Menu
Jaké jsou aktuální trendy pracovního prostředí? Podrobné shrnutí desátého HR večera

Jaké jsou aktuální trendy pracovního prostředí? Podrobné shrnutí desátého HR večera

5 minut čtení

Již desátý HR večer se nesl v duchu pracovního prostředí a aktuálních trendů, které se mohou na pracovišti objevit. Hosty byly Jan Anderle ze společnosti Capexus a Barbora Muhrová ze společnosti EUC, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi přínosné poznatky!

Prvním přednášejícím byl Honza ze společnosti Capexus, která se zabývá komplexním řešením kancelářských interiérů, proto musí sledovat trendy v dané oblasti. Otázkou je, co si pod pojmem trend vlastně představit. Je to jakési směřování, tendence dlouhodobého vývoje či procesu změny.

Ke změně pracovních prostor došlo spolu se  změnou politického režimu

K lepšímu pochopení vývoje je třeba se podívat do historie. Openspace se poprvé objevil v USA roku 1904 a je populární doteď. Není to tedy žádný trend, je to součást vývoje pracovního prostředí. Typická kancelář měla až do 90. let podobu uzavřené místnosti a to během celého minulého režimu.

Ale v 90. letech došlo k převratu, změně režimu, růstu cen nemovitostí a nutnosti zahuštění pracovního prostoru. Bylo také třeba zvýšit interakci zaměstnanců ve firmě, což bylo sledováno pomocí kamer. Dle zjištění došlo k poklesu interakce o 83 %, elektronická komunikace vzrostla o 70 % a negativní zkušenosti s openspace v další dekádě vedly k vytvoření buněk.

Aktuálních trendů je spousta – záleží jen na firmách a jejich preferencích

Díky trendu diferenciace pracovního prostředí dochází k zavádění nových prostorových útvarů a rozšiřování výběru. Honza k vysvětlení použil graf křížového tvaru – na horizonální ose se na levé straně nachází soukromé prostory a na pravé sdílené prostory. Na vertikální ose se nachází nahoře soustředění a stacionarita a dole kreativita a flexibilita.

V levém horním kvadrantu se nachází closed office a v pravém openspace, v dolním levém kvadrantu potom telefonní budka a v pravém meeting room.

Samotnými trendy kancelářského interiéru jsou fatboye, vysoké stoly na stání, fotbálky, variabilita, desk sharing, víceúčelové pracovní prostory a mnoho dalšího. Nyní můžeme vymezit pět základních pilířů: 

1. Prostor na míru

Kancelář budoucnosti je šitá na míru jejím uživatelům. Trendy rozvířil zejména Google svou netradiční formou pracoviště, což se ujalo i u ostatních firem. Ale není to všeobecně platné řešení, protože každá firma má svá vlastní specifika. Trendy kanceláře mohou mít mnoho různých podob a pokaždé zrcadlí specifickou firemní kulturou.

2. Digitalizace

Kancelář budoucnosti je digitální a podporuje práci odkudkoli. Obsahuje rozsáhlé technické vybavení, což zaměstancům umožňuje práci mimo kancelář, úsporu úložných prostor a archivačních prostor či komunikaci na velké vzdálenosti.

3. Flexibilita

Kancelář je variabilní, flexibilní a multifunkční. Plocha se uvolňuje i jiným funkcím, čímž vznikají možnosti variability kanceláře. Jedná se o telefonní budky nebo focus místnosti, tzn. místnosti pro soustředěnou a nerušenou práci. Dále team work studia – prostory pro týmovou spolupráci a práci na časově omezených projektech, fresh time zóny a relax zóny. Těmito prvky se prostředí stává variabilním a lze poskytnout firmě adekvátní pracovní prostředí.

4. Ekologie

Kancelář je ekologická a sleduje principy trvalé udržitelnosti. Zaměstnavatel dodržuje hodnoty trvalé udržitelnosti, ať už jsou sociální nebo ekologické, ať už se jedná o nábytek nebo podporu charitativních činností.

5. Well being

Kancelář je všestranně příjemným místem pro uživatele. Lidé se zde budou cítit dobře po stránce duševní i fyzické. Jedná se o novou certifikaci, která postihuje různé aspekty pracovního prostředí – kvalitu vzduchu, kvalitu vody, kvalitu osvětlení, propaguje zdravý životní styl a stav mysli, výživu, atd.

