Menu
Na jaké škody se vztahuje povinné ručení a havarijní pojištění?

Na jaké škody se vztahuje povinné ručení a havarijní pojištění?

4 minuty čtení

Povinné ručení a havarijní pojištění patří k základnímu pojištění vozidel. Každé z nich se sjednává za jiným účelem a mimo jiné se liší i pojistnými riziky. Co kryje povinné ručení a havarijní pojištění a na jaké události se naopak nevztahují?

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení neboli zákonné pojištění motorových vozidel se vztahuje na škody, které způsobíme někomu jinému. Nezáleží na tom, zda se jedná o škodu na vozidle a majetku nebo újmu na zdraví – povinné ručení kryje vše zmíněné.

Již z názvu vyplývá, že se jedná o pojistku, kterou je povinný uzavřít každý majitel vozidla zapsaného v registru. Pojišťovny nabízejí různé limity krytí, začínajících na 35 milionech korun pro škody na zdraví i majetku (např. povinné ručení AXA) až do výše 200 milionů korun (např. povinné ručení Generali).

Vždy je třeba zvážit, jaká výše limitu poskytne dostačující ochranu v případě pojistné události. Záleží především na tom, jak často a po jakých trasách řidič jezdí, ačkoliv k dopravní nehodě samozřejmě může dojít i na krátkých vzdálenostech.

V nabídce pojišťoven nalezneme několik variant či balíčků povinného ručení, které kryjí různá rizika a zahrnují odlišný rozsah služeb. Základní a tedy i nejlevnější varianty zákonného pojištění vozidel zpravidla pokrývají/zahrnují:

  • škodu na zdraví
  • škodu na majetku
  • asistenční služby

Dražší balíčky povinného ručení nabízejí vyšší limity pojistného plnění, některá doplňková pojištění či větší rozsah poskytovaných služeb v případě nehody. Zpravidla se jedná o:

Rozsah základních i nadstandardních asistenčních služeb se liší u každé pojišťovny i konkrétní varianty povinného ručení. Na základní asistenci, která pomůže například v případě poškození pneumatik či jiných závadách na vozidle, se však může spolehnout každý řidič.

Povinné ručení a asistenční služby

Jak již bylo zmíněno, základní asistenční služby jsou součástí každého povinného ručení, za ty nadstandardní je nutné si připlatit. Rozsah služeb poskytovaných v rámci asistence je vždy uveden v pojistné smlouvě.

Řidiči asistenčních služeb využijí hlavně v situacích, kdy se svým autem z nějakého důvodu nemohou odjet. Pojistka se v mnoha případech vztahuje jen na poruchy vozidla a ne na chyby řidiče. Čím dál častěji však pojišťovny nabízejí pomoc kupříkladu i při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů.

Například základní asistenční služby k povinnému ručení ČSOB zahrnují také zajištění tlumočníka při jednání se zahraničními úřady nebo poskytnutí náhradního vozidla, popřípadě náhradního ubytování při potížích v zahraničí.

V případě poruchy vozidla pomohou asistenční služby, které jsou součástí všech variant povinného ručení.
V případě poruchy vozidla pomohou asistenční služby, které jsou součástí všech variant povinného ručení.

Co kryje havarijní pojištění?

Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné a sjednává se za účelem krytí škod na vlastním vozidle. Je rovněž nabízeno v různých variantách, popřípadě si každý sám může vybrat, na jaké události se má vztahovat. Havarijní pojištění, které kryje veškerá možná rizika, se nazývá all-risk.

Je na každém, zda se rozhodne havarijní pojištění pro své vozidlo sjednat. Mohou nastat situace, kdy se rozhodně vyplatí jej mít. Mezi ně patří například poškození vozidla v důsledku živelné událostí či vandalizmu nebo krádež vozidla.

Havarijní pojištění v základním balíčku obvykle kryje následující rizika:

  • živelná událost
  • střet se zvěří
  • vandalizmus
  • odcizení vozidla

Jak již bylo zmíněno, pojistku není nutné sjednávat v kompletním rozsahu, pojistit si lze i jednotlivá rizika dle vlastního výběru. Dražší varianty havarijního pojištění obsahují také připojištění pro případ havárie či střetu s jiným vozidlem nebo pojištění z finanční újmy (GAP). Jako příklad můžeme uvést havarijní pojištění AXA nebo havarijní pojištění Kooperativa.

Pojistnou částku u havarijního pojištění je dobré každoročně snižovat tak, aby stále odpovídala reálné hodnotě automobilu na trhu. Vhodné je se také zaměřit na výši spoluúčasti, která je do jisté míry volitelná. Vždy platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné a naopak.

Na co se povinné ručení a havarijní pojištění nevztahují?

Co kryje havarijní pojištění a povinné ručení je tedy jasné, na jaké události se ale naopak nevztahují?

U každého pojistného produktu je třeba počítat s určitými výlukami z pojištění, což jsou situace, na něž se pojistka nevztahuje. V souvislosti s pojištěním vozidel mezi ně patří:

  • škody způsobené pod vlivem návykových látek
  • havárie vozidla s neplatnou technickou kontrolou (STK)
  • havárie vozidla, jehož pneumatiky nejsou vhodné pro dané roční období

Ať už jde o povinné ručení nebo havarijní pojištění, nelze se spoléhat na to, že pojišťovna ve všech případech uhradí celou škodu. Existuje mnoho výluk specifikovaných zákonem, s nimiž je nutné se pečlivě seznámit. Seznam škod, které pojišťovna neproplatí, je obsažen v každé pojistné smlouvě.

Poslední aktualizace: 10. 04. 2019