Menu
Pojištění nemovitosti – podrobné informace a srovnání

Pojištění nemovitosti – podrobné informace a srovnání

8 minut čtení

Každý zodpovědný majitel jakéhokoliv objektu by měl mít sjednáno pojištění nemovitosti. Zaručuje mu, že v případě poškození nebo zničení dostane od pojišťovny dostatek finančních prostředků na pokrytí všech škod. Co vše se ukrývá pod pojmem pojištění nemovitosti? Jaké škody toto pojištění kryje? Kdo jej nabízí a za jakých podmínek? Vše podrobně rozebírá následující článek.

Pojištění nemovitosti (někdy označováno také jako pojištění stavby) patří do rodiny neživotních pojistek. Velmi často bývá uzavíráno společně pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Některé pojišťovny dokonce tyto dva typy nabízejí jako jeden produkt a označují jej souhrnně jako pojištění majetku.

Pojištění nemovitosti se vztahuje vždy jen na samotnou nemovitost včetně všech stavebních a pevně spojených součástí. Patří sem tedy zdi, okna, radiátory, obklady, dlažby, okapy, chodníky, oplocení apod. Naopak se se nevztahuje na vnitřní vybavení včetně kuchyňské linky a vestavěného nábytku. Pojištění nemovitosti také nezahrnuje pozemek.

Pojistit lze bytový dům, rodinný dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu nebo chalupu. Spolu s nimi lze pojistit tzv. vedlejší objekty, které s hlavním objektem souvisí, a především se nachází na stejné pozemku. Jako vedlejší objekt je vnímána například garáž, sklep, kůlna, bazén, zahradní altán nebo nářaďový domek, studna, skleník apod.

Jaké škody kryje pojištění nemovitosti?

Nabídky pojištění nemovitosti jednotlivých pojišťoven obvykle mají dvojí rozsah – základní a rozšířenou variantu. Za druhou zmíněnou možnost se obvykle připlácí.

Mezi obvyklá pojistná plnění patří živelná rizika (požár, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád letadla, výbuch apod.). Vyšší varianta pojištění, tzv. připojištění, pak může obsahovat například zkrat, přepětí, vodovodní škody, rozbití skel, povodně, záplavy, vloupání a loupež, vandalismus nebo sprejerství.

Specifické podmínky platí pro připojištění nemovitosti na škody způsobené povodněmi. Jak již bylo řečeno, standardně nebývá v základní nabídce, a to i z toho důvodu, že v některých případech ani není možné ho sjednat. V každém případě, v místech, kde za posledních 20 let byla povodeň, bude pojistné vyšší. Kde se opakuje často, pravděpodobně pojištění vůbec nebude možné uzavřít.

Pojištění pro případ povodní nebo záplav není samozřejmostí. V ohrožených oblastech si klient pojišťoven bude muset hodně připlatit nebo nebude možné pojištění sjednat vůbec.

Jak zjistit, kterých míst se to týká? Vychází se z povodňové mapy, která se pochopitelně průběžně aktualizuje. Z tohoto zdroje čerpají i pojišťovny a podle něj vyhodnocují, zda u konkrétní nemovitosti je či není riziko povodně, případně jak je vysoké.

Pojištění nemovitosti a hypotéka

S vyřizováním hypotéky jde pojištění nemovitosti ruku v ruce, protože v naprosté většině případů jej banky vyžadují. Je to pochopitelné, pokud komukoliv poskytnou peníze na financování nového bydlení, potřebují mít jistotu, že v případě škody o vložené peníze nepřijdou. Proto dochází nejen ke sjednání samotného pojištění, ale také jeho vinkulaci ve prospěch banky.

V té souvislosti je potřeba zmínit, že pojištění nemovitosti pochopitelně stojí peníze navíc, ale rozhodně nelze doporučit na něm šetřit. Pakliže by se stala jakákoliv škoda a došlo k nahlášení pojistné události, je dostatečné pojistné krytí absolutně klíčové.

