Menu

Podnikání

Jak začít podnikat a v čem – nápady na podnikání

Podnikatelem chce být téměř každý. Podnikatelé jsou úspěšní, bohatí a v podstatě si užívají života, jelikož dělají to, co je baví. Nebo tak si to alespoň mnozí, kteří si podnikání nezkusili, představují. Jenomže je tomu opravdu tak? Podnikání není procházka růžovou zahradou. A co teprve, když někdo řeší, jak má začít podnikat a v čem. […]

EET – daňový portál

Zákon o elektronické evidenci tržeb má předcházet dlouhodobému a systematickému krácení daňové povinnost. Alespoň tak zákon o EET prezentuje Finanční správa. Ta až do doby vzniku e-tržeb neměla adekvátní nástroje, jimiž by mohla efektivně provádět daňové kontroly, a tak bojovat s daňovými úniky. Co ovšem zákon znamená pro podnikatele a jaké jsou jeho povinnosti? A […]

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv. Zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatel a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí mít vždy písemnou podobu a zaslouží si dostatek pozornosti před samotným podpisem. Jak správně smlouvu sestavit, čemu se vyhnout a na co si dát pozor? To vše plus vzor pracovní smlouvy ke stažení v tomto článku. Pracovní […]

Živnostenský list – krok za krokem návod na založení

Na začátku veškerého podnikání stojí živnostenský list. Ten opravňuje k výkonu samostatně výdělečné činnosti. Získání živnostenského oprávnění není nic složitého, nicméně obíhání úřadů se vyhnout nelze. Jak na to, aby se zřízení živnostenského listu nestalo utrpením?  Živnostenské oprávnění Živnostenský list, tedy papírový doklad o živnosti, se již nepoužívá. Nahradilo ho živnostenské oprávnění. V případě nutnosti […]

Datová schránka – přihlášení a vstup, seznam držitelů

Zajímá vás co to je datová schránka a k čemu všemu ji lze využít? Udělali jsme souhrn odpovědí na vaše nejčastější otázky! Jaké jsou portály datových stránek a co je to IDDS? Jak si datovou schránku zaktivovat a jak se do ní přihlásit? Co je datová schránka? Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované […]