Menu
Kam investovat – jak dosáhnout optimálního zhodnocení peněz?

Kam investovat – jak dosáhnout optimálního zhodnocení peněz?

6 minut čtení

Možností, do čeho investovat peníze, je v současné době nespočet. Jednotlivé typy investování se liší mírou rizika a s tím spojenou výší výnosu, ale i časovou náročností a nutností znát jednotlivé trhy. Kde investovat? A kam investovat milion?

Možnosti, kam investovat

Existuje mnoho způsobů, kam investovat peníze. O žádném z nich nelze říct, že je tím nejlepším, protože se od sebe liší jak mírou výnosu a rizikovostí, tak například i časovou náročností. Každý se musí sám rozhodnout, jak velké riziko ztráty snese a jakou výši zhodnocení peněz si představuje. Níže jsou uvedeny a popsány nejběžnější způsoby investování.

Spořící účty

Odkládání peněz na spořící účet představuje nejběžnější a zároveň nejbezpečnější způsob zhodnocení peněz. Spořící účet může být samostatným produktem nebo součástí běžného účtu, což zjednodušuje převod peněz. Fakt, že se tímto způsobem peníze zhodnocují s minimálním rizikem, je však vyvážen poměrně nízkými úroky, které se momentálně pohybují jen mírně nad nulou.

Spořící účty jsou skvělou alternativou pro ty, kteří neradi riskují a preferují spíše stálý výnos. Výhodou je také to, že peníze lze vkládat i vybrat kdykoliv.

Termínované vklady

Termínovaný vklad je druh spořícího účtu. Od toho klasického se ale liší v tom, že není možné peníze vložit ani vybrat kdykoliv. Klient si jej sjednává na předem určenou dobu i úrok.

Tento druh zhodnocování peněz je výhodný především pro ty, kteří získali větší finanční částku, již v několika následujících letech neplánují použít. Minimální počáteční vklad je totiž zpravidla kolem několika desítek tisíc a za výběr před koncem sjednané doby se platí vysoké poplatky.

Podílové fondy

Podílové fondy již představují poněkud rizikovější způsob toho, kam investovat peníze. Stále se však jedná o pasivní investování, které nevyžaduje příliš znalostí, a jsou tedy vhodným způsobem i pro začínající investory.

Podílové fondy lze rozdělit do několika kategorií. Těmi nejběžnějšími jsou fondy akciové, smíšené, dluhopisové či fondy peněžního trhu. Investování do dluhopisů a peněžního trhu obecně přinášejí nižší výnos s jistějším výsledkem. V případě nákupu akcií lze naopak dosáhnout vyššího zhodnocení, ale při zvýšené míře rizika. Pro investici do akcií je také nutné znát situaci na trhu i z dlouhodobého hlediska.

Nákup nemovitostí

Nákup domu či bytu je obecně způsobem investování, který nabízí jedno z nejvyšších zhodnocení peněz. Je ale nutné mít větší finanční obnos a dobře se orientovat na trhu nemovitostí. Dle expertů se v současné době investovat do nemovitostí příliš nevyplatí, protože jejich ceny dosahují historických maxim.

Investice do nemovitosti se v současnosti kvůli rostoucím cenám bytů a domů nevyplatí.
Investice do nemovitosti se v současnosti kvůli rostoucím cenám bytů a domů nevyplatí.

P2P půjčky

Aneb lidé půjčují lidem. Díky peer-to-peer (P2P) platformám je dnes možné na nějakou dobu poskytnout volné prostředky těm, kteří je momentálně potřebují. Jak P2P platformy fungují? Platforma jako například Zonky, Benefi apod. zprostředkuje úvěr (a tím zároveň investici) mezi zájemcem o úvěr a soukromou osobou, jež je ochotná peníze půjčit (investorem).

Hledání investora zpravidla probíhá prostřednictvím internetové aukce, kdy zájemce zadá určitou částku, zvolí dobu splácení a úrok, který je ochoten platit. Existují ale i takové P2P služby, kdy jsou budoucí dlužníci rozřazeni do skupin s předem danou úrokovou sazbou.

Kryptoměny

V poslední době na popularitě získávají kryptoměny. Aktuálně existuje přes dva tisíce obchodovaných kryptoměn a není vždy snadné svépomocí vybrat ty, do nichž by se výhledově mohlo vyplatit investovat. Proto je nezřídka vhodné si zaplatit služby experta, který s celým procesem poradí.

Kryptoměny, z nichž nejznámější je bitcoin, fungují na principu šifrování, které zajišťuje bezpečí uživatelů. Mezi jejich výhody patří to, že nad ní nikdo nemá speciální pravomoc. Nemohou být kontrolovány žádnou institucí ani státem a k obchodování s nimi není třeba žádný prostředník, jako je například banka.

