Menu
Jak těžit bitcoin – můžu těžit bitcoiny sám?

Jak těžit bitcoin – můžu těžit bitcoiny sám?

5 minut čtení

V tomto článku si zodpovíme nejdůležitější otázky týkající se těžby bitcoinů – Jak těžit bitcoin? Můžu se stát také těžařem a je těžení v dnešní době vůbec profitabilní? A mnoho dalších otázek. Tak se do toho dejme!

Co znamená těžit bitcoiny?

Bitcoiny jsou generovány procesem, kterému se říká těžba (anglicky bitcoin mining). Těžba bitcoinů je způsob vydávání nových bitcoinů.

Co to v praxi znamená a jak těžit bitcoin? Těžení bitcoinů je proces, při kterém specializovaný těžební software hledá řešení matematického problému a zároveň v průběhu výpočtů zprostředkovává posílání peněz v bitcoinové síti. Kdyby se netěžilo – jinými slovy by se nehledalo řešení tohoto matematického problému – tak bychom bitcoiny nemohli nikam posílat.

Jsou to právě těžaři, kteří validují transakce pomocí svých počítačů. Validace transakcí znamená, že poslané peníze od adresáta dojdou úspěšně k přijemci a že se nejedná o podvod. Navíc kdyby se netěžilo, tak by se nevydávaly nové bitcoiny.

Pro pochopení bitcoinu doporučujeme článek popisující základní principy kryptoměn a článek o nákupu bitcoinu.

Jak těžit bitcoin sám a vyplatí se těžení bitcoinů?

Ne, nevyplatí. V posledních letech už grafické karty na osobních počítačích nedokáží konkurovat speciálně postaveným soustavám na těžení bitcoinů. Tyto soustavy se nazývají ASIC miners. Jedná se o speciální těžební stroje, které maximalizují výpočetní výkon a zároveň minimalizují náklady na energii.

Dobrý ASIC miner stojí na eBay okolo 15 000 Kč a pokud bychom se chtěli věnovat těžení bitcoinů opravdu profitabilně, tak by jeden ASIC miner nestačil.

Je potřeba myslet taky na to, že příjmy z Bitcoinu je nutno danit. O tom, jak danit kryptoměny, se lze dočíst v tomto článku.

Vidíme, že pro výdělečné těžení je v roce 2018 velká počáteční investice již nutností. Proto se tématikou domácího těžení bitcoinů nebudu v tomto článku zabývat.

Těžaři musí platit velké výdaje za spotřebovanou elektrickou energii, která je potřebná k provozu těžebních soustav. Těžení samosebou neprovozují jen z dobré vůle – jsou za něj placeni dvěmi způsoby:

  • Odměnou za vytěžený blok (v současné době je to 12,5 bitcoinu)
  • Poplatkem ze strany zadavatele transakce

Technická stránka těžby bitcoinu

Pojďme se nyní podívat blíže na samotné fungování těžby – to znamená podívat se na proces, jak těžit bitcoiny z technického úhlu pohledu.

Matematický algoritmus, který je v bitcoinovém kódu implementován a na kterém stojí celý proces těžení se nazývá hashovací funkce. Konkrétně se jedná o typ SHA-256 a pro bližší pochopení doporučujeme shlédnout následující video.

Těžba bitcoinu spočívá zjednodušeně v tom, že těžař vezme soubor transakcí čekající na zpracování a shrne je do jednoho bloku. Následně se tomuto bloku snaží najít řešení pomocí tzv. hashovací funkce.

Hashovací funkce převádí vstupy (transkace, bloky) na čísla. Pokud toto převedené číslo má stejný počet nul na začátku kódu jako hash, který má uživatel najít, potom je blok vytěžen.

V praxi to vypadá tak, že těžební program generuje náhodné hashovací funkce. Když se určitý těžební program strefí do hashe, který má stejný počet nul na začátku kódu jako aktuální složitost bitcoinové sítě, tak je blok vytěžen.

Generování hashů je vlastně náhodná funkce a čím větším výpočetním výkonem disponujeme, tím větší šanci máme, že zrovna my se strefíme do konkretního hashe.