Pojištění nemovitosti a hypotéka spolu velmi úzce souvisí. I když se jedná o výdaj několika tisíc ročně navíc, jedná se o investici, která se v případě pojistné události opravdu vyplatí.

Jelikož se hypotéka často sjednává pro objekty, které zatím nejsou zcela dokončené, lze pojištění nemovitosti běžně uzavřít i pro rozestavěné nemovitosti.

Cena za pojištění nemovitosti

Kolik bude stát pojištění nemovitosti závisí hned na několika faktorech a nutno říct, že mohou cenu ovlivňovat skutečně výrazně. O které aspekty se jedná?

 • výše pojistné částky (čím vyšší bude pojistná částka, tím vyšší bude pojistné),
 • výše spoluúčasti (čím vyšší bude spoluúčast, tím nižší bude pojistné),
 • způsob sjednání pojištění (časová vs. nová cena),
 • typ stavby (rodinný dům, nebytová jednotka, vedlejší objekt atd.),
 • umístění stavby a lokalita,
 • rozsah sjednaného pojištění.

Pojištění nemovitosti se sjednává na cenu časovou nebo novou. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Nová cena udává částku, za kterou by bylo možné srovnatelnou nemovitost pořídit v daném čase. Časová cena zahrnuje také amortizaci, tj. odpovídá hodnotě, kterou měla nemovitost bezprostředně před pojistnou událostí.

Některé zdroje uvádí ještě cenu obecnou, příp. obvyklou, která odpovídá částce, za kterou by bylo možné nemovitost v konkrétním stavu a vdaném čase prodat. Do hry vstupuje tedy kromě amortizace také tržní hodnota.

Pro zjištění orientační ceny je možné využít různé on-line kalkulačky pojištění nemovitosti. Nacházejí se na webových stránkách většiny pojišťoven.

Pojištění nemovitosti srovnání nabídek pojišťoven

Která pojišťovna nabízí to nejlepší pojištění nemovitosti? A za jakých podmínek? Následující odstavce popisují srovnání pojišťoven působících na trhu v oblasti pojištění nemovitosti:

 • Pojištění nemovitosti Allianz

Rozsah pojištění u Allianz si může každý zájemce zvolit podle toho, čeho se obává nejvíce. Allianz připravila jakési „balíčky“ zahrnující jednotlivé škodní události. Povinný základ pojištění se nazývá Velká hrozba a zahrnuje požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů (např. strom) na pojištěný objekt, vichřici, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv půdy nebo lavin a rázovou vlnu způsobenou nadzvukovými letadly.

K tomuto základu si pak každý může přidat balíčky, o kterých se domnívá, že by se mohly hodit. Vybírat lze z balíčků nazvaných Velká voda, Vodovodní hrozba, Zloději, Déšť a sníh nebo třeba Poškození zvířetem.

Na pojištění nemovitosti může každý zájemce ušetřit, pokud u Allianz bude mít sjednané i další pojistky. Celková úspora může dosahovat až 21 % tak, jak prezentuje následující grafika.

Kromě úspory peněz nabízí Allianz také úsporu času, pojištění nemovitosti lze totiž sjednat on-line bez nutnosti chodit na pobočku.

 • Pojištění nemovitosti Axa

Axa pojišťovna nabízí pojištění nemovitosti ve třech variantách, které zahrnují různé rozsahy pojištění MINI, KLASIK a MAXI. Samotná pojišťovna ovšem doporučuje si spolu s pojištěním nemovitosti sjednat ještě pojištění domácnosti a odpovědnosti v rámci jedné smlouvy Pojištění Domov IN.

Pojištění staveb lze získat výhodněji v několika případech pokud na pojišťované nemovitosti nedošlo 10 let zpětně ke škodě, pokud má zájemce sjednané i jiné produkty u Axa, pokud bude pojistné placeno s roční frekvencí nebo pokud má zájemce v pojišťovaném objektu i trvalé bydlení.

