Menu
Manuál pro řidiče – od autoškoly až po první jízdu

Manuál pro řidiče – od autoškoly až po první jízdu

6 minut čtení

Snem téměř každého mladého člověka je získat řidičské oprávnění, koupit si vlastní auto a následně svobodně cestovat buď jen po České republice nebo po celé Evropě. K tomu, aby byl tento sen naplněn, vede dlouhá cesta. Hodí se proto znát několik důležitých informací nejen ohledně řidičského oprávnění a koupě automobilu, ale také všech souvisejících záležitostí.

Testy v autoškole

Prvním krokem, na kterém v podstatě realizace snu stojí a padá, je úspěšné složení testů v autoškole. Ty se skládají z teoretické části a praktické části. Připravit se na praktickou část příliš nejde, tam se zkušenosti získávají pouze absolvováním povinných jízd. Snadněji zvládnout teoretickou část mohou pomoci on-line testy.

Tip: V okolí Prahy a Kladna nabízí služby Autoškola Kladno, která je dostupná pro kladenské a pražské zájemce o řidičák a nabízí zkušené instruktory a kurzy autoškoly za dobré cenové podmínky.

Pomocníkem mohou být především on-line testy pro autoškoly akreditované od Ministerstva dopravy ČR. Jsou zcela zdarma a volně dostupné na internetu. Každý test obsahuje celkem 25 otázek. Maximální možný získaný počet bodů je 50, přičemž k úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí alespoň 43 bodů. Na vypracování testu má každý jen 30 minut.

On-line testy pro autoškoly jsou velice přehledné a prakticky zaměřené.
On-line testy pro autoškoly jsou velice přehledné a prakticky zaměřené.

Autoškola každého budoucího řidiče naučí také trochu teorie související s technickou stránkou vozu a souvisejícími záležitostmi, které vedou k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích.

Význam kontrolek v automobilu

Jedná se například o význam kontrolek v automobilu. Ačkoliv se s nimi řidič setkává při každé jízdě, mnozí je nedokáží přesně pojmenovat, což může být značně nebezpečné. Určitým východiskem, jak vyhodnotit a následně reagovat na rozsvícenou kontrolku, je její barva.

Zatímco zelená neznamená žádný problém, oranžová již označuje nějakou výstrahu. Rozsvícení červené kontrolky už definuje takový problém s automobilem, kdy se jízda může stát riskantní.

Povinná výbava auta

Mladý řidič by měl být také v rámci autoškoly seznámen s povinnou výbavou auta. Ta by ve správném případě měla obsahovat:

 • náhradní žárovky, 
 • náhradní elektrické pojistky, 
 • rezervní pneumatiku,
 • ruční zvedák (hever),
 • klíč na matice kol,
 • reflexní vestu,
 • výstražný trojúhelník,
 • lékárničku.

Na povinnou výbavu se velmi často ptají policisté při silniční kontrole. Každý řidič by proto měl vědět, kde jsou jednotlivé věci z výbavy v autě uložené.

Do povinné výbavy kamera do auta zcela jistě nepatří, nicméně čím dál tím více řidičů si ji do svého vozu instaluje. V případě autonehody může záznam z kamery výrazně pomoci při prokazování zavinění či naopak nezavinění vzniklé dopravní situace.

Různé typy řidičského oprávnění

Písemné testy v autoškole jsou rozčleněny podle skupiny řidičského oprávnění. Základní rozdělení prezentuje následující tabulka:

SkupinaTyp vozidla
AMotocykl
BOsobní automobil
B+EOsobní automobil s přívěsem 
CNákladní automobil nad 3,5 t
C+ENákladní automobil s přívěsem nad 750 kg
DAutobus
D+EAutobus s přívěsem nad 750 kg

Poněkud nepřehledná situace nastává u řidičského oprávnění na motorku. Jak vyplývá z přehledu výše, motorkám se věnuje skupina A. Přesto však mohou nastat případy, kdy lze motocykl řídit i s „béčkem“. 

Konkrétně – držitel řidičského oprávnění B může řídit vozidla skupiny A1, která mají automatickou převodovku, nebo tříkolová vozidla skupiny A v případě, kdy držitel dosáhl věku 21 let.

Mezinárodní řidičský průkaz

Samotnou kapitolou řidičského oprávnění je mezinárodní řidičský průkaz. Ten řidiči potřebují v zemích mimo Evropskou unii. K jeho vydání postačí mít pochopitelně řidičský průkaz platný v České republice, občanský průkaz a průkazovou fotografii. Vyřízení mezinárodního řidičského průkazu probíhá na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností.

