Menu
Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

5 minut čtení

Není neobvyklé znát někoho, kdo byl v právu, ale protože nechtěl platit právníka a čelit okolnostem, kterým zas tak dobře nerozuměl, vzdal se toho, na co měl nárok. A přitom stačilo mít pojištění právní ochrany. O co se jedná a jak funguje?

Účelem pojištění právní ochrany je zamezení nepříznivých důsledků právních sporů a hlavně snížení finančního břemene na pojištěnce. Všeobecně tedy chrání pojištěnce v případě potřeby právní ochrany.

Na jaké situace se pojištění právní ochrany vztahuje?

Pojištění právní ochrany se zabývá nejčastěji těmito oblastmi práva:

  • přestupkové
  • trestní
  • pracovní
  • pojistné

Může se jednat o různé životní situace, kdy např. nebyla pojištěnci uznána reklamace, nešlo vyřešit spor autonehody rozumnou domluvou s viníkem nebo se pojištěnec potřeboval nějak bránit vůči upřeným právům ze strany zaměstnavatele. Samotný rozsah si může pojištěnec upravit s pojistitelem ve smluvních podmínkách.

Informace, právní postupy a advokáta lze najít vlastními silami – na internetu, vyčíst z knih… S pojištěním právní ochrany pojištěnci nejen ušetří čas a nervy, ale často i peníze, které by vynaložili na soudní náklady s tím spojené.

Pojištění právní ochrany mohou využít:

  • fyzické osoby
  • právnické osoby

a rozděluje se na různé druhy pojistných produktů. V jedné pojistné smlouvě lze většinou pojistit více druhů najednou. Základními druhy pojistných produktů jsou:

  • pojištění právní ochrany řidičů – určeno profesním řidičům, slouží k úhradě jemu vzniklých škod
  • právní ochrana rodiny – právní spory o movitý majetek, ale také chrání při událostech běžného dne (jakožto chodci, cyklisté, cestující v MHD apod.)
  • právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů – chrání pojištěnce, který je zaměstnancem a kterému je upíráno např. právo na odškodnění za pracovní úraz atd.
  • právní ochrana vlastníka nemovitosti – chrání vlastníka i nájemníka nemovitosti, jež není využívána k výdělečným účelům

Co všechno za mě pojišťovna zaplatí?

Pojištění ovšem nekryje naprosto všechno. Následující tabulka uvádí, co zpravidla takové pojištění obsahuje, tedy co pokrývá (ANO) a co nikoliv (NE).

ANONE
Náklady spojené se soudním řízenímPokuty uložené pojištěnci
Náklady spojené se službami právního zástupceNáklady, které musí uhradit někdo jiný, než pojištěnec
Náklady spojené se službami soudního znalce a svědkůPrávní spory mezi pojištěncem a pojišťovnou právní ochrany
Výdaje protistrany, které je potřeba uhradit v důsledku soudního rozhodnutíProsazování zájmů pojištěnce v insolvenčním řízení
Cestovní výdaje spojené na soudní řízeníUplatňování nároků převedených na pojištěnce

Prosazení zájmů pojištěného má i svá omezení. Většina smluv platí pouze na území ČR. Také se nelze soudit donekonečna. Dalším omezením je hranice maximálního limitu krytí, která se v Česku pohybuje okolo půl milionu.

Samotný rozsah služeb se určuje přímo ve smlouvě. Nabídka pojistných produktů je široká. Všechny pojišťovny ale ve svých všeobecných podmínkách pojistných smluv obsahují tzv. výluky.

Výluky jsou situace, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Běžně tam patří např. pojištěný požil v souvislosti s pojistnou událostí alkohol či omamné látky a skutečnost zatajil. Rozsah výluk a míru ochrany má každá pojišťovna jiné, proto je dobré se s nimi seznámit ještě před podpisem smlouvy. Z tuzemských velkých pojišťoven má nejméně výluk ve smlouvě ČSOB.

Nejčastěji je poskytováno pojištění právní ochrany řidiče. Díky němu se pojištěný nemusí starat o právní záležitosti, advokáta a platby s ním spojené.

Ceny produktů některých pojišťoven

Když klienti nechtějí trávit volný čas dohady s cestovní kanceláří, která zrušila jejich letní dovolenou, nebo někdo nechce řešit spory vyvolané skrytými vadami zakoupené vlastní nemovitosti či auta, je vhodné pustit k tomu odborníky. Kolik takový komfort stojí?

Pojišťoven, které by tuto službu poskytovaly u nás opravdu není mnoho. Absolutním lídrem a specialistou na pojištění právní ochrany je pojišťovna D.A.S., která nabízí opravdu pestrou škálu produktů. Jako jediná nabízí pojistné plnění až do výše 1 milionu korun, limit ostatních pojišťoven nepřekračuje 500 000 Kč.

Jako samostatný produkt existuje pojištění právní ochrany ČSOB. Pojišťovna ČSOB nabízí ochranu s produktem Řidič (ti mají pojištění zdarma v případě, že klient má Premium Konto), dále pro Řidiče a řidiče – příslušníky rodiny a nebo pro Občana, rodinu a zaměstnance v jednom.

Cena pojištění právní ochrany ČSOB se odvíjí od limitu pojistného plnění. ČSOB navíc nabízí posouzení jedné jakékoli smlouvy před podpisem ročně zdarma.

Ostatní pojišťovny poskytují právní ochranu jen formou připojištění v rámci jiných pojistek. Např. pojištění právní ochrany Kooperativa lze sjednat jen k pojištění majetku. Jejími produkty jsou Rodina nebo Rodina+Auto+Řidič.

Pojištění právní ochrany srovnání

Níže uvádíme srovnání pojištění právní ochrany základních produktů ČSOB a Kooperativy:  

Pojištění právní ochrany Kooperativa:

KooperativaLimit 100 000 KčLimit 500 000 Kč
Rodina 1 500 Kč / rok1 400 Kč / rok2 300 Kč / rok
Rodina + auto + řidič2 500 Kč / rok3 400 Kč / rok

Pojištění právní ochrany ČSOB:

ČSOBLimit 150 000 KčLimit 500 000 Kč
Řidič840 Kč / rok960 Kč / rok
Občan, rodina, zaměstnanec1 200 Kč / rok1 500 Kč / rok

Stejně jako u Kooperativy je i pojištění právní ochrany od Allianz pojišťovny možné sjednat výhradně jako doplněk k jinému pojištění.

Všechny produkty pojištění právní ochrany na trhu obsahují nepřetržitou právní pomoc na telefonu.

Nejlevnější pojištění právní ochrany poskytuje Česká spořitelna, kde si klient může vybrat rozsah pojištění od telefonního poradenství až k ochraně u soudu. Nejméně zaplatí klienti ČS 19 Kč / měsíčně, a to pouze za službu telefonického právního poradenství za zakoupené zboží.

Nejširší balíček právní ochrany stojí 69 Kč / měsíčně. Takové pojištění pak zahrnuje právní poradenství po telefonu k zakoupenému zboží, službám, nemovitostem a zastoupení u soudu. Česká spořitelna je ale pouze pojistníkem, pojistitelem je Kooperativa.   

Plná ochrana až po skončení čekací doby

Pojištění právní ochrany nenabývá úplné platnosti hned. Aby se pojišťovny vyhnuly nepoctivým klientům, zavedla se čekací doba. To je doba od počátku pojištění (ve které klient nemá nárok na pojistné plnění) do začátku úplné platnosti plnění (většinou jde o 3 měsíce). Během čekací doby je zpravidla poskytováno pouze právní poradenství.

Poslední aktualizace: 18. 01. 2019