Menu
Jak nahlásit pojistnou událost?

Jak nahlásit pojistnou událost?

5 minut čtení

Alespoň jednu pojistnou smlouvu má v současnosti uzavřenou snad každý. Uzavřená pojistka může krýt mnohá rizika vyplývající z každodenního života. V jistém slova smyslu se díky pojistkám může každý cítit o něco bezpečněji. Ačkoliv si to samozřejmě nikdo nepřeje, stávají se různé nepříjemné situace, kdy dochází ke škodě a vzniká pojistná událost. Jak ji správně nahlásit pojišťovně? 

Mezi nejčastěji sjednávané pojištění patří pojištění majetku (pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti) nebo pojištění motorových vozidel. Mnozí využívají také životních pojistek, úrazového pojištění, pojištění zvířat nebo cestovního pojištění. Pojistnou událostí se v těchto případech rozumí událost, kdy dojde ke škodě na pojištěné věci nebo osobě a kdy na základě pojistné smlouvy vzniká nárok na vyplacení pojistného plnění. K tomu, aby bylo vše řádně vyřízeno, je však potřeba postupovat v souladu s podmínkami jednotlivých pojišťoven.

Podmínky se mohou drobně odchylovat podle typu pojistné události, ať už se jedná o autonehodu nebo o vytopení bytu. Obecná doporučení pro hlášení pojistné události však zůstávají stejná.

4 tipy pro nahlášení pojistné události

V první řadě je potřeba zmínit zřejmě nejdůležitější věc. Pro úspěšné uhrazení škod ze strany pojišťovny se obvykle nelze obejít bez účtenek od příslušných věcí nebo poskytnutých služeb. I když se pochopitelně jedná o poměrně velké množství „papírů“, jejich doložení celý proces likvidace pojistné události zjednoduší a zrychlí. V naprosto ideálním případě by měly být účtenky naskenovány v počítači a uloženy například v e-mailu, na který se lze dostat i v případě zničení vlastního počítače.

  • Za prvé: Eliminovat škodu

Ve chvíli, kdy už k nějaké škodě došlo, je prvořadým úkolem zamezit případné další škodě. Například pokud došlo k pojistné události vytopení bytu prasklým potrubím, je potřeba co nejrychleji zajistit vypnutí přívodu vody a co nejvíce věcí z místnosti odnést, aby se zamezilo jejich zničení.

V případě pojistné události autonehody by mělo za předpokladu, že je to možné, dojít k označení místa nehody pro ostatní řidiče výstražným trojúhelníkem a měla by být neprodleně kontaktována policie. Nejen k prošetření autonehody jako takové, ale také k zajištění bezpečného provozu v okolí, aby nedošlo k dalším možným škodám.

Umístění výstražného trojúhelníku v případě autonehody má svá pravidla. Na silnici je třeba ho umístit ve vzdálenosti 50 m od havarovaných vozidel, na dálnici je tato vzdálenost dokonce 100 m.

Umístění výstražného trojúhelníku v případě autonehody má svá pravidla. Na silnici je třeba ho umístit ve vzdálenosti 50 m od havarovaných vozidel, na dálnici je tato vzdálenost dokonce 100 m.

Stejně tak v případě, kdy došlo k pojistné události vykradení sklepa, je potřeba dočasně sklep zajistit tak, aby nemohlo dojít k případné další ztrátě. U těchto situací, které souvisí s trestným činem (typicky vandalismus, krádež, loupež, přepadení) je navíc nutné kromě pojišťovny kontaktovat neprodleně také policii.

  • Za druhé: Zdokumentovat škodu

K rychlé likvidaci pojistné události, a tedy k rychlejšímu vyplacení pojistného plnění, velmi napomáhá dostatečná dokumentace škody. Ideální je celou škodu vyfotografovat, a to nejen detailně, ale také jako celku – nikoli tedy jen rozbité čelní sklo po autonehodě, ale také veškeré okolí, křižovatku, zkrátka vše, co s nehodou jakkoliv souvisí a z čeho by bylo vidět, jak a proč ke škodě došlo.

