Menu
Povinné ručení ČSOB

Povinné ručení ČSOB

5 minut čtení

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, známé spíše jako povinné ručení, je ze zákona povinen hradit každý, kdo vozidlo vlastní nebo provozuje. Jeho účelem je náhrada škody na majetku i zdraví, kterou řidič způsobí třetím osobám. Dnes je součástí nabídky většiny pojišťoven. Jaké varianty a výhody nabízí povinné ručení ČSOB? A jaké je nejlevnější povinné ručení vozidel u ČSOB?

Pojišťovna ČSOB nabízí širokou škálu pojištění, včetně pojištění vozidel – havarijního pojištění a povinného ručení. K povinnému ručení ČSOB si lze navíc sjednat různá připojištění, která se mohou v určitých situacích vyplatit.

Povinné ručení v rámci růstu pojistného trhu v roce 2018 hrálo jednu z hlavních rolí, meziročně došlo k navýšení o 6,8 procent.

Výhody povinného ručení ČSOB zahrnují například úrazové pojištění řidiče až do výše 300 000 Kč, pojištění osobních věcí nebo pojištění škod na vlastním vozidle až do 10 000 Kč.

Povinné ručení ČSOB je nabízeno, stejně jako například povinné ručení UNIQA, ve třech variantách. Ty se liší limitem škod. Nejlevnější povinné ručení vozidel u ČSOB poskytne varianta Standard, zbylé dvě nesou název Dominant a Premiant.

Alternativou k povinnému ručení ČSOB může být také například povinné ručení České pojišťovny, ke kterému lze za výhodnou cenu sjednat mnoho doplňkových pojištění.

Přehled variant povinného ručení ČSOB

 StandardDominantDominant
Škoda na majetku35 mil. Kč60 mil. Kč200 mil. Kč
Škoda na zdraví44 mil. Kč60 mil. Kč200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče100 tis. Kč200 tis. Kč200 tis. Kč
Pojištění osobních věcí řidiče a rodinných příslušníků5 tis. Kč10 tis. Kč15 tis. Kč
Asistenční službyanoanoano
Úhrada škody na vlastním vozidlenene10 tis. Kč
Zapůjčení náhradního vozidlanene10 tis. Kč

Je na každém, aby uvážil, která varianta povinného ručení je pro něj nevýhodnější. Řidiči, kteří zvolí typ Premiant, pravděpodobně ocení uhrazení nákladů na opravu vozidla až do výše 10 000 Kč v případě, že způsobí škodu třetí straně, a zároveň poškodí vlastní vozidlo.

K povinnému ručení je v rámci jedné smlouvy možné sjednat také havarijní pojištění ČSOB, které kryje riziko havárie, živelné události, vandalizmu a odcizení vozidla nebo jeho částí.

Asistenční služby

Asistenční služby řidiči využijí, pokud se svým autem nemohou z nějakého důvodu odjet. Často se pomoc od pojišťovny v takových případech vztahuje jen na nefunkční auta a ne na chyby samotného řidiče. Jak je to u pojišťovny ČSOB?

Asistenční služby, které obsahuje povinné ručení ČSOB, zahrnují:

 • zajištění opravy, popř. odtahu vozidla při nehodě nebo poruše v ČR i v zahraničí
 • poskytnutí náhradního vozidla / ubytování a peněžních prostředků v případě potíží v zahraničí
 • odemknutí vozidla při ztrátě klíčů
 • výměnu kola
 • dovoz paliva
 • zajištění tlumočníka při jednání se zahraničními úřady
Asistenční služby řidiči využijí například při poruše vozidla.
Asistenční služby řidiči využijí například při poruše vozidla.

Jaká si lze sjednat připojištění?

Zájemci si k povinnému ručení ČSOB mohou sjednat řadu doplňkových pojištění. Například připojištění rozšířených asistenčních služeb může při cestě na dovolenou vlastním autem nahradit pojištění auta do zahraničí.

