Menu
Odchod do důchodu, výpočet důchodu a jak se zabezpečit

Odchod do důchodu, výpočet důchodu a jak se zabezpečit

6 minut čtení

Důchodové pojištění zabezpečuje všechny, kdo jsou ekonomicky aktivní. Obyvatelé stárnou, věk se pomalu prodlužuje a ubývá těch, kteří ze svých mezd odvádí platby na sociální pojištění, ze kterého se částečně vyplácí starobní důchody. Kdy tedy půjdete do důchodu a kolik dostanete? Jak se zajistit na stáří?

Důchodové pojištění poskytuje zabezpečení důležitých životních situací – stáří, invalidita a úmrtí živitele. Základní důchodové pojištění je v ČR podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění pro všechny povinné, spolu s nemocenským pojištěním tvoří součást sociálního zabezpečení. Pojištěnci mají nárok na dávku důchodového zabezpečení po splnění určitých podmínek.

Důchodové pojištění nezahrnuje jen starobní důchod. Patří sem i důchod invalidní, vdovský (vdovecký) a sirotčí.

Kdy půjdete do důchodu?

Starobní důchod je vyplácen osobám, které splnily podmínku důchodového věku společně s určitou dobou pojištění (odpracované roky). Není povinnost do důchodu jít, jakmile splníme podmínky pro nárok na odchod do důchodu. Můžeme dále pracovat a do důchodu jít později, tím vyšší pak bude dávka starobního důchodu.

V případě potřeby lze naopak odejít do důchodu předčasně. Výše starobního důchodu je ale krácena a je nutné, aby pojištěnec splnil potřebnou dobu pojištění. Do důchodového věku mu smí chybět nejvýše:

 • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let
 • 5 let, pokud jeho důchodový věk činí nejméně 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.
Doba pojištění nezahrnuje jen odpracované roky, ale např. studium či péče o dítě do 4 let

Doba pojištění nezahrnuje jen odpracované roky, ale např. studium či péče o dítě do 4 let.

První podmínka: doba pojištění

Je to doba, po kterou jsme účastni důchodového pojištění. Do doby pojištění se nezapočítávají pouze odpracované roky. Patří sem i tzv. náhradní doby pojištění:

 • péče o dítě do 4 let věku
 • péče o bezmocnou osobu
 • studium (jen do roku 2010)
 • evidence na úřadu práce
 • vojenská služba
 • doba pobírání invalidního důchodu III. stupně

Nárok na starobní důchod má osoba, která splnila dobu pojištění alespoň (a zároveň dosáhl důchodového věku v roce uvedeném v tabulce):

Potřebná doba pojištěníDůchodový věk dosažen
25 letdo roku 2010
26 letv roce 2010
27 letv roce 2011
28 letv roce 2012
29 letv roce 2013
30 letv roce 2014
31 letv roce 2015
32 letv roce 2016
33 letv roce 2017
34 letv roce 2018
35 letpo roce 2018

Nebo také pokud nesplnila podmínky výše, ale splnila dobu pojištění nejméně:

 • 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
 • 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
 • 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

Druhá podmínka: důchodový věk

Pojištěnci narození před rokem 1936:

 • muži 60 let
 • ženy dle počtu vychovaných dětí:
Počet dětíVěk
0 dětí57 let
1 dítě56 let
2 děti55 let
3 – 4 děti54 let
alespoň 5 dětí53 let

Pojištěnci narození mezi 1936 – 1971: dle Přílohy zákona o důchodovém pojištění

Pojištěnci narození po roce 1971: pro muže i ženy jednotný věk 65 let

Kompletní přehled podmínek nároku na starobní důchod uvádí na svém webu Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak spočítat výši starobního důchodu?

Starobní důchod se skládá z těchto složek:

 • základní výměra – stejná pro všechny, v roce 2018 činí 2 700 Kč
 • procentní výměra – odvíjí se od doby pojištění a výše příjmu osoby

Výpočet odchodu do důchodu se každému provádí individuálně na základě odpracovaných let a výše mezd. Minimální výše procentní výměry je podle zákona 770 Kč, spolu se základní výměrou 2 700 Kč je tedy minimální výše starobního důchodu celkem 3 470 Kč. Jedná se ovšem o absolutní minimum, v praxi i lidé s nízkou mzdou získávají vyšší částku.

