Menu

Kariéra

Jak založit e-shop?

Provozovat vlastní e-shop je snem mnoha lidí, protože se jedná o poměrně pohodlný způsob podnikání. Vytvoření internetového obchodu není nic složitého, zvláště s pomocí odborníků. Jakými způsoby lze založit e-shop a co je dobré vědět do začátku? Založit si vlastní e-shop je jedním ze způsobů, jak vydělávat na internetu. Jak na to? Založit internetový obchod […]

Finanční analýza

Každý podnikatel, který svůj podnik bere opravdu vážně, se nevyhne mnohým důležitým analýzám. Jedna z nich je finanční analýza, prostřednictvím které dochází k posuzování finančního zdraví firmy. Je to zároveň nástroj vhodný pro její finanční řízení. Finanční analýza odhaluje slabé stránky podniku, a naopak může poukázat na jeho silné stránky. Finanční analýza podniku má v […]

Jaké live chat řešení je nejlepší – zkušenosti, tipy, doporučení

Postavení zákazníků na první místo a pečovat o ně je v dnešní době jeden z nejlepších marketingů. Kdo se perfektně nestará o své zákazníky, těžko uspěje na trhu. Skvělým způsobem pro zvýšení loajality zákazníků je livechat. Dnes nabízí online chat na web řada společností a vybrat si tu správnou může být obtížné. Které livechat řešení […]

Zaměstnání – jak uspět a jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance?

Stálý příjem je pro většinu lidí velmi důležitý – musí splácet hypotéku, pokrýt náklady na domácnost, životní úroveň také něco stojí. Ne všichni mají odvahu začít podnikat a raději jsou v pozici zaměstnance. Zaměstnanci mají v zaměstnání svá práva a povinnosti. Týká se jich mnoho situací, které mohou zažít na vlastní kůži, a je dobré […]

Zisk – cíl každé firmy

Zisk je bezpochyby to, o co se snaží každý podnikatel. Jedná se o naprosto zásadní ukazatel úspěšnosti každé firmy. Jakmile neprodukuje zisk, je ve ztrátě a neprospívá. Zisk naopak umožňuje firmu rozvíjet, rozšiřovat její působnost, investovat do dalšího možného podnikatelského záměru, expandovat.  Už na začátku, kdy začínající podnikatel sepisuje podnikatelský záměr a uvažuje o tom, […]

Zdravotní pojištění – samoplátci

Platit zdravotní pojištění na základní zdravotní péči je u nás povinné. Za koho neodvádí pojistné zaměstnavatel nebo stát, musí si jej hradit sám. Kdo k těmto osobám patří a kolik v roce 2018 zaplatí? Kdo je samoplátce? Samoplátcem – osobou bez zdanitelných příjmů (dále OBZP) je ten, kdo není zaměstnanec, podnikatel a ani státní pojištěnec. Jednoduše […]

Zaručená mzda

Ke správnému porozumění zaručené mzdy je také potřeba vědět, co znamená minimální mzda. Jaká je minimální a zaručená mzda pro dok 2018? Jak se zaručená mzda stupňuje podle druhu profese?  Minimální mzda Termín „minimální mzda“ je v České republice používán od roku 1991 a zřejmě každý ví, co se pod ním skrývá. Minimální mzda byla zavedena […]

Risk management – jak si poradit s případnými riziky?

Risk management (česky řízení rizik) je oblast řízení, která má za cíl identifikaci a kvantifikaci rizik, které mohou společnost ohrozit. A nemyslí se jen rizika, která již existují, ale také ta, která teprve mohou vzniknout v budoucnosti. Risk management se dále snaží nalézt vhodný způsob zvládnutí těchto rizik. Jaké metody využívá? Co s řízením rizik […]

Outsourcing – o co se jedná, výhody a nevýhody

Outsourcing – termín, který musel slyšet každý, kdo pracuje ve firmě. Mnoho společností totiž outsourcing využívá nebo o využití alespoň přemýšlí. V některých případech to může být výhodné, v jiných případech se outsourcing nedoporučuje. Co to ale toto zvláštní slovo vlastně je? K čemu je dobrý outsourcing, kdy ho použít a jaký má pro firmu […]

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob (anglicky inventory turnover) je pojem z oblasti finančního řízení podniku. Jedná se o ukazatel, který měří dobu nebo rychlost, jakou firma průměrně prodává své spotřební produkty. Jinými slovy je to stanovení toho, kolik průměrně dní leží zásoby na skladě, než se prodají. Obvykle se tento ukazatel udává v jednotkách dnů. V případě, kdy […]

7 kroků pro úspěšný brainstorming

Brainstorming je metoda pro generování co největšího množství nových nápadů na dané téma. Jedná se o skupinovou metodu, používá se k povzbuzení kreativního myšlení v týmu. Brainstorming má za cíl přinést nové nápady a řešení pro konkrétní situace a problémy. Platí pro něj určitá pravidla, díky kterým se jedná o velmi efektivní metodu tvůrčího myšlení. […]

Projektové řízení – využití v pracovní i osobní rovině

Ovládat principy projektového řízení se hodí nejenom v pracovním, ale také v osobním životě. Cílem projektového řízení je totiž dosáhnutí požadovaného výsledku co nejefektivněji a nejhospodárněji. A je jedno, zda je projektem nazývána implementace nového firemního IT systému nebo složení zkoušky ve škole.  Projektové řízení bývá označováno někdy také jako projektový management nebo kompletně anglicky […]