  • Za třetí: Nezbavovat se poškozených věcí

Alespoň ne do doby, než si věci bude moci prohlédnout likvidátor pojistné události. Celé záležitosti také velmi pomůže, pokud bude sestaven seznam poškozených věcí s uvedením jejich hodnoty (viz výše prostřednictvím doložení účtenky).

  • Za čtvrté: Kontaktovat pojišťovnu

Kontaktovat pojišťovnu je možné prakticky ihned poté, co ke škodě dojde. Jelikož má člověk obvykle plnou hlavu jiných starostí, získá na pojišťovně mimo jiné i dostatek informací o tom, jak má v daném případě postupovat a na co nezapomenout.

Jaké dokumenty jsou potřeba?

Už ve chvíli, kdy dochází k prvotnímu kontaktu s pojišťovnou k nahlášení pojistné události, by měl mít poškozený připraveny následující informace:

  • číslo konkrétní pojistné smlouvy, ve které je sjednáno pojištění poškozené věci,
  • identifikační údaje pojištěného (jméno, příjmení, rodné číslo),
  • datum vzniku škodní události,
  • místo vzniku škodní události,
  • informace o příčině vzniku škody a rozsahu poškození,
  • číslo bankovního účtu pro zaslání pojistného plnění.

životní pojistky se předkládají lékařské zprávy a zprávy o nákladech na hospitalizaci. Jestliže navíc došlo k trvalým následkům, dokládá se posudek o invaliditě vydávaný Českou správou sociálního zabezpečení.

Jak pojišťovnu kontaktovat?

Většinu pojišťoven působících na českém trhu lze kontaktovat a nahlásit pojistnou událost třemi způsoby. Prvním z nich je telefonický kontakt, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že při dovolání je obvykle nejprve spuštěn automat, může jít o poněkud zdlouhavou variantu.

Naopak velmi rychlý a efektivní způsob nahlášení pojistné události je on-line formulářem. Ten se nachází na webové stránce konkrétní pojišťovny. Výhoda spočívá nejen v rychlosti, ale také v možnosti připojit přílohy v podobě pořízených fotografií škody.

Na webových stránkách České pojišťovny se kromě možností, jak pojistnou škodu ohlásit, uvádí také seznam všech požadovaných dokumentů.

Na webových stránkách České pojišťovny se kromě možností, jak pojistnou škodu ohlásit, uvádí také seznam všech požadovaných dokumentů.

Poslední variantou, která je ale také poměrně zdlouhavá, je vyplnění formuláře pro nahlášení pojistné události (ke stažení z webových stránek pojišťoven) a jeho osobní předání na pobočce pojišťovny nebo poslání poštou.

Nejdůležitější kontakty

Hlášení škody u největších pojišťoven se od sebe víceméně neliší. Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven stačí vyhledat příslušnou sekci a zde buď vyhledat telefonický kontakt nebo formulář (ke stažení / on-line). Pro usnadnění jsou v tabulce níže uvedené infolinky hlavních pojišťoven a odkaz na příslušnou stránku jejich webu.

PojišťovnaInfolinka pro nahlášení pojistné událostiNahlášení pojistné události – informace na webových stránkách pojišťoven včetně on-line fomuláře
Allianz+420 241 170 000https://www.allianz.cz/pro-klienty/oznamit-novou-udalost/
Česká pojišťovna+ 420 241 114 114https://www.ceskapojistovna.cz/skody-a-pojistne-udalosti/nahlasit
ČSOB pojišťovna+420 466 100 777https://www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti
Generali+420 244 188 188https://www.generali.cz/kontakty#skody
Kooperativa+420 957 105 105https://insure.koop.cz/hlasenky-web/faces/vstup_info.xhtml

Likvidace škody

Likvidace škody se řídí mimo jiné novým občanským zákoníkem, konkrétně se jedná o § 2796 až § 2801. Tato ustanovení jsou ale spíše obecného charakteru a ve velké míře závisí likvidace škody a následný převod peněz na účet poškozeného na osobě samotného likvidátora a postupech konkrétní pojišťovny.

V případě nespokojenosti s likvidací pojistné událost může každý požádat o výměnu likvidátora v rámci pojišťovny. Lze také využít služeb samostatných likvidátorů pojistných událostí, kteří spolupracují s příslušnou pojišťovnou.

Poslední aktualizace: 27. 12. 2018