Menu
Osobní bankrot

Osobní bankrot

3 minuty čtení

Každý se může dostat do situace, kdy se dluhy začnou nebezpečně hromadit. Pokud se s dluhy včas něco neudělá, mohou se vyšplhat do takové výše, že je není možné splácet. Zajde-li situace takto daleko, lze požádat o osobní bankrot – podmínky uvádí tento článek.

Podmínky pro osobní bankrot

K vyhlášení osobního bankrotu je potřeba splnit tři podmínky:

  • neschopnost nadále plnit své peněžní závazky – tzv. insolvence
  • alespoň dva různí věřitelé
  • být schopný během příštích pěti let splatit alespoň 30 % svých dluhů

Je možné použít kalkulačku osobního bankrotu na zjištění nároku na oddlužení. Kromě toho je kalkulačka také schopna ukázat výši měsíční splátky během procesu oddlužení.

Proces oddlužení

Pokud insolvenční kalkulačka potvrdila nárok na osobní bankrot, je možné poslat návrh svému krajskému soudu o zahájení insolvenčního řízení. Zároveň s tím podat soudu návrh na povolení oddlužení. Tento návrh musí být sepsán zákonem pověřeným odborníkem (advokátem).

Návrh o povolení oddlužení musí obsahovat:

  • označení dlužníka (nebo osob oprávněných za něj jednat)
  • navrhovaný způsob oddlužení (pokud jej dlužník nemá, stačí oznámení, že ho nevznáší)
  • údaje o očekávaných příjmech během příštích 5 let
  • údaje o příjmech za poslední 3 roky

Dále je nutné přiložit:

  • listiny dokládající příjmy za poslední 3 roky
  • seznam majetků a závazků, které dlužník má
  • v případě, kdy odhadovaná částka splaceného dluhu během oddlužení nedosahuje 30%, pak je potřeba písemný souhlas věřitele, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí s ní

Pokud si nemůžete poradenské služby dovolit, existuje řada neziskových organizací – například portál FinančníTíseň.cz nabízí pomoc při oddlužení zdarma.

Soud rozhodne, zda se člověk nachází v tzv. úpadku – splněné podmínky pro osobní bankrot. Po rozhodnutí o úpadku následuje rozhodnutí o povolení oddlužení. V případě, kdy je soudem uděleno, je dlužníkovi přidělen insolvenční správce a je zahájen proces oddlužení.

Celý proces oddlužení trvá 5 let. Dlužník bude každý měsíc splácet soudem určenou částku, která by za 5 let měla dosáhnout minimálně 30 % původního dluhu. Zároveň na dlužníka nemůže být vedena exekuce.

Po uplynutí 5 let a po řádném splácení měsíčních splátek je oddlužení u konce. Dlužník je soudem osvobozen od zbylého dluhu.

Alternativy k osobnímu bankrotu

Značné dluhy a hrozící insolvence se nemusí řešit jen soudně skrz osobní bankrot. Za zkoušku stojí si požádat o konsolidaci půjček. Konsolidace půjček nabízí většina českých bank a je to výhodnější řešení, než platit drahé půjčky.

Pokud člověk dluží peníze několika bankám, může jednu z nich (např. tu, které dluží nejvíce) požádat o konsolidaci jeho dluhů. Pokud mu banka vyhoví, převezme dluh z ostatních bank a vytvoří novou a mnohdy pro dlužníka výhodnější půjčku. Nemusí se jednat jen o banky, u kterých má dlužník již půjčeno, často ale ostatní banky žádosti nevyhoví.

Pokud je dluh představován jen jednou velkou půjčkou, vyplatí se požádat o refinancování půjčky. Sníží se tak měsíční splátka, což ulehčí rozpočtu. Refinancováním lze ušetřit až desítky tisíc korun.

V kombinaci s refinancováním se hodí použít Správce financí pro lepší kontrolu a přehled nad splátkami. V článku „Správce financí od Home Credit“ se můžete dočíst více o možnosti konsolidování stávajících půjček.

Může se vyskytnout pouze ojedinělá situace, kdy peníze nevystačily na pokrytí měsíčních splátek. Pro tuto situaci je zde několik řešení. Nejlepší z nich je požádat o peněžní pomoc někoho z blízkých. V případě, kdy tato možnost není, většinou zájemci využijí tzv. rychlé půjčky. Jedná se však o velmi riskantní východisko.

Celou problematikou a analýzou nebankovních půjček se zabývá článek o nebankovních půjčkách, který se zaměřuje mimo jiné na to, na co si u nebankovních půjček dát pozor. Je potřeba být na pozoru před začarovaným kruhem splácení půjček půjčkami.

Poslední aktualizace: 21. 06. 2018