Investice do kryptoměn se řadí k alternativním způsobům investování (stejně jako například nákup drahých kovů) a měli by se k ní uchýlit ti, kteří už s investováním mají nějaké zkušenosti.

Jejich hodnota může rychle vzrůst, ale také velmi rychle klesnout. Nejsou proto ideálním prostředkem pro ty, kteří chtějí stálý výnos a neradi riskují.

Graf vývoje kryptoměny bitcoin za rok 2018.
Graf vývoje kryptoměny bitcoin za rok 2018.

Jak se rozhodnout, kam investovat peníze?

Při rozhodování, do čeho investovat peníze, je důležité se pořádně zamyslet a zodpovědět si několik otázek. Jde především o to, jaká míra rizika je pro investora ještě snesitelná, kolik peněz si může dovolit odložit, zda má s investováním zkušenosti apod.

  • Kolik času chci investování věnovat?

Nejméně časově náročné je odkládat peníze na spořící účet. Podobně to je také v případě některých druhů podílových fondů nebo P2P půjček.

Naopak například investice do akcií a nemovitostí vyžaduje dobrou informovanost o daném trhu, a to i z dlouhodobého hlediska. Je tu také možnost se obrátit na prostředníka, který investici provede, nicméně bude nutné platit provizi.

  • Kolik peněz si mohu dovolit investovat?

Investování v současnosti nemusí být jen doménou bohatých. Začít zhodnocovat peníze lze již od několika set korun, příkladem jsou spořící účty nebo P2P půjčky. Investovat do klasických podílových fondů je pak možné již od pěti set korun za měsíc.

Nejvyšší vstupní kapitál vyžadují investice do domů a bytů. V případě nemovitostí je pak ještě nutné čekat na vhodného kupce a vyřízení celého procesu, což může vyžadovat mnoho času.

Při rozhodování, kolik peněz investovat, hraje důležitou roli pravidelný měsíční příjem i plány do budoucna. Nad investicí se vyplatí přemýšlet především těm, kteří neplánovaně obdrželi určitý obnos, který nebudou v horizontu několika let potřebovat.

Tato finanční částka může být samozřejmě různě vysoká. Představme si například obnos 1 milion korun. Kam investovat milion? Možností je investice do akcií, která nabízí poměrně vysoké zhodnocení v řádu několika let. Alternativou může být také nákup pozemku i P2P půjčky, které poskytují příjemné zhodnocení s únosným rizikem. Popřípadě lze za využití dobře sestaveného investičního portfolia několik možností skloubit.

  • Jak velké riziko jsem ochotný podstoupit?

Každý druh investice se pojí s určitou mírou rizika. Rizikovější investice zpravidla slibují vyšší výnos a naopak. Minimální riziko a také nízké zhodnocení peněz nabízí spořící účty. Naopak nejriskantnější jsou investice do kryptoměn.

V případě akcií lze pak dosáhnout celkem vysokého zhodnocení při vyšší míře rizika. Investice do dluhopisů a peněžního trhu zase nabízejí větší jistotu zhodnocení, ale nižší celkový výnos.

  • Kdy budu peníze potřebovat?

Neméně důležité je, kdy budou zhodnocené peníze potřeba. Pokud je již předem jasné, že tomu tak bude za rok či dva, nemělo by žádný smysl investovat kupříkladu do akcií, u nichž je šance na prodělání celkem vysoká.

Na kratší dobu je peníze vhodné především uložit v bance. Výhodou je vysoká likvidita – peníze jsou k dispozici téměř okamžitě, nevýhodou je ale nižší zhodnocení.

V případě, že člověk obdrží nějaké peníze navíc (například z dědictví) o nichž ví, že je nevyužije řekněme příštích dvacet let, už má smysl využít i jiných druhů investování, protože v delším časovém horizontu klesá pravděpodobnost ztráty.

Jak postavit ideální investiční portfolio?

V případě investování většího množství peněz se mnohdy vyplatí investice diverzifikovat. Ideální investiční portfolio obsahuje akciové fondy vyspělých trhů, dluhopisové fondy a případně i nemovitosti. Celkový proces investování je pak méně rizikový.

Portfolio investic by mělo být poskládáno podle nějaké strategie, která se může lišit. Určitá procenta z celkové částky lze například vložit do kryptoměny, do zlata, státních dluhopisů nebo jiných dluhopisů apod. Obecně se doporučuje mít dostatečnou částku uloženou některým z konzervativních způsobů a s menší částí případně riskovat. Konkrétní doporučené poměry se ale mohou případ od případu lišit.

Při rozhodování, kde investovat, se tedy jistě vyplatí vytvořit si vlastní investiční portfolio. Pro začínající investory je pak k jeho sestavení vhodné využít profesionálních poradenských služeb.

Poslední aktualizace: 28. 12. 2018