Menu

Zaměstnání

Teambuilding – způsob, jak na týmovou spolupráci

Jak už sám název napovídá, teambuilding je nástrojem pro budování týmu. Ačkoliv na první pohled se teambuilding může jevit čistě jen jako hra nebo oddychová aktivita, jedná se o prostředek rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. Jaký má teambuilding cíl? Jaké teambuildingové aktivity jsou vhodné? Povědomí, co je teambuilding, má v dnešní době už téměř každý. Tato […]

Zaměstnání – jak uspět a jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance?

Stálý příjem je pro většinu lidí velmi důležitý – musí splácet hypotéku, pokrýt náklady na domácnost, životní úroveň také něco stojí. Ne všichni mají odvahu začít podnikat a raději jsou v pozici zaměstnance. Zaměstnanci mají v zaměstnání svá práva a povinnosti. Týká se jich mnoho situací, které mohou zažít na vlastní kůži, a je dobré […]

Zdravotní pojištění – samoplátci

Platit zdravotní pojištění na základní zdravotní péči je u nás povinné. Za koho neodvádí pojistné zaměstnavatel nebo stát, musí si jej hradit sám. Kdo k těmto osobám patří a kolik v roce 2018 zaplatí? Kdo je samoplátce? Samoplátcem – osobou bez zdanitelných příjmů (dále OBZP) je ten, kdo není zaměstnanec, podnikatel a ani státní pojištěnec. Jednoduše […]

Zaručená mzda

Ke správnému porozumění zaručené mzdy je také potřeba vědět, co znamená minimální mzda. Jaká je minimální a zaručená mzda pro dok 2018? Jak se zaručená mzda stupňuje podle druhu profese?  Minimální mzda Termín „minimální mzda“ je v České republice používán od roku 1991 a zřejmě každý ví, co se pod ním skrývá. Minimální mzda byla zavedena […]

Pracovní docházka – evidence, formulář, vzor výkazu

Pracovní docházka a pracovní doba se často zaměňují, každý výraz ale znamená něco trochu jiného. Jak je to s evidencí pracovní doby a proč se musí archivovat? Pojem pracovní docházka není stanoven v zákoníku práce, na rozdíl od pracovní doby, kterou definuje § 78. Zaměstnavatelé mají od roku 2012 povinnost zajistit evidenci pracovní doby zaměstnance v pracovním poměru […]

Ošetřování člena rodiny

Může se stát, že někdo blízký vážně onemocní nebo bude mít úraz. Co teď? Lze uplatnit nárok na placené volno a mít možnost se o něj postarat? A co vše obnáší ošetřování člena rodiny? Článek na tyto dotazy odpoví. Pokud někdo musí osobně zajistit péči nemocného člena domácnosti nebo dítěte mladšího 10 let, má nárok […]

Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení

Co znamená dohoda o pracovní činnosti? Čím je jiná, než jiné dohody? Jak je to s placením daní a zdravotního pojištění a jak ji zrušit? To vše plus vzor dohody o pracovní činnosti ke stažení v tomto článku. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je forma pracovněprávního vztahu. Hodí se spíše na brigádu nebo časově omezenou […]

Dohoda o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce je forma pracovněprávního vztahu. Pro svoji jednoduchost je to hojně využívaný typ spolupráce. Vhodný je především pro brigády a výpomocné práce, které nemají dlouhodobější charakter. Uzavření dohody o provedení práce není administrativně náročné, je však potřeba znát její specifika a dodržovat určitá pravidla. Jaká to jsou? To vše plus vzor dohody […]

Otcovská dovolená

Novopečení tatínci mohou od 1. února 2018 využívat novinku jménem otcovská dovolená. Nemusejí si již brát dovolenou nebo neplacené volno. Tzv. otcovskou poporodní péči s sebou přinesla novela zákona o nemocenském pojištění. Ta zavádí novou nemocenskou dávku v podobě otcovského volna. Jak dlouho bude trvat? Jaké jsou podmínky a kdo má na dávku nárok? Otcovská poporodní péče […]

Základy programování – jak se naučit programovat?

Programování je pro mnoho lidí v dnešní době lákavým oborem. Ať už kvůli dobrým platům, vizi do budoucna nebo i proto, že když někdo umí programovat, ve světě se neztratí. Jenže jak začít? A co víc, jaké předpoklady má mít dobrý programátor? Tento článek odpoví na všechny tyto otázky. Jaké jsou předpoklady k tomu být […]

Výpovědní lhůta a nemocenská ve výpovědní lhůtě

Jak je to s výpovědní lhůtou při pracovní neschopnosti a pobíráním nemocenské ve výpovědní lhůtě? Výpovědní lhůta činí podle zákona nejméně dva měsíce a jsou výjimky, které mění dobu výpovědní lhůty. Je možné si vzít dovolenou v době výpovědní lhůty?  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Oddíl 1 § 51: Byla-li daná výpověď, skončí pracovní poměr […]

Plná moc – vzor – k zastupování, generální

Člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje, aby za něj vystupoval někdo jiný. V právním jednání ale nestačí jen poprosit kolegu. Je potřeba s ním sjednat plnou moc. Tento článek se zaměřuje na všechny detaily a na konci nabízí vzor plné moci ke stažení. „Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo […]