Menu
Personalistika a řízení lidských zdrojů

Personalistika a řízení lidských zdrojů

2 minuty čtení

Personalistika se zabývá obrovským rozsahem práce, který souvisí především se zaměstnanci. Personalista zajišťuje nábor vhodných kandidátů na volnou pozici ve firmě a jejich následnou adaptaci v novém zaměstnání. Zastřešuje motivaci osob ve společnosti, podporuje jejich vzdělávání, vytváří systémy hodnocení a odměňování. A rozsah působení je ještě větší. Více informací nabízí tento článek.

Management lidských zdrojů se zabývá řízením lidským zdrojů. Jedná se tedy o činnost, která se dlouhodobě a strategicky věnuje rozvoji zaměstnanců firmy. Personalistika má mimo jiné zodpovědnost za:

 • personální administrativu,
 • evidenci zaměstnanců,
 • platy a mzdy,
 • nábor pracovníků (recruitment),
 • organizační strukturu,
 • systematizaci a popis pracovních míst,
 • vzdělávání pracovníků a rozvoj jejich kvalifikace,
 • motivaci zaměstnanců,
 • zaměstnanecké benefity.

Ve větších firmách působí většinou celá personální oddělení v čele s personálním ředitelem. Nicméně v praxi se personální management netýká jen tohoto oddělení, vždy záleží i na jednotlivých manažerech.

Obecně lze běžnou činnost personalisty rozdělit do tří konkrétních oblastí:

 1. personální administrativa
 2. platy a mzdy
 3. řízení lidských zdrojů

Personální administrativa

Do personální administrativy patří především vedení osobního spisu každého jednotlivého pracovníka. Ten obsahuje veškeré důležité podklady a informace o zaměstnanci. Jedná se například o jeho životopis, uzavřenou pracovní smlouvu, osobní plány rozvoje zaměstnance, aktuální výši pracovní odměny a její historii, hodnocení, pracovní náplň zaměstnance, pravomoci, odpovědnosti, apod.

Mzdová agenda

Jak už název napovídá, do této oblasti personálního managementu patří vše související s platem a ohodnocením zaměstnance. Kromě samotné evidence a systematizace mezd sem patří také evidence odpracované doby, fond pracovní doby, mzdové účetnictví a také například agenda motivačních složek.

Řízení lidských zdrojů

Zřejmě nejrozsáhlejším tématem je samotné řízení lidských zdrojů. Zaměřuje se na nejvhodnější nastavení a efektivní implementaci jednotlivých personálních procesů. Počátek těchto činností je již v samotném hledání, vytvoření a popsání nového pracovní místa. Následuje hledání vhodného uchazeče, které může mít mnoho podob, a pracovní pohovor. A i nalezení optimální cesty, jak vhodného kandidáta najít a otestovat, je práce pro personalistu.

Součástí managementu lidských zdrojů je také vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, jejich kvalifikace, hodnocení a samozřejmě také případně proces výpovědi zaměstnanců. Odchod zaměstnance z firmy by neměl být v žádném případě vyhrocený, i to je úkol spadající pod personalistiku. Personální management zahrnuje také oblast bezpečnosti práce a ochranu zdraví zaměstnanců.

Vliv personalistiky na firmu

Možná, že to bude znít jako fráze. Platí to ovšem do puntíku. Firma je tak dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Podnik může mít perfektní výrobek, je schopný ho nabídnout za bezkonkurenční cenu, ale to samo o sobě nestačí. Bez loajálních, motivovaných a svým způsobem nadšených zaměstnanců by to k úspěchu nestačilo.

Proto je potřeba firemní personalistice věnovat maximální pozornost. I pokud firma nechce nebo nemůže mít vlastní personální oddělení, nedoporučuje se tuto oblast zanedbávat. Na trhu existují desítky personálních agentur, kteří jsou schopné alespoň část problematiky řízení lidských zdrojů za firmu převzít. Pravda je, že to není levná záležitost. Ale investice se vyplatí. Je lepší využít služeb externí společnosti (outsourcing), než personální agendu neřešit vůbec.

Poslední aktualizace: 21. 11. 2018