 • Pojištění nemovitosti Česká podnikatelská pojišťovna

Nabídka pojištění nemovitosti od České podnikatelské pojišťovny se také člení do třech variant MINI, OPTI a MAXI. Všechny možnosti nabízí stejný rozsah pojištění, liší se „pouze“ limity pojistného plnění. Každý z variantních rozsahů pojištění lze rozšířit o pojištění povodně a záplavy.

Jednotná je také spoluúčast na pojistném plnění, a to ve výši 1 000 Kč. Spolu s pojištěním nemovitosti získává zájemce zdarma také službu Domácí asistence.

Česká podnikatelská pojišťovna, stejně jako je to běžnou praxí u většiny pojišťoven, pracuje s různými slevami. Pojištění nemovitosti tak lze získat zvýhodněně, konkrétně o 13 % levněji za propojištěnost a o 6 % levněji za roční placení pojistného.

 • Pojištění nemovitosti Česká pojišťovna

Česká pojišťovna na svých stránkách prezentuje několik produktů, které mají charakter klasického pojištění nemovitosti – jsou pouze roztříděny podle typu pojišťovaného objektu. Jedná se o červeně vyznačené nabídky v následujícím obrázku (Pojištění domu, Pojištění bytu, Pojištění chaty a chalupy).

Zeleně orámovaná prezentace je pak souhrnný produkt zahrnující kromě pojištění nemovitosti také pojištění domácnosti a odpovědnosti.

Česká pojišťovna nabízí 5 variant pojištění stavby Start, Standard, Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max. Liší se rozsahem plnění dle následujícího schématu:

Do živelných škod přitom Česká pojišťovna řadí například požár, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů nebo zemětřesení.

 • Pojištění nemovitosti ČSOB pojišťovna

I ČSOB pojišťovna přichází s několika variantami pojištění stavby. V tomto případně jsou pojmenovány Standard, Dominant a Premiant. Při sjednání pojištění nemovitosti přes internet poskytuje ČSOB pojišťovna 10 % slevu.

Pokud navíc nedojde ke škodní události, získává vlastník nemovitosti bonus 3 % za každý rok, a to až do výše 18 %. Cena zahrnuje asistenční služby, a navíc připojištění odpovědnosti za újmu z občanského života a v souvislosti s vlastnictvím staveb. Vztahuje se na všechny členy domácnosti a domácí zvířata.

 • Pojištění nemovitosti Generali

Generali s variantami pojištění nemovitosti jako jedna z mála pojišťoven nepracuje. Na svých stránkách pouze přehledně informuje o tom, na které stavby se pojištění vztahuje a jaké škody kryje. Pakliže má někdo speciální požadavky, je mu zpracována individuální nabídka.

Co se týká možných doplňkových připojištění, zajímavá je nabídka pozáručního servisu spotřebičů. Servis se vztahuje na domácí spotřebiče mladší 7 let a na spotřebiče patřící ke stavbě mladší 10 let od jejich zakoupení jako nové věci. Využít ho lze až do výše 6 000 Kč dvakrát ročně.

 • Pojištění nemovitosti Kooperativa

Nabídka pojišťovny Kooperativa se také dělí na dvě možnosti varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, například krádež a vandalismus a má vyšší limity plnění.

Kooperativa na svých stránkách podrobněji specifikuje vliv spoluúčasti na celkovou cenu za pojištění. Základní spoluúčast je ve výši 1 000 Kč. Při nulové spoluúčasti činí přirážka 15 % a naopak při spoluúčasti 3 000 Kč je poskytována 10% sleva a při 5 000 Kč dokonce 15% sleva. Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Závěrem…

Nabídka pojišťoven je opravdu široká. Vzhledem k důležitosti pojištění nemovitosti se doporučuje jednotlivé produkty důkladně projít, případně se na ně informovat přímo na pobočce konkrétní pojišťovny nebo třeba na zákaznické lince.

Poslední aktualizace: 16. 05. 2019