Menu
Klávesové zkratky na klávesnici – přehled – znaky a symboly

Klávesové zkratky na klávesnici – přehled – znaky a symboly

3 minuty čtení

Klávesové, klávesnicové zkratky, tak či onak, mohou vám pomoci v rychlejší práci s počítačem. Běžný smrtelník si je nemůže všechny zapamatovat, ani to není cílem. Stačí se naučit pár hlavních klávesových zkratek, které vám pomohou pracovat rychleji a efektivněji.

Klávesové zkratky velmi šetří čas. Připravili jsme pro vás přehled klávesových zkratek na klávesnici. Cílem článku je přehled hlavních zkratek, které můžete využít pro snadnější práci.

Znaky na klávesnici

Klávesnicové zkratky se píší nejčastěji pomocí tlačítka Alt a kombinací různých čísel, zkratky symbolů a znaky na klávesnici lze použít při zvolení patřičné kombinace kláves. Bez nich se ale často neobejdeme, a tak je dobré vědět, jak se konkrétní znaky a symboly na klávesnici píší (a nebo kam se na ně podívat).

Je potřeba se vyvarovat takových omylů jako psaní pomlčky místo spojovníku, který je na klávesnici snadněji k nalezení. Ten má však jiná pravidla používání.

Klávesové zkratky na klávesnici – přehled nejdůležitějších

Použité znaky na klávesnici jsou rozdělené pro použití s operačním systémem Windows a uvádíme také přehled hlavních klávesových zkratek pro počítače Mac od Apple.

1. Klávesové zkratky pro Windows

Běžně používané klávesové zkratky Windows

 • Kopírování: Ctrl + C
 • Vkládání:  Ctrl + V
 • Akce Zpět: Ctrl + Z
 • Vybrat všechny položky: Ctrl + A
 • Ukládání: Ctrl + S
 • Tisk: Ctrl + P
 • Vyjmout: Ctrl + X
 • Přejít na: Ctrl + G
 • Nahradit: Ctrl + H
 • Hypertextový odkaz: Ctrl + K
 • Otevření dokumentu: Ctrl + O
 • Najít: Ctrl + F
 • Odstranit: Delete
 • Trvale odstranit vybrané položky: Shift + Delete 

Klávesové zkratky pro ovládání aplikací

 • Zobrazit vlastnosti vybrané položky: ALT + ENTER
 • Zavřít aktivní položku nebo ukončit aktivní program: ALT + F4
 • Otevřít místní nabídku aktivního okna: ALT + MEZERNÍK
 • Zavřít aktivní dokument v aplikacích: CTRL + F4
 • Přepnout mezi otevřenými položkami: ALT + TAB
 • Procházet položkami v pořadí, ve kterém byly otevřeny: ALT + ESC
 • Zobrazit místní nabídku pro vybranou položku: SHIFT + F10
 • Zobrazit systémovou nabídku aktivního okna: ALT + MEZERNÍK
 • Zobrazit nabídku Start: CTRL + ESC
 • Zobrazit odpovídající nabídku: ALT + podtržené písmeno v názvu nabídky

Práce v textových a editačních polích

 • Označit text: SHIFT + pohyb kurzorem
 • Označit vše: CTRL + A
 • Smazat blok: DELETE, BACKSPACE
 • Smazat znak za kurzorem: DELETE
 • Vrátit zpět poslední úpravu: CTRL + Z
 • Přesunout kurzor o znak (řádek): šipky
 • Přesunout kurzor na konec řádku: END
 • Smazat znak před kurzorem: BACKSPACE
 • Vložit blok ze schránky (vložit): CTRL + V
 • Přesunout kurzor na začátek řádku: HOME
 • Přesunout blok do schránky (vyjmout): CTRL + X
 • Kopírovat blok do schránky (kopírovat): CTRL + C
 • Přesunout kurzor o obrazovku dolů: PAGEDOWN
 • Přesunout kurzor o obrazovku nahoru: PAGEUP
 • Přesunout kurzor na začátek textu: CTRL + HOME
 • Přesunout kurzor na konec textu: CTRL + END
 • Přesunout kurzor o slovo vpravo: CTRL + ŠIPKA VPRAVO
 • Přesunout kurzor o slovo vlevo:  CTRL + ŠIPKA VLEVO

Klávesové zkratky symbolů

 • Pomlčka (–): Alt + 0150
 • Šipky (↑↓→←): nahoru Alt + 24, dolů Alt + 25, doprava Alt + 26, doleva Alt + 27
 • České uvozovky („“): dolní Alt + 0132, horní Alt + 0147
 • And (&): Alt + 0038
 • Copyright (©): Alt + 0169
 • Registrovaná známka (®): Alt + 0174

Klávesové zkratky měny

 • Euro (€): Alt + 0128
 • Libra (£): Alt + 0163
 • Dolar ($): Alt + 36

Klávesové zkratky obrázků

 • Muž (♀): Alt + 12
 • Žena (♂): Alt + 11
 • Srdce (♥): Alt + 3
 • Smajlík (☺): Alt + 1
 • Nota (♫): Alt + 14

Co znamenají klávesy „F“?

 • F1 – nápověda
 • F2 – přejmenovat vybranou položku (v průzkumníku)
 • F3 – vyhledat soubor nebo složku 
 • F4 – zobrazit seznam panelu Adres v okně Tento počítač nebo v Průzkumník Windows
 • F5 – aktualizovat aktivní okno
 • F6 – procházet prvky obrazovky v okně nebo na ploše 
 • F7 – kontrola pravopisu
 • F10 – aktivovat panel nabídek v aktivní aplikaci

2. Klávesové zkratky pro Mac (iOS, Apple)

Klávesu CTRL zde nahrazujeme klávesou Command (cmd).

 • Kopírování: Command + C
 • Vkládání: Command + V
 • Akce zpět: Command + Z
 • Vybrat všechny položky: Command + A
 • Umožní hledat v textu: Command + F
 • Nový panel v Safari: Command + T
 • Ukládání: Command + S
 • Tisk: Command + P

Na internetu je možný zápis pomocí HTML kódu přímo ve zdrojovém kódu stránky. K takovému zápisu se používá kombinace písmen, které se oproti číslům pamatují mnohem lépe. Často se jedná o zkratky slov a znaky & a ;. Příkladem může být třeba symbol pro copyright: ©

Práce s HTML kódem je samostatná disciplína, která si vyžaduje minimálně samostatný článek. V článku s přehledem klávesových zkratek se tímto obsáhlým tématem více zabývat nebudeme.

Používáte klávesové zkratky na klávesnici? A jak se vám daří si je zapamatovat?

Poslední aktualizace: 21. 06. 2017