Menu
Pomocné tlapky – pomoci může každý

Pomocné tlapky – pomoci může každý

4 minuty čtení

Psi jsou právem považováni za nejlepšího přítele člověka. Díky obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky jsou také výbornými pomocníky těm, kteří to ze zdravotních důvodů velmi potřebují. Jak probíhá výcvik asistenčních psů? Co je canisterapie? Jak můžeme pomoci?

V únoru to bude už 18 let, co se Pomocné tlapky snaží zlepšit kvalitu života lidí s tělesným postižením. Nepodporuje proměnu bariérových prostor pro vozíčkáře, jako např. Nadace ČEZ, ale poskytuje přímou pomoc jednotlivcům.

Nabízí výchovu a výcvik asistenčních psů pro nevidomé, pro klienty na invalidním vozíku nebo lidem se záchvatovým onemocněním či s kombinovaným onemocněním. Důležité je, že tato služba klientovi je zdarma.

Samozřejmostí a podmínkou je, že se klient bude ke čtyřnohému pomocníkovi dobře chovat, starat se o něj, krmit a zajišťovat základní veterinární péči.

Helppes, tedy asistenční pes pomáhá klientovi při úkonech, které jsou pro většinu lidí běžnou záležitostí např. oblékání, rozsvícení a zhasnutí světla, přinesení nějaké věci nebo přivolání pomoci v případě ohrožení atd.

Chci asistenčního psa – jak na to?

Získat dobře vycvičeného asistenčního psa ze střediska Pomocné tlapky nějakou chvíli trvá – cca 1 – 1,5 roku. Pokud se někdo rozhodne pro asistenčního psa, prvním krokem je vyplnění žádosti a odeslání na adresu společnosti Pomocní tlapky.

Klient si psa nevybírá. Budoucí pomocníky vybírají cvičitelé sami tak, aby odpovídal potřebám klienta.

Klient si psa nevybírá. Budoucí pomocníky vybírají cvičitelé sami tak, aby odpovídal potřebám klienta.

Už první krok je potřeba dobře rozmyslet, protože péče o psa je velmi zodpovědný úkol a zahrnuje nejen péči fyzickou. Pejsek se stane součástí celé rodiny a je potřeba mu vracet lásku zpět. To všechno si Pomocné tlapky ohlídají.

Než pomocníka klient získá, musí projít pohovorem s psychologem a sociálním pracovníkem a také vyplnit vstupní dotazník. Ten zjišťuje, co přesně klient bude vyžadovat, jeho denní režim, v čem potřebuje pomoci a v čem se budoucí asistenční pes bude cvičit.

Další pohovor probíhá s fyzioterapeutem zjišťujícím fyzické schopnosti klienta a zároveň s cvičitelem, který na míru klientovi psa vybere a vycvičí. Ano, je to tak – klient si psa nevybírá. Budoucí pomocníky vybírají cvičitelé sami tak, aby odpovídal potřebám klienta.

Následuje zpravidla 2 týdenní secvičování, kdy se klient učí dávat správné povely a poté se spolu sžívají v jedné domácnosti – už bez cvičitele. Úspěšné převzetí asistenčního psa zakončuje veřejné shledání a oslava.

Pomocné tlapky i nadále monitorují, jak spolu klient i pes vychází, jak se klient o nového člena stará a pravidelně pořádají rekondiční pobyty k oživení povelů a setkání s psychologem, sociálním pracovníkem nebo třeba veterinářem.

Kdo to všechno platí, když ne klient?

Klienti neplatí za asistenčního psa nic. Platí pouze náklady spojené s ubytováním a stravou během secvičování, které probíhá na neutrálním území, tedy mimo domov.

Peníze získává společnost Pomocné tlapky zejména skrze sponzory a dárce přes DMS, přispěvovatele do sbírkových kasiček a z výnosu e-shopu. Přispět může každý:

 • jednorázově – 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč pomocí dárcovské SMS:
  • DMS POMOCNETLAPKY 30
  • DMS POMOCNETLAPKY 60
  • DMS POMOCNETLAPKY 90
 • pravidelně – 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč pomocí dárcovské SMS:
  • DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
  • DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
  • DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.

Podpořit Pomocné tlapky lze ale i dalšími způsoby, které jsou uvedeny tady.

Co je to canisterapie

Pomocné tlapky kromě výcviku asistenčních psů poskytují canisterapeutickou službu. Jedná se o službu, která přináší léčebný efekt při kontaktu psa s člověkem. Při terapii se rozvíjí různé schopnosti, jak citové, tak rozumové či pohybové a relaxační. Výsledků se dosahuje různými hrami klienta se psem, mazlením, cviky atd.

Canisterapeuté (lépe řečeno canis-asistenti) dobrovolníci i odborníci vodí na canisterapii psy do zařízení, kde je jich potřeba (domov seniorů, dětský domov, hospic, ústav pro tělesně nebo mentálně postižené apod.). Možné je i „pronajmout“ psa na canisterapii do zařízení, kde jsou k tomu vhodné podmínky a kde je pověřena a zacvičena jedna osoba – zaměstnanec zařízení.

Stát se členem canisterapeutického týmu Pomocných tlapek může každý. Pokud má někdo čtyřnohého mazlíčka a rád by se s ním angažoval v canisterapii, musí projít se svým psem zkouškou a pak se může po zaškolení stát canisasistentem.

Ten, kdo má navíc odborné vzdělání a pracuje např. jako sociální pracovník, fyzioterapeut atd., se může během canisterapie věnovat péči o klienta a zároveň hlídat psa. Je to vždy ale na posouzení samotného odborníka.

Canisterapeutem se stává ten, kdo má dlouhodobou praxi v canisterapii a všechno potřebné vzdělání.

Kdo chce předávat své znalosti a zkušenosti jiným a poskytovat canisterapii – výcvik a zaškolení nováčků, stává se tzv. mentorem. Tím ale může být canisasistent nebo canisterapeut po dlouhodobé praxi.

Stát se členem canisterapeutického týmu Pomocných tlapek může každý.

Stát se členem canisterapeutického týmu Pomocných tlapek může každý.

Pomoci může každý

Fungování společnosti Pomocné tlapky je závislé nejen na finanční pomoci, ale obrovskou roli hraje obrovská síť profesionálů a dobrovolníků. Důležité je, aby veřejnost věděla o tom, co tato společnost poskytuje a jak pomáhá. Každý může pomoci už tím, že o Pomocných tlapkách informuje svého kamaráda, příbuzného, kolegu atp.

Čím více lidí má povědomí o aktivitě pomáhající společnosti, tím lépe se naleznou vhodná místa pro umístění asistenčních pejsků a pro využití canisterapie tam, kde je potřeba.

Pomocným tlapkám může také každý přispět zakoupením dárkového předmětu na e-shopu (gumové náramky, deštníky, trička, omalovánky pro děti…). A samozřejmě může pomoci každý vlastními silami, kdo má chuť se v dobré věci angažovat. Nevadí, když nemá žádnou kvalifikaci, stačí chuť a dobrý vztah k pejskům.

Poslední aktualizace: 16. 12. 2018