Menu
Pojistka na blbost – k čemu slouží a vyplatí se?

Pojistka na blbost – k čemu slouží a vyplatí se?

7 minut čtení

Pojistka na blbost, někdy také pojištění na blbost, je hovorové označení pro pojištění odpovědnosti. Pojištění blbosti může krýt zaměstnaneckou škodu nebo běžný život, záleží na typu pojištění a pojišťovně samotné. Cena pojistky na blbost se pohybuje od několika stovek až po několik tisíc korun ročně. Kdy se může vyplatit a k čemu přesně slouží?

K čemu pojistka na blbost slouží?

Každý dospělý občan musí za své akce nést zodpovědnost. Pojistka na blbost pokrývá materiální škodu, kterou člověk způsobí nechtěně. Může se stát, že někdo například omylem narazí do vystavené televize v obchodě s elektronikou, která se rozbije. Při normální situaci by musel za škodu odpovídat on a také ji uhradit.

Pokud ale má sjednané pojištění na blbost, pojišťovna škodu uhradí za něj. Většina nabídek na trhu zahrnuje i jiné členy rodiny a osoby, za které dotyčný nese zodpovědnost. Pojistka na blbost zpravidla slouží i jako pojištění pro případ škody způsobené domácím zvířetem.

Podobně je to i s pokrytím pojištění, které mnohdy zahrnuje celou Evropu, záleží ale na dané pojišťovně.

Na rozdíl od povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pojistka na blbost dobrovolná.

Pojistka na blbost zahrnuje i případnou škodu způsobenou dětmi. Například rozbité okno.

Pojistka na blbost zahrnuje i případnou škodu způsobenou dětmi. Například rozbité okno.

Při sjednávání pojistky na blbost je potřeba si určit spoluúčast. Spoluúčast představuje sumu, kterou se klient zaváže zaplatit ze svého. Některé pojišťovny spoluúčast vyjadřují procentem, jiné fixní částkou. Čím vyšší spoluúčast, tím levnější roční pojistné. Pojištění proti blbosti zahrnuje i zdravotní újmu a usmrcení.

Pojistné lze často platit i půlročně nebo čtvrtročně. Tyto frekvence placení ale přichází s extra přirážkou. Např. pojistka na blbost od Generali si účtuje extra 3 % při půlroční frekvencí plateb a 5 % přirážku při čtvrtročním závazku.

Pojistek na blbost, respektive pojištění odpovědnosti, existuje několik typů.

Jaké typy pojištění proti blbosti existují?

Jak již bylo řečeno, pojistka na blbost je lidové označení pro pojištění odpovědnosti. České pojišťovny nabízí několik typů, mezi nejčastěji sjednávané patří:

  • Pojištění odpovědnosti občanů

Nejběžnější typ pojistky na blbost. Zahrnuje situace spojené s každodenním životem. Pojištění hradí peněžní a majetkové škody, stejně jako zdravotní újmu. Název se může měnit, např. Kooperativa tuto pojistku na blbost vede pod názvem „Pojištění odpovědnosti pro běžný život“.

Běžně tato pojistka na blbost zahrnuje i jiné členy rodiny. Méně časté je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou domácími mazlíčky, mnohdy je nutné si za něj připlatit. Podobně je to s pokrytím. Pokud pojištění odpovědnosti občanů nezahrnuje celou Evropu, musí se připlatit navíc.

Cena této pojistky na blbost je v rozsahu sto korun. Velmi často se pojištění odpovědnosti občanů sjednává spolu s pojištěním majetku.

  • Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání kryje případnou škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli. Je to tedy pojistka na blbost pro zaměstnance. Bez pojištění je pracovník zákonem povinen zaplatit jím způsobenou škodu až do maximální výše 4,5 měsíční výplaty.

