % nově certifikovaných společností z Evropy. V současnosti se zájem o certifikaci přesouvá především do asijských zemí.

Poslední aktualizace: 08. 11. 2018