Menu
Kdo musí mít EET?

Kdo musí mít EET?

4 minuty čtení

Elektronická evidence tržeb, resp. její zavádění do praxe, byla od začátku naplánovaná ve čtyřech vlnách. Každá fáze EET se týká jiného typu podnikání. V současnosti se o elektronickou evidenci tržeb musí zajímat podnikatelé, kteří spadají do první a druhé vlny EET. Kdo musí mít EET již nyní a kdy mají očekávat povinnost elektronicky evidovat tržby i ostatní? A kdo nemusí mít EET vůbec? A co to vlastně je evidovaná tržba?

Do první vlny a druhé vlny EET, k jejichž spuštění již došlo, patří:

 • podnikatelé ve stravovacích  zařízeních
 • podnikatelé v ubytovacích zařízeních
 • velkoobchody
 • maloobchody

Ti už v současnosti musí splňovat všechny povinnosti EET. Právě v rámci těchto oborů je největší pravděpodobnost, že se pojí s nejdůležitější podmínkou EET. Tou je skutečnost, že jsou těmito podnikateli přijímány platby v hotovosti.

Co je evidovaná tržba?

Zákon o elektronické evidenci tržeb však nemá na mysli pouze případy, kdy se platí jen hotovostí. Do kategorie, se kterou se váže povinnost EET, spadá následující výčet možných platebních způsobů:

 • v hotovosti,
 • šekem,
 • směnkou,
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle všech předchozích bodů,
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle všech předchozích bodů.

V této souvislosti je třeba zmínit, že ještě do března 2018 výčet obsahoval také bezhotovostní převod peněz, tj. kdy zákazník využíval k placení platební kartu.

Povinnost evidovat platby skrze tento způsob byla zrušena Ústavním soudem a toto rozhodnutí nabylo účinnosti 1. 3. 2018. Podnikatelé se však mohli sami rozhodnout, zda platby kartou přestanou evidovat v režimu EET, či nikoliv.

Pravděpodobnější variantou je, že podnikatelé platby kartou i nadále evidovat budou. Přestože existují například mobilní aplikace EET zdarma, přípravy na elektronickou evidenci tržeb podnikatele něco stály. Měnit nastavení jejich pokladních systémů by bylo neefektivní a do jisté míry zbytečné.

Rozhodný příjem

Aby tržba mohla být označována jako evidovaná, musí splňovat kromě výše uvedeného ještě jednu podmínku. Musí se jednat o platbu, která zakládá rozhodný příjem.

Rozhodným příjmem se rozumí u poplatníka daně z příjmů fyzických osob i u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním. Výjimkou je příjem, který:

 • není předmětem daně z příjmů,
 • jde o příjem ojedinělý (např. výjimečně nebo jednorázově je poplatníkem přijata platba v hotovosti, ačkoliv poplatník jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet),
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.

Zajímavý případ, který v ubytovacích a stravovacích službách není vůbec ojedinělý, je spropitné. Je nebo není platbou, která by se měla evidovat v režimu EET?

Podle tvůrců zákona není v případě, kdy se spropitné „nechává“ zaměstnancům, resp. rozděluje se mezi zaměstnance.

Pakliže ale zůstává jako příjem navíc pro podnikatele, jedná se o platbu podléhající evidenci v režimu EET a pochopitelně by se měla také danit.

Výjimky, na které se zákon nevztahuje

Zákon o elektronické evidenci tržeb mimo jiné stanovuje dlouhý výčet subjektů, které mají výjimku z povinnosti EET, ačkoliv by se k elektronické evidenci tržeb fakticky přihlásit měly. Jedná se o tržby například těchto institucí:

 • státu a jeho samosprávních celků,
 • příspěvkových organizací,
 • bank, včetně zahraniční banky a ČNB,
 • držitele poštovní licence,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investiční fondy,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu, apod.

Kompletní výčet je obsažen v §12 Zákona o evidenci tržeb. Nicméně právě tento zákon umožňuje další rozšíření možných výjimek. Vláda může nařízením stanovit další tržby, které z důvodu hospodárnosti nebo plynulého průběhu evidence tržeb budou z EET vyloučeny.

Kdo nemusí mít EET vůbec?

Naprosto bez stresu ze zavedení EET mohou být všichni podnikatelé, kteří přijímají platby čistě převodem z účtu na účet, inkasem, ve formě barteru nebo různých zápočtů pohledávek.

A jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, podnikatel přijímající platby pouze kartou také nepodléhá povinnosti EET – pravdou ovšem je, že takových případů mnoho nebude.

Další vlny EET

Stanovit přesné datum, kdy vstoupí platnost povinnosti EET pro další podnikatele ve 3. a 4. fázi, není možné. Prakticky ani není možné definitivně říct, zda k tomu vůbec dojde.

V současnosti probíhají jednání o vládní novele. I kdyby došlo k jejímu schválení, budou mít dotčení podnikatelé půl roku na přípravu, než by nabyla účinnosti. Otázka ale zní, co je aktuálně pro tyto podnikatele horší – zda samotná „hrozba“ EET nebo dlouhodobá nejistota, jak to celé dopadne.

A koho se tedy poslední dvě fáze EET týkají? Jedná se o tzv. svobodná povolání, například:

 • lékaři
 • právníci
 • účetní
 • dopravci
 • zemědělci
 • výrobci nábytku, oděvů či strojů
 • pořadatelé sportovních a kulturních akcí
 • poskytovatelé osobních služeb typu kadeřnictví, kosmetika apod.

Pokud dojde ke schválení novely zákona o evidenci tržeb, je pravděpodobné, že 3. a 4. fáze nabydou účinnosti současně.

Poslední aktualizace: 09. 02. 2019