Dá se aplikovat na celou budovu i na firmu a aktuálně je certifikace na dvou budovách a jedné firmě v ČR. Je zde od roku 2015/2016 a oproti ekologii se zaměřuje na lidskou složku. Lze ji řešit filtry na vodu a pokrytí pracovních ploch zelení. Zaměstnavatel by také neměl propagovat nezdravé jídlo, slazené nápoje apod.

Metodologie není složitá, hlavní je poznat potřeby zákazníka

Samotná metodologie toho, jak vytvořit ideální kancelář, je v celku jednoduchá. Prvním krokem je poznat klienta a jeho potřeby, např. prostřednictvím dotazníku, interview, workshopů nebo průzkumu. Dalším krokem je vytvoření řešení a konečně samotného interiéru.

Pokud máte zájem o okamžité zlepšení vašeho pracovního prostředí a nemáte dostatek prostředků k využití odborných služeb, řešením může být pořízení květin, vytvoření telefonních budek a dalších benefitů.

Jak probíhá stěhování velké firmy v praxi?

Druhou přednášku si připravila Bára na téma „Co nám (ne)zafungovalo.“ Celou prezentaci totiž vztáhla na praktický příklad, kdy se společnost EUC stěhovala z Karlína do nové ekologické a certifikované budovy ve Veleslavíně.

K zajištění hladkého průběhu stěhování vytvořila Bára pro všechny zaměstnance mapy, na nichž vyznačila všechny supermarkety, kadeřnictví, restaurace a další služby v okolí. Důvodem byla poměrně výrazná změna lokality z Karlína v samém centru Prahy do okrajové části s menším pokrytím sociálními službami. Všichni také obdrželi informace s rejstříkem ohledně provozních věcí v budově.

A jak vůbec vznikaly nové kanceláře? Hlavním iniciátorem byl akcionář, který měl určitou představu, na základě které přišli architekti s různými návrhy. Poté byl vybrán nejlepší projekt. Hlavní akcionář a ředitel diktovali,  jak má co vypadat, tak, aby vzniklo prostředí, z něhož zaměstnanci nebudou chtít odcházet domů.

Tématicky laděné kanceláře, stylová kavárna i dětské pokoje

Zajímavostí jsou dětské pokoje pro maminky i tatínky. Ti si mohou pokoj zarezervovat v případě, že např. nesehnali pro své děti hlídání. V pokoji mají vše potřebné proto, aby v něm mohli pracovat a zároveň si v něm děti mohou hrát.

V budově se nachází hodně zasedacích místností a je kladen velký důraz na digitalizaci – v zasedačkách je systém, díky němuž se člověk může připojit odkudkoliv. Názvy zasedaček jsou tématické, stejně jako jejich interiér – oční, ortopedie, operační sál, pitevna, ARO, JIP, kardio, sono, kolika, atd.

Hlavní část prostor je společná zóna. Nachází se zde kavárna a prostor je různorodý – vyšší stoly či odběrové místnosti. Tento polečný prostor má sloužit k tomu, aby se lidé potkávali. Zaměstnaci mají také nárok na tři teplé nápoje denně z této kavárny zdarma.

Stěhování z centra Prahy do její okrajové části se neobešlo bez ztrát

Společnost EUC dokonce vyhrála soutěž o kanceláře roku, díky standardům, speciálním kobercům, žaluziím a klimatizaci. Přesto s sebou stěhování přineslo i svá negativa. 1 % zaměstnanců dalo výpověď kvůli lokalitě a openspace kancelářím.

Ukázalo se, že pro personální oddělení je openspace nepraktické, kvůli soukromým záležitostem, které toto oddělení často řeší. Dalším slabým místem byly komunikační věci. Nikdo např. do poslední chvíle nevěděl, kde bude sedět. Byla zde snaha vytvořit fixní a flexibilní pracovní místa, což zafungovalo do jisté míry.

Na závěr Bára řekla jednu věc, která mi hodně uvízla v mysli a sám bych ji nevyjádřil lépe. „Dokud nefunguje firemní kultura, nezáleží na tom, jak vypadá pracovní prostředí.“

Poslední aktualizace: 24. 06. 2019