Aktuální složitost bitcoinové sítě

Počet těžařů a s ním spojený výpočetní výkon bitcoinové sítě se neustále mění. Proto je v bitcoinu implementován algoritmus, který co dva týdny upravuje rychlost těžby pomocí upravení hash kódu, který musí těžaři vyřešit. Upravuje ho podle aktuálního výpočetního výkonu sítě (určeného v hash za vteřinu), aby jeden blok byl v průměru vytěžen za 10 minut.

Proč se vlastně upravuje složitost vytěžení bloku?

  • Může dojít ke zpomalení výpočetního výkonu sítě a tak by potvrzení transakcí trvalo příliš dlouho.
  • Bitcoin je digitální deflační měna s konečným počtem mincí, který činí 21 miliónů. Také je naprogramován tak, aby se mince do oběhu emitovaly podle určitých paramtetrů – po 210 000 vytěžených blocích, což znamená +- 4 roky, se odměna za vytěžený blok sníží o polovinu – první 4 roky to bylo 50 BTC, poté 4 roky 25 BTC a nyní je odměna 12,5 BTC za blok. Další půlení přijde 15. června 2020 a odměna bude 6,25 BTC za blok.
  • Vidíme, že vydávání nových Bitcoinů se spomaluje – drtivá většina jich bude vytěžena do roku 2030, poslední bitcoin bude poté vytěžen v roce 2140.

Pozn. Konec vydávání nových bitcoinů neznamená konec bitcoinové sítě – transakce budou probíhat běžným způsobem jako nyní, jen těžaři budou odměněni pouze transakčními poplatky.

Vývoj počtu bitcoinů v oběhu

Proč složitost bitcoinové sítě neustále vzrůstá?

Můžou za to dva důvody:

  1. Vzrůstající počet těžařů, tzn. větší výpočetní výkon sítě. Navíc vznikají obrovské těžební stanice s velkým výpočetním výkonem (viz. na obrázku).
  2. Vznik specializovaných těžebních procesorů zvaných ASIC, které nahradily původní grafické karty. Tyto soustavy jsou natolik výkonné, že to co stihla vytěžit grafická karta za den, nyní dokáží tyto soustavy vytěžit za několik minut. ASIC minery jsou navíc zkonstruovány tak, aby co nejvíc minimalizovaly spotřebu elektrické energie, což je u těžby bitcoinu největší výdaj.

Díky těmto důvodům se už prakticky nevyplatí těžit bitcoin doma, protože šance, že nalezneme určený hash je velmi malá. Těžení doma je povětšinou činností ztrátovou, protože náklady na těžení (elektrika, hardware, apod.) mnohonásobně převýší hodnotu našich vytěžených bitcoinů.

Mining pooly

A přesně kvůli tomuto vznikly tzv. „mining pooly“. Těžaři si totiž řekli, že bude jednodušší a výdělečnější, když výpočetní výkon svých soustav spojí dohromady. Odměnu za vytěžený blok si následně rozdělí podle podílu výpočetního výkonu v celém mining poolu.

První mining pool vznikl v roce 2010 a založil ho Čech Marek „slush“ Palatinus. Slushpool funguje dodnes a stále je mnohými doporučován díky svému intuitivnímu uživatelskému rozhraní, důvěryhodnosti a stabilitě.

Dole na koláčovém grafu si můžeme všimnout dominance čínských mining poolů (8 největších mining poolů je z Číny). Dominance Číny je způsobena převážně dostupností levné obnovitelné energie v zemi.

Cloud mining

Poslední možnost jak se podílet na těžbě bitcoinů je tzv. Cloud mining. Princip cloud miningu spočívá v tom, že investor si ze vzdáleného těžebního centra pronajme část výpočetního výkonu sítě (uvedeného nejčastěji v GH/s) na určitou dobu (nejčastěji na rok). Reálně žádný těžební hardware vlastnit nemusí.

Genesis mining – největší a nejdůvěryhodnější společnost poskytující služby cloud miningu.

Často se za cloud miningy skrývají podvody (neboli scamy). Společnost nejdříve vybere peníze od investorů a potom se ukáže, že společnost v reálu žádný hardware nevlastní. Investoři tak o své peníze nenávratně přijdou.

Pokud se rozhodnete zkusit investovat do cloud miningu, tak si vždy první pečlivě zkontrolujte společnost, která služby cloud miningu nabízí.

Pro uchování vytěžených Bitcoinů pomůže Bitcoin peněženka.

Poslední aktualizace: 24. 10. 2018