Menu
Pojištění majetku – srovnání

Pojištění majetku – srovnání

8 minut čtení

Pojištění majetku je souhrnný název pro několik typů neživotních pojistek. Obvykle zahrnuje pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Velmi často se ovšem tyto dva typy vážou ještě s pojištěním odpovědnosti občanů. Uzavření pojištění majetku se doporučuje všem vlastníkům jakékoliv nemovitosti. Ve chvíli, kdy by došlo ke škodě na nemovitosti nebo vybavení, je dostatečná finanční pomoc více než vhodná.

Při sjednávání pojištění majetku je třeba si uvědomit, že čím vyšší částka bude v případě pojistné události vyplácena, tím vyšší bude platba pojistného. Doporučuje se proto zamyslet se nad pojistnými limity, které budou sjednány. K tomuto účelu se většinou nemovitost i domácnost mohou pojistit na tzv. novou cenu nebo časovou cenu.

Nová cena se stanovuje jako hodnota, za kterou je možné pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc v daném čase. Cena časová naopak odpovídá hodnotě, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí – tj. započítává se zde případná amortizace (opotřebení) anebo naopak zhodnocení věci.

Setkat je možné ještě s označením cena obvyklá. Ta odpovídá hodnotě, za kterou by bylo možné danou věc v konkrétním stavu a v daném čase prodat. Počítá tedy nejen s možnou amortizací, ale také s tržní cenou, za kterou se podobné věci běžně prodávají.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje nejen na rodinný dům a byt, ale také na chalupu, chatu a případné vedlejší objekty typu sklep, garáž, skleník, zahradní domek, studnu apod. Jedná se o pojištění budov nebo objektů, nevztahuje se na pozemek.

Pojištění nemovitosti zahrnuje pojištění objektu jako takového a všech jeho stavebních součástí (okapy, oplocení, chodníky, okna, dveře apod.). Pojištění lze uzavřít i na rozestavěnou stavbu a je to velmi často využíváno, protože pojištění nemovitosti obvykle vyžadují banky pro čerpání hypotečního úvěru (obvykle právě ještě ve fázi výstavby). Má to svoji logiku, financující banka nechce poskytnout peníze dřív, než-li má jistotu, že v případě škodní události dostane své peníze zpět.

TIP: Při vyřizování hypotéky a koupi nemovitosti se nesmí zapomenout na úhradu daně z nabytí nemovitosti.

Pojištění domácnosti

Co vše zahrnuje pojištění domácnosti si volí v podstatě každý sám. Obecně nejčastěji pokrývá škody na vybavení domácnosti, což zahrnuje zejména:

 • movité věci včetně elektroniky
 • peníze a platební karty, ceniny, cenné papíry
 • sportovní vybavení (jízdní kola, brusle, golfové hole, tenisové rakety, apod.)
 • šperky, klenoty, drahé kameny a kovy
 • veškerý nábytek atd.
Pojištění domácnosti zahrnuje téměř veškeré vybavení domácnosti - nábytek, elektroniku, rostliny, kuchyň, vestavěné skříně apod.

Pojištění domácnosti zahrnuje téměř veškeré vybavení domácnosti – nábytek, elektroniku, rostliny, kuchyň, vestavěné skříně apod.

Součástí pojištění domácnosti mohou být také drobná domácí zvířata (nezaměňovat s pojištěním psů a koček), knihy, ale také vnitřní stavební součásti – kuchyňská linka, podlahy, vestavěné skříně, vybavení koupelny apod.

Jestliže někdo vlastní umělecké předměty zvláštní ceny, pojišťují se obvykle zvlášť a nejsou v pojištění domácnosti zahrnuty.

Proti čemu lze pojištění majetku sjednat

Jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti se sjednává především proti živelným rizikům. Do této kategorie spadá požár, zasažení bleskem, pád letadla, výbuch, škody způsoben vichřicí, krupobitím, zemětřesením, dále například škody způsobené srážkovou vodou apod.

Tato rizika jsou základem většiny nabídek jednotlivých pojišťoven. Obvykle volitelnou položkou pak bývá povodeň a záplava. Vandalismus, krádeže a loupeže některé pojišťovny zahrnují do standardu, jiné tato rizika řadí k možnostem připojištění.

Slevy na pojistném

Ušetřit na pojistném lze poměrně snadno. Většina pojišťoven nabízí slevy právě při současném pojištění domácnosti a nemovitosti, někdy i spolu se zmiňovaným pojištěním odpovědnosti.

Sleva na pojistném bývá poskytována také v případech, kdy jsou pojistné smlouvy uzavírány on-line. A lze se setkat také se slevami, které souvisí s frekvencemi plateb – čím častější platby, tím drobně vyšší pojistné. Doporučuje se proto uzavírat smlouvy s roční splatností.

Pro porovnání nabízených produktů jednotlivých pojišťoven lze využít srovnání pojišťoven.

Jak už sám název napovídá, jde v tomto pojištění o vlastnictví, majetek. Pokud pojišťovna uvidí, že se pojistník o svůj majetek stará a snaží se ho zabezpečit před škodou, poskytne mu většinou další slevu z pojistného. Je tedy vhodné instalovat ve svých nemovitostech bezpečnostní okna, dveře, zabezpečovací zařízení, alarmy nebo také hlásiče požáru apod.

Bezpečností prvky chránící nemovitost hrají v pojištění majetku důležitou roli - díky nim může být snížena částka pojistného.

Bezpečností prvky chránící nemovitost hrají v pojištění majetku důležitou roli. Díky nim může být snížena částka pojistného.

Na čem se naopak ušetřit příliš nedá je skutečnost, kdy se pojišťovaný objekt nachází například v povodňové oblasti. Pro pojišťovny se jedná o velmi rizikový faktor, který do ceny pojistného výrazně promítá. V některých extrémnějších případech se může i stát, že pojišťovna nemovitost vůbec nepojistí, protože riziko povodní je u konkrétního objektu příliš velké. V podobných případech nepomohou ani bezpečnostní prvky, ani žádná další „vylepšení“ dané nemovitosti.

Srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven

Rok 2018 byl ve znamení růstu pojistného trhu, a to především díky neživotnímu pojištění, do kterého mimo jiné spadá i veškeré pojištění majetku.

Každá pojišťovna zahrnuje do pojištění majetku trochu něco jiného a také každá poskytuje různé bonusy zdarma. Zde je aktuální přehled a srovnání pojištění majetku (vztaženo především na pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti – některé pojišťovny nad rámec tohoto nabízejí pojištění rekreačního objektu apod.):

 • Allianz

U Allianz je v případě pojištění majetku stanoven povinný základ pojmenovaný Velká hrozba, k němuž lze poté přidávat možná další rizika. Podle konkrétní šíře pojistných rizik je pak vypočtena výše pojistného.

Do povinného základu patří základní živelná rizika. Nadstandardem jsou pak jednotlivé balíčky pojmenované podle možných rizik: Vodovodní hrozba, Velká voda, Zloděj, Rozbité sklo, Odpovědnost a Pojištění právní ochrany.

 • Axa

Pojišťovna AXA nabízí tři balíčky Mini, Klasik a Maxi. Ve variantě Klasik a Maxi je v ceně automaticky zahrnuto i pojištění občanské odpovědnosti. Navíc AXA deklaruje asistenční služby zdarma, a to i v případě právní asistence.

Spoluúčast, což je smluvená částka, kterou se klient podílí na každé pojistné události, si může zájemce vybrat v nulové výši nebo pak v hodnotě 1 000 Kč, 5 000 Kč nebo 10 000 Kč. Podle výše spoluúčasti se pak vypočítává pojistné, přičemž platí, že čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

Na sjednání pojištění on-line AXA nabízí 25% slevu.

 • Česká podnikatelská pojišťovna

Tři balíčky s různými variantami pojistných rizik nabízí také Česká podnikatelská pojišťovna. Ta zvolila pojmenování Mini, Opti a Maxi. Zajímavé je, že všechny tři varianty pokrývají stejně široký rozsah pojistných nebezpečí (včetně vandalismu, krádeže a loupeže), liší se pouze výše limitů pojistného plnění. Pro všechny varianty je spoluúčast ve výši 1 000 Kč.