Pokud tedy člověk pracuje s něčím křehkým a velmi cenným nebo ví, že je nemotorný, může si touto pojistkou na blbost ušetřit spoustu stresu. Na druhou stranu je cena této pojistky na blbost o něco vyšší, základní sazba se pohybuje ve vyšších stokorunách až tisících.

Nejčastěji pojišťovny nabízí 10% spoluúčast. Limitů pojištění nabízí několik. Proto je lepší si před sjednáním pojištění spočítat, kolik je čtyř a půl násobek současné čisté mzdy. Podle výpočtu je pak jasné, jaký limit je dostačující.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance mnohdy kryje i služební automobil nebo vysokozdvižný vozík. Pokud pojistka na blbost pro řidiče není zahrnuta v základním balení, většinou přijde člověka na několik set korun navíc.

  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni platit pojistné, ze kterého se v případě úrazu zaměstnance hradí škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání. Pokud by např. zaměstnavatel upíral právo na odškodnění za pracovní úraz, existuje navíc pojištění právní ochrany, díky kterému může klient přenechat právní záležitosti na odbornících a navíc nic neplatit.

Zákonné pojištění odpovědnosti vzniká dnem uzavření pracovněprávního vztahu. Povinnost platit pojistné má každý zaměstnavatel s více než jedním zaměstnancem. Vztahuje se přitom na pracovní poměry na základě pracovní smlouvy, DPP i DPČ.

Pojistné vypočítává zaměstnavatel sám. Zákonné pojištění se platí pojišťovně Kooperativa na základě vyplnění přihlášky k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

  • Pojištění odpovědnosti podnikatele

Tato volba představuje pojistku na blbost pro OSVČ a podnikatele. Pojištění zahrnuje mj. škodu na majetku, finanční škody, škody spojené s vlastnictvím nemovitosti nebo s vadným výrobkem. Zahrnuje ale i újmu na zdraví nebo usmrcení. Cena pojistky na blbost pro OSVČ je zpravidla několik tisíc korun ročně.

Podnikatel je zodpovědný sám za sebe a za svou činnost. Platí to jak pro větší podnikatele, tak pro drobné živnostníky. Pojišťovny určují výši pojistného podle typu výdělečné činnosti a podle jejich rizikovosti.

Jednotlivé pojišťovny

Níže jsou vypsány největší pojišťovny nabízející pojistku na blbost – Česká pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali a Kooperativa.

Pojištění odpovědnosti bývá také součástí cestovního pojištění a vztahuje se na škody způsobené v zahraničí. Příkladem je cestovní pojištění OZP, které pojistku na blbost poskytuje v rámci krátkodobého, dlouhodobého ale i tuzemského cestovního pojištění.

Česká pojišťovna – pojistka na blbost

Česká pojišťovna nabízí celkem 12 typů pojistky na blbost. Pro občany určené pojistky na blbost Česká pojišťovna nabízí tyto:

Většinu lidí budou zajímat první dva typy pojistky na blbost.

Česká pojišťovna umožňuje sjednat pojištění odpovědnosti občana online a ještě s 10% slevou. Většina lidí hledá první dvě možností. Výhoda nad konkurencí je možnost 0% spoluúčasti, pojišťovna by tak uhradila celkovou částku.

Pro podnikatele nabízí Česká pojišťovna následující variace:

Pojištění proti blbosti pro podnikatele má více možností na výběr.

Nabídka je mnohem širší, nicméně hlavní zájem je o možnost jedna. Toto pojištění proti blbosti pokrývá většinu potřeb OSVČ.

ČSOB – pojistka na blbost

ČSOB pojišťovna nabízí pouze dvě pojistky na blbost. Jedná se o pojistku na blbost pro zaměstnance a pro běžný život.

ČSOB má menší výběr, umožňuje ale sjednat obě pojištění online se slevou.

ČSOB má menší výběr, umožňuje ale sjednat obě pojištění online se slevou.

