Menu
Ošetřování člena rodiny

Ošetřování člena rodiny

2 minuty čtení

Může se stát, že někdo blízký vážně onemocní nebo bude mít úraz. Co teď? Lze uplatnit nárok na placené volno a mít možnost se o něj postarat? A co vše obnáší ošetřování člena rodiny? Článek na tyto dotazy odpoví.

Pokud někdo musí osobně zajistit péči nemocného člena domácnosti nebo dítěte mladšího 10 let, má nárok na tzv. ošetřovné. Dosud bylo možné čerpat ošetřovné pouze 9 kalendářních dnů, od 1.6. 2018 ale platí novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Díky ní je podpůrčí doba až 90 kalendářních dnů

Kdo má nárok

Stejně jako mateřská nebo otcovská dovolená se i ošetřovné vyřizuje přes OSSZ. Žádat může buď příbuzný, nebo společný člen domácnosti, tedy i např. registrovaní partneři, druhové a družky. Novela se týká zaměstnanců a OSVČ, kteří se musí celodenně starat o člena rodiny v domácnosti a nemohou tak vykonávat v zaměstnání svou práci, případně výdělečnou činnost.

O potřebě dlouhodobé péče a ošetřovném rozhoduje lékař. Výše dávky je 60 % denního vyměřovacího základu, což je shodné např. s nemocenskou. Přesnější výpočet ošetřování člena rodiny můžete zjistit v kalkulačce.

Podmínky:

  • účast na nemocenském pojištění žadatele minimálně 90 dní v posledních 4 měsících (u OSVČ minimálně poslední 3 měsíce)
  • kvůli ošetřování nelze vykonávat práci
  • nárok na dlouhodobé ošetřovné je uděleno pouze jedné osobě, je však možné se střídat s jiným členem rodiny
  • osoba, o kterou je pečováno, musela být alespoň 7 dnů hospitalizována
  • zdravotní stav nemocného musí poté vyžadovat péči po dobu alespoň 30 kalendářních dnů
  • ošetřovaná osoba musí udělit souhlas s poskytováním dlouhodobé péče

Vyplňování žádosti

Jak požádat a co na to zaměstnavatel

Podat žádost není žádné velké papírování. K získání ošetřovného jsou potřeba tyto náležitosti: vyplněná žádost na předepsaném tiskopise. Součástí je souhlas ošetřované osoby. Dále se přikládá tiskopis vydaný ošetřujícím lékařem. Vše se odevzdá zaměstnavateli a ten odesílá neprodleně veškeré dokumenty na OSSZ.

Během trvání péče není potřeba bát se výpovědi. Ano, zaměstnavatel může místo zaměstnance přijmout jinou osobu, ale jen dokud se ošetřující zaměstnanec nevrátí. Je povinen mu zajistit návrat na stejnou pozici. Může se stát i to, že jeho pracovní místo bude během péče zrušeno. I v tomto případě zaměstnavatel musí dotyčnému zajistit obdobnou práci s minimálně stejným platovým ohodnocením.

Aby toho nebylo na jednoho člověka moc, novela povoluje i možnost střídání v péči. V takovém případě se k žádosti o dávku přiloží harmonogram, ve kterých dnech bude která osoba pečovat.

Návrat do zaměstnání

Jestliže lékař ošetřované osoby shledá, že péče již není nadále potřeba, vydá potvrzení o ukončení dlouhodobé péče na předepsaném formuláři. Toto potvrzení je následně nutné odevzdat svému zaměstnavateli. Zaměstnanci se tím ruší paragraf na ošetřování člena rodiny a nastupuje zpět do práce.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2018