Velmi zajímavé je proplacení nákladů na záchranu elektronických dat na pevných discích počítačů a notebooků. V dnešní době, kdy má člověk většinu dokumentů pouze v elektronické podobě, je to velmi sympatická nabídka. S pojištěním majetku souvisí i asistenční služba, kterou ČPP nabízí ve verzi Domácí asistence zdarma.

 • Česká pojišťovna

Nabídka České pojišťovny z oblasti pojištění majetku je opravdu pestrá. Na druhou stranu se v těchto nabídkách, které se sobě velmi podobají, zájemce o pojištění může velmi dobře ztratit.

Nabídka pojištění majetku od České spořitelny je velmi široká.

Nabídka pojištění majetku od České spořitelny je opravdu široká.

Pokrytí pojištění nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti nabízí pojištění s názvem Můj majetek. I Česká pojišťovna zde přichází s třemi variantami balíčků (Start, Standard, Exklusive) a pochopitelně i možností individuálního nastavení vybraného balíčku.

Přidaná hodnota této nabídky je v tom, že se podepisuje pouze jedna smlouva a platí se jen jedno pojistné. Není potřeba proto hlídat v průběhu roku více plateb a omezuje se tím riziko, že se něco zapomene uhradit.

 • ČSOB pojišťovna

U ČSOB pojišťovny se lze setkat s variantami pojištění majetku s názvy Standard, Dominant, Premiant. Základní asistenční služby jsou v ceně ve všech třech variantách. Standard neobsahuje pojištění proti vandalismu, odcizení, zkratu a přepětí. U dvou dalších nabízených možnostech jsou již tato rizika zahrnuta. Varianta Premiant se odlišuje zahrnutím i rizik spojených se ztrátou vody a technickou poruchou.

Při sjednání on-line je deklarována sleva 10 %.

 • Generali

Pojištění majetku od Generali pokrývá škody způsobené živly, ale i nehody a krádeže. Vandalismus a odcizení je tedy již zahrnuto v ceně, stejně tak základní asistenční služby, které lze ale za poplatek dále rozšířit.

Jako jedna z mála pojišťoven uvádí Generali na svých webových stránkách příklad výše pojistného v konkrétním modelovém případu. První tabulka se týká pojištění domácnosti, druhá pojištění nemovitosti:

     

Generali nabízí také nulovou spoluúčast. Jak již ale bylo zmíněno, doporučuje se tuto možnost dobře zvážit vzhledem k výši pojistného.

 • Kooperativa

Kooperativa nabízí balíčky Prima a Komfort, v obou případech zahrnují vandalismus, loupež i krádež a v obou případech jsou základní asistenční služby v ceně. Ve variantě Komfort navíc lze využít i IT konzultaci.

IT konzultací se rozumí pomoc konzultací či vzdáleným připojením při úplné či částečné nefunkčnosti počítače (hardware nebo software). Tato nabídka se vztahuje pouze k území České republiky, a naopak nevztahuje se na prolomení hesla či jiných zabezpečovacích prvků.

 • SLAVIA pojišťovna

SLAVIA pojišťovna prezentuje tři rozsahy pojištění Základ, Standard, Nadstandard. Krádež, loupež a vandalismus lze připojistit, v základu není. Připojištění se vztahuje také na asistenci, která v jednotlivých balíčcích také není zahrnuta.

Závěrem

Pojistné částky, které se platí za pojištění majetku a odpovědnosti, nejsou nízké. Ovšem v porovnání s výdaji v případě, kdy by například došlo k absolutnímu zničení bytu nebo domu, jsou až směšné. Zatímco několik stovek měsíčně člověk až tak nepocítí, přijít o stovky tisíc korun nebo dokonce miliony za zničený byt nebo dům už by mohlo mít fatální následky.

Poslední aktualizace: 19. 12. 2018