Menu
Jak v týmu podpořit kreativitu?

Jak v týmu podpořit kreativitu?

3 minuty čtení

Dříve jsem zmiňoval, že příjemné pracovní prostředí je základem pro spokojenost zaměstnanců. To je docela jasné. Pracovní prostředí je také důležité pro rozvoj kreativity zaměstnanců a jejich zájem o inovace. Kreativita je přirozenou vlastností člověka, kterou potřeba podporovat a rozvíjet. Tím se na projektech řídíme.

Rozšiřujeme naše kanceláře v centru Prahy v Černé labuti o další patro,
neustále zlepšujeme pracovní podmínky pro naše týmy

Vše se rychle mění. Pokud ve firmě máte autoritativního šéfa/šéfy, které z lidí jen dělají ovce slepě plnící úkoly, je to cesta do pekel. Negativní příklady vidím dnes a denně v oborech, kde působíme.

Již odzvonilo dobám, kdy firmy hledaly zaměstnance s tituly, certifikáty a vyžadovaly perfektní plnění úkolů přesně zadanými postupy. Tolik moderní svoboda prosákla i do managementu.

Moderní firmy prahnou po zaměstnancích, kteří jsou kreativní, inovativní, hledají efektivní řešení a jsou otevření novým možnostem. Takoví pracovníci mají zájem o osobnostní rozvoj a rozvoj celé společnosti.

Jak již zaznělo, kreativitu v týmu je potřeba rozvíjet. Mezi zabijáky kreativity patří přísně předepsané postupy, autoritativní management, neschopnost naslouchat, perfektně stanovené postupy a cíle a konkrétní řešení. Tím, že zaměstnanci pouze plní stanovené úkoly, nebudou mít motivaci hledat nová efektivnější řešení a nápady.

Kreativita je vlastnost, kterou je potřeba rozvíjet

Vytvořte prostředí, které podporuje u zaměstnanců hledání nových příležitostí k růstu. Nechte je, aby projevili svou vášeň a angažovali se do více firemních činností. Seznamte je s výsledky, dejte jim veškeré informace. Netajnůstkařte, jak je to populární u některých tuzemských firem.

Otevřeným a svobodným přístupem posílíte u pracovníků loajalitu a oddanost ke společnosti. Takového zaměstnance ovšem ve firmě nemusí snést každý manažer. Každý nemá tu kuráž pracovat s pocitem, že někdo jiný se může ukázat lepší než on, že přichází s lepšími nápady, atd.

Jestliže od svých zaměstnanců chcete zpětnou vazbu, musíte se naučit přijímat i negativní připomínky. Lidé, kteří vám neřeknou, co si myslí, vás nikam neposunou.

Kreativní zaměstnanci mají tendenci vžít se do pocitů zákazníka a lépe dokáží odhadnout jeho požadavky. Znát a uspokojit potřeby zákazníků je základ podnikání a tito zaměstnanci a jejich náhled na věc potom mohou být pro firmu poklad.

Firmy v dnešní době musí být flexibilní a neustále reagovat na změny požadavků zákazníků a také neustále změny na trhu. Jak rychle například trhy a produkty mění nové technologie.

Vše se strašně rychle mění. Spolu s tím se musí přizpůsobit i zaměstnanci. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšní na trhu. Musí být pružní a otevření změnám.

Změna je neustálý proces. Změna je jedna z mála jistot v podnikání.

3 postřehy, jak podpořit kreativní myšlení

Existuje spousta způsobů, jak podpořit kreativitu zaměstnanců. Respektive způsobů, jak vytvořit takové prostředí, které jim umožní kreativitu projevit. V podstatě se jedná o velmi jednoduché prvky, které mohou mít velký efekt.

1, Příznivé pracovní prostředí

Vytvořte takové pracovní prostředí, které bude v zaměstnancích vyvolávat příznivý dojem. Zakomponujte do kanceláře prvky, díky kterým budou mít zaměstnanci možnost aspoň na krátkou dobu se odreagovat od práce, vyčistit hlavu od nepotřebného smetí a vytvořit v hlavě prostor pro kreativní myšlenky.

To je důvod, proč chytré firmy pořizují do kanceláří šipky, fotbálek, kulečník, Xbox, atd.

2, Přátelský kolektiv

Je potřeba smelovat tým. Zároveň je dobré, když spolu zaměstnanci hovoří, vyměňují si názory a postřehy, které následně slouží jako zpětná vazba pro vás.

Poskytněte svým zaměstnancům více příležitostí k setkávání se. Mohou to být výše zmíněné hry v kanceláři nebo jen místo vyhrazené pro oběd či kávový stolek.

Steve Jobs měl postavenou firemní kulturu z části na tom, že se lidi náhodně a často potkávali v kuchyňce nebo u kafe.

3, Konstruktivní kritika

Zaměstnanci mezi sebou musí být s kritikou vůči svým kolegou velmi opatrní. Přesto je nezbytná. Není správné, když si zaměstnanci myslí, že každá vyslovená myšlenka je správná. To v nich naopak vyvolá pocit, že nemusí tolik přemýšlet, když je dobře cokoli co řeknou.

Diskuze dává pracovníkům možnost vylepšovat své nápady a zamýšlet se nad novými řešeními.

One more thing – kariérní růst

Významným hnacím motorem pro zaměstnance jsou možnosti kariérního postupu. Jestliže si zaměstnanec uvědomuje, že jeho práce má pro společnost přínos, který může být odměněn svěřením větší zodpovědnosti a kariérním růstem, poroste i jeho kreativita.

Jak o kreativním prostředí přemýšlíte u vás ve firmě? Co se vám osvědčilo?

Poslední aktualizace: 23. 11. 2017

Našli jste chybu?