Menu
Plná moc – vzor – k zastupování, generální

Plná moc – vzor – k zastupování, generální

2 minuty čtení

Člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje, aby za něj vystupoval někdo jiný. V právním jednání ale nestačí jen poprosit kolegu. Je potřeba s ním sjednat plnou moc. Tento článek se zaměřuje na všechny detaily a na konci nabízí vzor plné moci ke stažení.

„Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat.“

Slouží k tomu, aby pověřená osoba B zastoupila v nějakém smluvním jednání osobu A, která se z nějakého důvodu nemůže k jednání dostavit.

  • Osoba A je – zmocnitel (uděluje plnou moc)
  • Osoba B je – zmocněnec (pověřená osoba)

Zmocnitel dává plnou mocí zmocněnci právo k jeho zastupování. Může být i ústní, ale pouze v případech, kdy je právní úkon možno učinit ústně. Pro písemné jednání musí být plná moc k zastupování vždy písemná.

Plná moc nabývá platnosti v den uvedený zmocnitelem. Naopak její platnost zaniká pokud byl úkon, pro který byla vystavěna, splněn. Dále je-li vypovězena zmocněncem nebo vypovězena zmocnitelem.

Plná moc k zastupování

Plnou mocí k zastupování dáváte, jako zmocnitel, zmocněnci právo za vás jednat. To zahrnuje interakce s jinými fyzickými a právnickými osobami, nebo úřady či jinými orgány státní správy. Níže jsme pro vás připravili vše, co musí dokument obsahovat a vzor plné moci k zastupování ke stažení. Veškeré vzory ke stažení jsou k dispozici zdarma.

Co musí obsahovat?

  • jméno, datum narození a adresu zmocnitele
  • jméno, datum narození a adresu zmocněnce
  • předmět plné moci (o jaké smluvní jednání jde)
  • datum udělení plné moci

Může se stát, že jisté instituce (zpravidla banky při získávání úvěru) budou vyžadovat, aby podpisy byly úředně ověřené.

Plná moc vzor

Ačkoliv je ve vzoru uváděn, podpis zmocněnce není ve skutečnosti vyžadován, jelikož je plná moc jednostranným právním úkonem zmocnitele. Uznání plné moci ze strany zmocněnce nastane až ve chvíli, kdy plnou moc předkládá.

Zde vzor plné moci k zastupování ke stažení.

>> Plná moc ke stažení

Generální plná moc vzor

Generální plná moc umožňuje zmocněnci vykonat veškeré právní úkony, které by mohl zmocnitel udělat sám. Tudíž není limitována určitým úkonem, jako plná moc k zastupování.

Plná moc generální může být i na dobu neurčitou.

Zde vzor generální plné moci ke stažení.

>> Generální plná moc ke stažení

Článek je spíše úvodem k problematice plné moc k zastupování a generální plné moci. Je doporučeno v případě zásadnějších písemností požádat o pomoc odborníka. Článek má za cíl objasnit problematiku udělení plné moci a sloužit jako podklad k přípravě plné moci.

Poslední aktualizace: 22. 06. 2018