Oproti jejich širokému pojištění vozidel nabízí ČSOB pojistky na blbost jen dvě. Obě sjednat online a získat 10 % slevu. Jejich pojištění z výkonu povolání je možné si individuálně přizpůsobit. Základní verze nezahrnuje pojistku na blbost pro řidiče, je tedy nutné si ji připlatit.

Generali – pojistka na blbost

Pojistky na blbost Generali dělí na tři hlavní skupiny:

První skupinou je „Odpovědnost občanů a zaměstnanců“

První skupina kryje potřeby většiny lidí. Zahrnuje klasickou odpovědnost občanů, odpovědnost zaměstnanců a odpovědnost pro podnikatele. Ani u jedné pojistky na blbost Generali nenabízí možnost sjednání online.

Klasická pojistka na blbost pro občany zahrnuje pouze území České republiky a nezahrnuje domácí mazlíčky, obojí je nutné si sjednat jako připojištění.

Druhou skupinou je „Profesní odpovědnost“:

Profesní odpovědnost je více zaměřená na specifické případy.

Profesní odpovědnost se vztahuje na vykonavatele odborných profesí. Sem patří např. advokáti, architekti nebo daňoví poradci. Odpovědnost členů orgánu společnosti se zase týká vysoko postavených funkcionářů ve firmách. Poslední pojistka na blbost kryje zdravotní pracovníky a lékařské profese.

Poslední skupinou pojistek na blbost od Generali je individuální pojištění odpovědnosti. To zahrnuje všechny ostatní případy, které nejsou pokryty výše zmíněnými variantami – např. sportovce nebo zemědělce.

Kooperativa – pojistka na blbost

Kooperativa nabízí celkem 6 pojistek na blbost

Pojistky na blbost od Kooperativy zahrnují klasické verze – pro běžný život, pro zaměstnance a pro podnikatele. Pojištění pro běžný život pokrývá celou Evropu a cena pojistky na blbost je několik set korun. Cena pojistky na blbost pro zaměstnance stojí o pár set korun více a základní verze neobsahuje pojistku na blbost pro řidiče, je nutné si ji připlatit.

Pojištění odpovědnosti pro běžný život nelze sjednat samostatně. Jedná se o doplňkové pojištění k pojištění domácnosti.

Kooperativa nenabízí sjednání online. V případě pojistky na blbost pro OSVČ a podnikatele je nutné zaslat email se žádostí obsahující detaily o živnosti. Následně člověku přijde email s dotazníkem k vyhodnocení rizik a určení výše pojistného.

Srovnání pojištění proti blbosti

Pro jednodušší vybírání je níže k dispozici srovnání pojistek na blbost pro běžný život. Srovnání obsahuje cenu pojistky na blbost, limit pojistného, výši spoluúčasti a pokrytí.

Poskytovatel pojištění proti blbostiRoční cena pojistky na blbostLimit pojistnéhoSpoluúčastZákladní pokrytí
Česká pojišťovna – pojištění odpovědnosti občana368 Kč*3 500 000 0 %Evropa
ČSOB pojišťovna – občanská odpovědnost657 Kč*2 000 000500Evropa
Generali – odpovědnost občanů7002 500 0000 %Česká republika

*cena při získání 10% slevy při sjednání online.

Závěr

Pojistka na blbost může člověku ušetřit spoustu nečekaných výdajů spojených s nešťastnými náhodami. Existují i weby, které srovnávají jednotlivé pojištění odpovědnosti. Tyto stránky poskytují přehledy i jiných pojištění, např. srovnávač cestovního pojištění nebo srovnání pojištění auta. Ačkoliv nejsou vždy aktuální, mohou člověku pomoci dohledat současné ceny a co od pojištění očekávat u konkurence.

Cena pojistky na blbost se liší podle pokrytí a limitu pojistného, základní verze ale vyjde na částku mezi jednou a dvěma korunami na den. Je na každém, aby si odpověděl sám, jestli se mu taková investice vyplatí.

Poslední aktualizace: 26. 08. 2018