Menu
Jak fungují investiční podílové fondy?

Jak fungují investiční podílové fondy?

4 minuty čtení

Investice do podílových fondů může být zajímavá pro téměř všechny typy investorů. Velkou výhodou je, že lze průběžně investovat i malé částky, a proto se podílových fondů nemusí bát ani ti menší investoři. Pokud člověk vloží své peníze do podílových fondů, musí počítat s tím, že se jedná o dlouhodobou investici. Jak konkrétně podílové fondy fungují?

Samotný princip podílových fondů, coby nejběžnějšího typu investičních fondů, je vcelku jednoduchý. Investoři, kteří vkládají své peníze v podobě podílových listů, svěřují tyto finance do rukou zakladatelů a správců podílových fondů – investičních společností.

Tyto firmy následně svěřené finanční prostředky investují na finančních trzích podle určené strategie a cíle. Tím dochází ke zhodnocování investic. Výnos investora pak spočívá v rozdílu mezi nákupem a prodejem podílových listů po odečtení poplatků.

Široké spektrum podílových fondů

Investor si může vybrat z širokého množství a typů podílových fondů. Rozdělují se na otevřené a uzavřené a pak se dělí také podle zmíněné investiční strategie a cílové skupiny, podle měny, nebo obsahu aktiv.

Otevřený investiční fond

  • kdykoliv musí od podílníků odkoupit podílové listy zpět za jejich aktuální kurz
  • není omezen počtem vydávaných podílových listů

 Uzavřený investiční fond

  • nemá povinnost odkupovat podílové listy
  • má omezený počet vydávaných podílových listů, a to v minimálním i maximálním rozsahu

Jak se zmiňuje výše, otevřený investiční fond má tu výhodu, že investiční společnost má za povinnost kdykoliv od podílníků odkoupit zpět podílové listy. Investor by měl mít ovšem na paměti, že v rámci podílových fondů mohou výhodnější zhodnocení peněz přinést hlavně dlouhodobější investice, ideálně v řádu několika let.

Jak vhodně investovat?

U každé investice by se měly sledovat především tři parametry – výnos, riziko a likvidita. Co to konkrétně znamená?

Výnos

Za předpokladu úspěšného hospodaření podílového fondu dochází ke zhodnocování jeho jmění. Výnosem se v tomto případě rozumí rozdíl mezi nákupní cenou podílových listů a jejich odkupní cenou.

K vyplácení výnosu obvykle nedochází průběžně, ale až při prodeji podílového listu investiční společnosti. Částka, kterou člověk získá, je závislá také na výši poplatků, které jsou s investicí spojeny.

O poplatcích následuje více informací o několik odstavců níže.

Likvidita

Likvidita udává rychlost a podmínky pro proměnu investice v hotovost. U otevřených podílových fondů bývá likvidita vysoká díky zmiňované povinnosti investičních společností odkoupit podílové listy kdykoliv o to investor zažádá.

Lhůta pro tento proces činí maximálně 30 dnů, v praxi se ovšem dosahuje převodu peněz podstatně dříve. Především u podílových fondů spadající pod velké banky se výplata peněz provádí v rámci několika dnů.

Riziko

Riziko, že o své peníze investor přijde, samozřejmě nesmí být opomíjeno a záleží na každém, jakou míru rizika snese. Obecně platí, že v případě jistějších investic, tedy takových, kde je riziko minimální, nedosahují výnosy příliš velkých částek.

Naopak u investic, kde se riziko pohybuje na vyšší úrovni, lze očekávat i vyšší zisk. Existují pak takové typy investic, které i přes nízké riziko přináší poměrně velkorysý výnos. Jsou to investice využívající specifika typu státního příspěvku nebo daňové úlevy.

Poplatky spojené s investicí do podílového fondu

Ke srovnání podílových fondů se doporučuje sledovat tzv. TER (Total Expence Ratio), tedy celkový nákladový poměr. Čím nižší je hodnota TER, tím nižší jsou náklady spojené s investicí do podílových fondů. Podobně specifikuje výhodnost půjčky nebo hypotéky ukazatel RPSN. Co je RPSN a jak se počítá popisuje samostatný článek na tomto webu.

K základním poplatkům patří platba při nákupu nebo odkupu podílových listů, která se realizuje jako přirážka k nákupní ceně nebo naopak srážka z ceny odkupní. Běžnou praxí jsou také roční poplatky za správu investic ze strany investičních společností.

Investiční podílové fondy předních českých bankovních ústavů

Správa podílových fondů je pochopitelně vlastní většině velkých bankovních ústavů, kteří pro tyto účely často využívají dceřinou společnost.

Informace k podílovým investičním fondům bankovní instituce uvádějí běžně na svých webových stránkách. Pro lepší orientaci se níže nacházejí odkazy na informace o podílových fondech vybraných bankovních ústavů:

  • Podílové fondy ČSOB – www.csob.cz
  • Podílové fondy České spořitelny – www.csas.cz
  • Podílové fondy Komerční banky (dříve známá IKS KB – Investiční kapitálová společnost – se přejmenovala na Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s.) – www.kb.cz
  • Podílové fondy ING – www.ing.cz
  • Podílové fondy Moneta – www.moneta.cz

Náročnosti administrativního procesu zahájení investování do podílových fondů není potřeba se bát. Obvykle se jen podepíše smlouva a následně se již posílá smluveným způsobem finanční prostředky.

Poslední aktualizace: 28. 01. 2019