Menu
Pojištění zvířat – na co se vztahuje pojištění psů a koček?

Pojištění zvířat – na co se vztahuje pojištění psů a koček?

5 minut čtení

Pojištění domácích zvířat (psa nebo kočky) kryje výdaje za jejich léčbu, které mohou být velmi vysoké. V případě nutné operace pojištění pokryje náklady až do výše 90 tisíc korun ročně – majitelé pojištěných zvířat tedy nemusí mít strach, že by se z finančních důvodů jejich domácímu mazlíčkovi nedostalo potřebné péče.

Základním pojištěním je pojištění veterinární léčby, které se vztahuje na péči o zvíře v případě zdravotních komplikací. Za určitých podmínek je rovněž možné sjednat připojištění, tzv. pojištění úhynu, z něhož se hradí náklady za případné utracení zvířete nebo škody způsobené jeho smrtí.

Jak na pojištění zvířete?

Jaký je postup pro uzavření pojištění domácího mazlíčka? Všechny pojišťovny, které pojištění psů a koček poskytují, nabízejí jeho sjednání online. Zvíře však musí splňovat jisté podmínky:

 • mít platný pas (v případě psů a koček s průkazem původu)
 • mít platný očkovací průkaz (pro psy a kočky bez průkazu původu)
 • být označeno čipem nebo tetováním
 • mít základní očkování
 • být starší než 6 měsíců (pes) / 5 měsíců (kočka)
 • být zdravé
 • splnit vstupní prohlídku

Je jistě dobré počítat s tím, že pojišťovny pojištění neposkytují automaticky – mnohem pravděpodobněji pojistí psa nebo kočku s průkazem původu, u něhož jsou vyloučena genetická onemocnění.

U nás pojištění zvířat nabízí Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a pojišťovna Slavia. Cena pojistného se odvíjí především od věku a váhy zvířete. S vypočítáním přibližné ceny za pojištění zvířete může pomoci některá z dostupných online kalkulaček.

Využít lze také srovnání pojišťoven a prohlédnout si jednotlivé nabídky pojišťoven.

Česká pojišťovna – Mazlíček

Jednou z pojišťoven, u nichž je možné pojištění sjednat, je Česká pojišťovna. Pojištění zvířat Mazlíček se vztahuje na léčbu úrazů a nemocí. Jeho součástí může být také pojištění odpovědnosti za škody způsobené zvířetem (škody na zdraví nebo majetku) a pojištění úhynu.

V případě nutného veterinárního ošetření budou uhrazeny náklady až do výše sjednaného limitu. Od této částky však bude odečtena spoluúčast, která činí 10 % z pojistného plnění (minimálně 500 Kč). Pojistné se dle volby hradí buď ročně, pololetně nebo čtvrtletně.

Pojištění zvířat Mazlíček je o 10 % zvýhodněné v případě jeho sjednání online na webu České pojišťovny.

Majitelé pojištěných zvířat nemusí mít strach, že se mazlíčkovi z finančních důvodů nedostane potřebné péče.

Majitelé pojištěných zvířat nemusí mít strach, že se mazlíčkovi z finančních důvodů nedostane potřebné péče.

Jak již bylo řečeno, ne všechny pojišťovny poskytují pojištění zvířat – Kooperativa ale kupříkladu nabízí pojištění odpovědnosti neboli pojistku na blbost, která se vztahuje také na škody způsobené zvířetem. Stejně tak například pojišťovna ČSOB pojištění zvířat jako takové v nabídce nemá, ale je možné sjednat pojištění odpovědnosti, které nehody způsobené zvířetem pokryje.

Co pojištění zvířat kryje?

Základním pojištěním je vždy pojištění veterinární léčby. Za jistých okolností lze sjednat také připojištění, tzv. pojištění úhynu. Jaké podmínky musí zvíře splňovat a od čeho se odvíjí pojistná částka?

Pojištění veterinární léčby

Pojištění veterinární léčby hradí náklady vynaložené za veterinární ošetření nebo léčbu (vyšetření veterináře, chirurgické zákroky, hospitalizace, anestezie atd.), ale také ubytování v hotelu pro zvířata nebo náhradní péči pro zvíře v případě hospitalizace majitele. Pojištění veterinární léčby je uzavíráno na dobu neurčitou.

Roční pojistné se odvíjí od:

 • kategorie zvířete (pes / kočka, psi se dále zařazují do jedné ze čtyř hmotnostních kategorií)
 • vstupního věku (stáří zvířete v den uzavření pojistné smlouvy)
 • limitní třídy (určuje roční limit plnění pro léčbu nemocí a úrazů, je volitelná)

Pojištění úhynu

Pojištění úhynu slouží k pokrytí nákladů za nutné utracení zvířete, případně škod způsobených jeho smrtí. Toto pojištění se rovněž uzavírá na dobu neurčitou a lze jej sjednat pouze jako připojištění k pojištění veterinární péče.

Podmínky pro uzavření pojištění proti úhynu jsou následující:

 • sjednané pojištění veterinární péče
 • prokazatelný věk zvířete (maximální věk je 6 let, u psů nad 50 kg je to 5 let)
 • majitelé koček musí předložit odborný posudek a platný průkaz původu

Pojistná částka se v případě koček odvíjí od jejich finanční hodnoty (ta je daná odborným posudkem). Její výše může být maximálně trojnásobkem ročního limitu plnění pro léčbu nemoci, který byl sjednán v pojištění veterinární péče.

Pojistná částka u psů se rovněž stanovuje podle jeho finanční hodnoty, která musí být prokázána buď odborným posudkem, průkazem původu, certifikátem chovnosti, dokladem o absolvování speciálního výcviku nebo dokladem pro asistenční a vyhledávací psy.

Na co se pojištění psů a koček nevztahuje?

Před pojištěním zvířete je nutné věnovat pozornost tzv. výlukám z pojištění. Ty uvádějí úkony, na něž se pojištění nevztahuje. Zpravidla se jedná o:

 • preventivní veterinární prohlídky
 • očkování
 • úrazy vzniklé při závodech či soutěžích
 • chronická a genetická onemocnění
 • hospitalizace delší než 10 dní

Výluky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách každé pojišťovny. Doporučuje se také si dopředu zjistit, jak nahlásit pojistnou událost.

Se psem či kočkou do zahraničí

Majitelé domácích zvířat, zvláště psů, často zvažují, zda vzít svého mazlíčka například na zahraniční letní dovolenou. Cestování se psem dnes již nepředstavuje takový problém, ať už se jedná o cestu autem či letadlem. Jak je to v případě zahraničního výletu s pojištěním domácích zvířat?

Některé pojišťovny jej nabízejí v rámci cestovního pojištění. Tuto možnost poskytuje například Slavia pojišťovna. Pro mazlíčka lze zařídit jak pojištění veterinární léčby, tak pojištění pro případ způsobené škody.

Poslední aktualizace: 07. 12. 2018