Aby to nebylo až tak jednoduché, existují dva typy mezinárodních řidičáků. Jeden podle Vídeňské úmluvy z roku 1968 s platností na 3 roky a jeden podle Ženevské úmluvy z roku 1949 s platností na 1 rok. Před cestou se proto doporučuje vždy zjistit, jaký typ konkrétní země vyžaduje.

Koupě vlastního auta

Po absolvování autoškoly a získání řidičského oprávnění chybí už jen vlastní vůz. Někdo má to štěstí, že jej dostane například od rodičů, někdo na něj sám našetří. Někdo si pořídí zcela nové auto a jiný zvolí již ojetý vůz. Ať je to jakýkoliv případ, hodí se znát několik důležitých informací:

 • Kupní smlouva na auto

Stejně jako jakákoliv jiná smlouva, také kupní smlouva na automobil má své povinné náležitosti. Před podpisem smlouvy se proto doporučuje zkontrolovat, zda předložená smlouva tyto náležitosti obsahuje. Včasná a velmi podrobná prohlídka samotného vozu před jeho koupí je naprostá nutnost.

 • Přepis vozidla a případné odhlášení 

Dříve bylo standardem, že před samotným přepisem vozu na nového majitele muselo v registru nejdříve dojít k jeho odhlášení. V současnosti je již tento „mezikrok“ zrušen, čímž je celý proces velmi usnadněn. Přepis vozidla je možné uskutečnit na obecním úřadu s rozšířenou působností. K přepisu musí dojít nejpozději 10 dnů od podpisu kupní smlouvy

Jelikož se jedná o poměrně krátkou lhůtu, velmi často se využívá plná moc. Ta musí být úředně ověřená a pak již nic nebrání tomu, aby byl kompletní přepis proveden zplnomocněnou osobou.

Řidič se kromě registrace vozidla může setkat také s nutností jeho odhlášení – a to v případě, když již auto není provozuschopné.

Pokud po dopravní nehodě není auto možné opravit, musí dojít k jeho ekologické likvidaci a k odhlášení z evidence.

Pokud po dopravní nehodě není auto možné opravit, musí dojít k jeho ekologické likvidaci a k odhlášení z evidence.

K odhlášení vozidla z evidence dochází na tomtéž místě jako přihlášení. Předcházet mu musí ekologická likvidace vozu, kterou zajišťují specializované firmy působící obvykle i jako správci vrakovišť.

Tato firma majiteli auta předá již jen registrační značku, a především potvrzení o ekologické likvidaci. To slouží nejen jako doklad pro registr vozidel, ale také pro pojišťovnu ke zrušení povinného ručení.

 • Ekologická daň

Ekologická daň se stanovuje podle emisních norem každého automobilu. Emisní normy jsou v rozmezí EURO 0 až EURO 5. Platí přitom, že čím vyšší číslo, tím nižší emise auto má. Auta s emisní normou EURO 3, 4 a 5 ekologický poplatek neplatí.

Naopak automobily s emisní normou EURO 0, 1 a 2 ekologickou daň hradit musí, a to ve výši 5 000 Kč (EURO 1), resp. 3000 Kč (EURO 2). U emisní normy EURO 0 je poplatek nejvyšší, činí 10 000 Kč. 

Dálniční nálepka

Pokud chce řidič opravdu svobodně cestovat a neohlížet se na to, zda jede po zpoplatněné dálnici nebo nikoliv, musí si obstarat dálniční nálepku. Tu lze zakoupit ve variantě desetidenní, měsíční nebo roční

Dálniční nálepka se skládá ze dvou částí. Samotná nálepka (větší část) se umisťuje do dolním rohu předního skla na stranu spolujezdce. Druhou menší část je ideální uchovávat u dokladů k vozidlu, protože v případě silniční kontroly ji obvykle chce vidět policista. 

Jak připravit auto na zimní období

S provozováním automobilu souvisí i jeho pravidelná údržba. Zatímco letní měsíce nekladou na vůz žádné zásadnější požadavky, v zimním období je tomu naopak. Vůz je nutné na zimní období připravit, jinak by mohlo snadno dojít k nehodě.

Řeč je nejen o povinné výměně zimních pneumatik, ale také kontrole akumulátoru, brzd nebo dolití potřebných nemrznoucích kapalin. V zimním období by s sebou měl řidič také vozit škrabku na okna, smetáček nebo startovací kabely.

Poslední aktualizace: 05. 01. 2019