Menu
Pojištění domácnosti – srovnání nabídek pojišťoven

Pojištění domácnosti – srovnání nabídek pojišťoven

4 minuty čtení

Pojištění domácnosti patří k typu pojištění, která by se dalo označit téměř za „povinné“. Vybavený byt má totiž snad asi každý a v případě, kdy by se něco stalo, je obstarání nových věcí finančně velmi náročné. Ačkoliv pojištění domácnosti stojí několik stovek korun ročně, je to určitě vhodná investice. Co vše pojištění domácnosti zahrnuje, proti čemu chrání a kde ho sjednat nejlevněji?

Pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení bytu. Pokrývá tedy případné škody způsobené na nábytku, sportovním vybavení, oblečení a veškerých osobních věcech členů domácnosti. Pokrývá také škody na veškeré elektronice – od televize, lednice, pračky, ale například také robotický vysavač nebo notebook.

Do pojištění domácnosti se také zahrnují vnitřní stavební součásti, které tvoří vybavení bytu, tj. kuchyňská linka, podlahy, malby, tapety nebo například vybavení koupelny.

Pojištění domácnosti se vztahuje především na širokou škálu živelných rizik, mezi která patří například:

  • požár, kouř, výbuch,
  • úder blesku,
  • vichřice, krupobití,
  • zemětřesení, sesuv půdy
  • pád letadla, náraz vozu nebo pád stromu,
  • škody způsobené srážkovou vodou, apod.

Volitelně se dopojišťuje také ochrana proti:

  • povodním a záplavám,
  • vandalismu a odcizení.

Velkou výhodou pojištění odpovědnosti je i to, že se vztahuje také na škody způsobené na věcech ve sklepě nebo v garáži.

Pojištění odpovědnosti v praxi

Naprosto běžnou praxí a dokonce doporučovaným postupem je sjednání celkového pojištění majetku. To znamená, že se jednou smlouvou uzavírá pojištění nemovitosti (stavby) a pojištění domácnosti. Vzniká tak maximální ochrana nemovitého majetku. Jedna smlouva je navíc výhodná i z pohledu případného ohlašování pojistné události.

Sloučení pojištění domu a pojištění domácnosti přináší nejen praktické, ale také finanční zvýhodnění.

Sloučení pojištění domu a pojištění domácnosti přináší nejen praktické, ale také finanční zvýhodnění.

Velmi často se pojištění majetku propojuje také s pojištěním odpovědnosti za škodu. Toto pojištění pokrývá například situaci, kdy dojde k vytopení bytu souseda vodou z pračky.

Jak uzavřít pojištění domácnosti?

Mnohé pojišťovny nabízí uzavření pojištění domácnosti on-line. Dokonce na tento způsob sjednání a uzavření pojistné smlouvy poskytují slevu. Důvod je velice jednoduchý. Díky pojištění on-line pojišťovna šetří náklady a může tak část těchto ušetřených nákladů marketingově využít jako slevu pro své klienty.

Pojištění domácnosti lze sjednat na cenu novou nebo časovou. Rozdíl celkového pojistného plnění v těchto dvou případech může být poměrně výrazný. V případě nové ceny totiž pojistná částka odpovídá hodnotě věci v novém stavu. V rámci ceny časové se hodnota věci posuzuje s ohledem na její opotřebení, amortizaci.

Nejlevnější pojištění domácnosti

Aby bylo dosaženo co nejlevnějšího pojištění domácnosti, lze využít několika tipů, které ovlivňují výši pojistného. Samozřejmě platí to, co u jiných pojistek – čím vyšší pojistné plnění je sjednáno, tím vyšší je i platba pojistného. K aktivaci pojistky obvykle dochází první úhradou pojistného.

K drobnému snížení pojistného může dojít vhodnou volbou frekvence placení. Některé pojišťovny například cenově zvýhodňují roční frekvenci platby pojistného před čtvrtletními úhradami.

Výši pojistného ovlivňuje také spoluúčast. To je smluvená částka, kterou se klient podílí na každé pojistné události. Může být nulová, ale také například 10 000 Kč. Čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

Srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven

K porovnání cen pojištění domácnosti u konkrétní nemovitosti se nejvíce hodí on-line kalkulačky. Co může někoho odradit je fakt, že téměř vždy musí uvádět své kontaktní údaje. A to minimálně jméno, telefonický kontakt a emailovou adresu. Pojišťovny tak získávají kontakty na případné přímé oslovení zájemce o pojištění. Například Česká pojišťovna k této problematice na svých stránkách uvádí:

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, bez nich Vám však nebudeme moci připravit nabídku pojištění.

I u srovnávačů třetích stran, nikoliv pojišťoven, se zadávání osobních údajů prakticky nejde vyhnout.

Konkrétní produkty u jednotlivých pojišťoven

Allianz – základ pojištění tvoří balíček Velká hrozba, k němu volitelné další balíčky typu Zloději, Déšť a sníh, Rozbité sklo apod.

AXA – varianty pojištění domácnosti Mini, Klasik a Maxi

Česká podnikatelská pojišťovna – varianty pojištění domácnosti Mini, Opti a Maxi

Česká pojišťovna – varianty pojištění domácnosti Start, Standard, Exclusive, Exclusive Plus, Exclusive Max

ČSOB pojišťovna – varianty pojištění domácnosti Standard, Dominant, Premiant

Generali – bez předem nabízených variant

Kooperativa – varianty pojištění domácnosti Prima a Komfort

Slavia pojišťovna – varianty pojištění domácnosti Základ, Standard, Nadstandard

PojišťovnaMožnost sjednání on-line (případná sleva)Sleva za roční frekvenci platby pojistnéhoZáplava a povodeň v ceněVandalismus a odcizení v ceněPojištění odpovědnosti v ceně
Allianzanoneuvedenonenene
 AXAano

25%

ano

10 %

neano ve variantě Klasik a Maxiano ve variantě Klasik a Maxi
Česká podnikatelská pojišťovnaneano

6 %

neano, v jednotlivých variantách různá výše maximálního pojistného plněníne
 Česká pojišťovnaanoneuvedenoano kromě varianty Startodcizení ano kromě varianty Start, vandalismus ano pouze pro variantu Exclusive Maxano ve variantě Exclusive Max
 ČSOB pojišťovnaano

10%

neuvedenoneano kromě varianty Standardne
 Generalineneuvedenoneanone
Kooperativaanoano

5%

neanone
 Slavia pojišťovnaanoneuvedenonenene

Nabídky pojišťoven jsou opravdu různorodé a v některých případech není lehké se zorientovat v tom, co přesně nabízí.

Závěrem

Zatímco uzavření pojištění bytu nebo domu je v případě financování nového bydlení hypotékou jednou z podmínek, sjednání pojištění domácnosti už záleží na volbě jednotlivce.

S ohledem na šíři možných rizik a především následků, nezbývá než jeho uzavření doporučit. Rozhodně je lepší splácet několik stovek měsíčně než následně ztratit desítky, ne-li stovky tisíc korun, při poškození osobních věcí.

Poslední aktualizace: 08. 01. 2019