Výši starobního důchodu a kdy půjdete do důchodu lze orientačně spočítat v důchodové online kalkulačce. Stačí znát svou dobu pojištění a roční příjmy.

Pokud pojištěnec splňuje podmínky na výplatu více důchodů, vyplácí se pouze jeden, ten vyšší.

Kde si o starobní důchod požádat?

Žádost a výpočet důchodu se vyřizuje na ČSSZ. Ta rozhoduje o výši a výplatě, výjimku tvoří příslušníci ozbrojených sil a sborů, u kterých rozhoduje ministerstvo obrany, vnitra a spravedlnosti.

O informativní osobní list důchodového pojištění lze zažádat zdarma na ČSSZ

O informativní osobní list důchodového pojištění lze zažádat zdarma na ČSSZ.

Valorizace důchodů

Vzhledem k inflaci a růstu mezd se každoročně mění výše důchodů všech typů. Zatímco základní výměra v roce 2017 byla 2 550 Kč, letošní valorizace důchodů přinesla 2 700 Kč a příští rok od ledna je v plánu navýšení až na 3 230 Kč. Procentní výměra se také zvýší, ale ne o tolik. Odchod do důchodu by měl být pro každého finančně příznivější minimálně o 560 Kč měsíčně.

Úplnou novinkou je finanční bonus pro seniory starší 85 let, kterým bude vypláceno 1 000 Kč ještě navíc k valorizaci. Lidé starší 100 let mají i nadále bonus 2 000 Kč měsíčně.

Jak se zabezpečit na stáří?

Pro lepší přehled uvádíme možnosti, kterými se lze na stáří finančně zajistit. Celý důchodový systém tedy sestává z:

 1. povinného základního důchodového pojištění
 2. penzijního připojištění
 3. doplňkového penzijního spoření
Povinné základní důchodové pojištění je možné doplnit např. doplňkovým penzijním spořením

Povinné základní důchodové pojištění je možné doplnit např. doplňkovým penzijním spořením.

1) Základní důchodové pojištění

Základní důchodové pojištění bylo vysvětleno výše. Jedná se o systém průběžného financování. Protože je systém solidární, tak ti, kdo vydělávali více peněz nemají zase o tolik vyšší důchody. Namísto toho se podělí s těmi, jejichž příjmy byly nižší.

2) Penzijní připojištění

U penzijního připojištění klient vkládá měsíčně určitou částku a stát mu podle výše této částky přispívá. Podílet se může i zaměstnavatel. Příspěvky lze odečíst z daňového základu. Možnost uzavřít penzijní připojištění skončila v roce 2012.

Od roku 2013 se fondy musely transformovat, ale dosavadní smlouvy do roku 2012 jsou stále platné, pokud je klienti nevypověděli. Mohli také přejít z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření, ale ne naopak. Investice je možná pouze do jednoho fondu, ale je tu garance, že zhodnocení nepůjde do mínusu. K fondům s nejvyšším zhodnocením peněz se řadí Allianz Penzijní fond a Penzijní fond České pojišťovny.

3) Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je možné uzavřít od roku 2013. Zde také přispívá stát a lze využít daňových úlev. Od penzijního připojištění se liší tím, že zhodnocení může jít do mínusu. Naopak lze čerpat předčasný starobní důchod.

Spoření je spravováno skrze účastnické fondy, ne transformované, jako u předchozího typu. Účastnické fondy vznikly po roce 2013 jako nové a musí nabídnout klientovi určitou strategii investování, které ovlivňuje riziko zhodnocení.

Risk je zisk

Penzijní připojištění (či doplňkové penzijní spoření) je dobrovolné a nemá žádný vliv na výši starobního důchodu ze základního důchodového pojištění.

Pokud je zvolena dynamičtější strategie, je sice možnost dostat se někdy do mínusu, ale pokud jde klient do důchodu až třeba za 15 let, tak jednoletý nezdar penzijního fondu nemusí hned znamenat fiasko. Penzijní společnosti se snaží, aby klientům vydělaly co nejvíce. Je to pro ně dobrá reklama. A jak se říká, risk je zisk.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2018