 • Odcizení vozidla – pojistná ochrana pro případ krádeže vozidla nebo jeho částí
 • Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí – pro případ jejich odcizení, popř. újmy způsobené dopravní nehodou
 • Úrazové pojištění přepravovaných osob – pojistná ochrana pro případ dopravní nehody s následkem smrti nebo trvalé újmy na zdraví
 • Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou – ochrana pro případ trvalých následků řidiče – v případě tělesného poškození 50 % a více mu bude vyplácena měsíční renta až do konce života (výše renty se odvíjí od zvolené varianty pojištění a věku řidiče)
 • Pojištění skel vozidla – pro případ újmy na okenních sklech v důsledku jakékoliv nahodilé události
 • Životní pojištění vozidla – pojistná ochrana kryje poškození vozidla v důsledku požáru, úderu blesku, vichřice, krupobití, záplavy nebo pádu jakéhokoliv předmětu na vozidlo
 • Střet se zvěří – vztahuje se na případy poškození vozidla zvěří a střetu se zvěří
 • Asistenční služby – doplňkové asistenční služby, které rozšiřují ty základní

ČSOB povinné ručení – ceník, tabulka

Obecně platí, že cena povinného ručení se odvíjí od mnoha faktorů. Zpravidla se jedná o věk klienta, typ klienta (soukromá osoba / právnická osoba / podnikatel), bydliště, historie klienta (zda v minulosti již boural) a frekvence placení.

Částka se dále pochopitelně odvíjí od parametrů vozidla. Cena pojistného tedy závisí na druhu vozidla, výkonu motoru, objemu válců, hmotnosti vozidla a způsobu jeho užívání (pokud se např. jedná o výukové vozidlo autoškoly, bude cena vyšší).

Jinak tomu není ani v případě ČSOB Pojišťovny. Pro výpočet ceny je nejsnazší využít online srovnavače pojištění, z nichž jeden je dostupný i na webu CSOBpoj.cz.

Srovnavač během chvilky poskytne ceník povinného ručení ČSOB – tabulka s jednotlivými nabídkami a cenami se zobrazí po zadání osobních údajů a údajů o vozidle. Níže uvedená tabulka uvádí dva příklady cen povinného ručení ČSOB za rok.

 • Řidič A: Škoda Octavia Combi, 1896 cm3 , 77 kW, běžný provoz, věk 24 let, bydliště Praha 7
 • Řidič B: Citroën C1, 998 cm3 , 50 kW, běžný provoz, věk 68 let, bydliště Praha 4
 StandardDominantPremiant
Řidič A10 066 Kč10 569 Kč11 676 Kč
Řidič B6648 Kč6980 Kč7711 Kč

Výluky z pojištění

Stejně jako každé jiné pojištění se i povinné ručení pojí s určitými výlukami z pojištění. Jedná se o situace, za kterých nevzniká právo na pojistné plnění, nebo za nichž má pojišťovna právo jej výrazně snížit. Patří mezi ně například:

 • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena
 • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • újma způsobená provozem vozidla při teroristické události
 • újma způsobená provozem vozidla na motoristickém závodu / soutěži
 • škoda, která vznikla při střetu vozidel, jež vlastní jedna osoba

Výše uvedené výjimky jsou dané zákonem. Každá pojišťovna si však stanovuje také vlastní výluky, které jsou k nalezení v pojistných podmínkách. V případě povinného ručení ČSOB to jsou například:

 • újma, kterou pojištěnec způsobil úmyslně
 • újma způsobená neoprávněným provozem vozidla
 • vědomé poskytnutí zkreslených údajů týkajících se pojistné události
 • úraz pojištěného, k němuž došlo pod vlivem alkoholu, toxických či psychotropních látek

ČSOB povinné ručení online

Sjednání ČSOB povinného ručení online je nejjednodušší možností. Stačí zanechat kontakt (jméno, příjmení a telefonní číslo) ve formuláři na stránkách CSOBpoj.cz a počkat na telefonát s nabídkou pojištění. V pracovních dnech ČSOB garantuje telefonní hovor do hodiny. Další možností je vyřídit povinné ručení na jedné z mnoha poboček ČSOB pojišťovny.

Jaký je naopak postup v případě vypovězení pojistné smlouvy? Informace o lhůtách, akceptovaných důvodech apod. jsou k nalezení v článku o ukončení povinného ručení.

Poslední aktualizace: 03. 01. 2019