Menu
Pozastavení živnosti snadno a rychle

Pozastavení živnosti snadno a rychle

3 minuty čtení

Každému podnikateli se může stát, že potřebuje na čas pozastavit svoji živnost. Důvody pro to mohou být rozdílné. Někdo aktuálně z podnikání neprosperuje, jiný si najde zaměstnanecký poměr, další si jen potřebuje odpočinout. Ať už je důvod jakýkoliv, pozastavení živnosti je administrativně jednoduchý a rychlý proces. Je potřeba dodržet pouze několik základních pravidel. Jaká to jsou?

Živnostník, který chce dočasně pozastavit svoje podnikání, musí tuto skutečnost ohlásit jen na tři konkrétní úřady. Kam se vydat a v jakých termínech, ukazuje následující tabulka.

ÚřadLhůta pro oznámení
Česká správa sociálního zabezpečenído 8. dne následujícího měsíce
Zdravotní pojišťovnado 8 dnů
Finanční úřaddo 15 dnů

Trochu paradoxem je, že na živnostenský úřad se přerušení podnikání ohlašovat nemusí. Přesto je to vhodné. Živnostenský úřad totiž nabízí nejjednodušší cestu, jak živnost pozastavit. Řešením je tzv. centrální registrační místo (CRM).

Co je CRM a jak pomáhá?

Od roku 2006 jsou všechny živnostenské úřady označovány jako Centrální registrační místa. Prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) zde podnikatel oznamuje zahájení podnikatelské činnosti a případně všechny další údaje související s jeho živností. Změny, včetně pozastavení podnikání, se oznamují prostřednictvím změnového listu.

Změnový list ke stažení

Díky změnovému listu, který je potřeba k účinnému pozastavení živnosti vyplnit, je informována Česká správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovna. Dvoustránkový tiskopis lze poslat také písemně, případně prostřednictvím datové schránky.

Změnový list spolu s příslušnými pokyny je k dispozici na webovém portálu Ministerstva průmyslu a obchodu v kategorii „Podnikání“ a podkategorii „Živnostenské podnikání“.

 

Na Centrálním registračním místě podnikatel snadno ohlásí pozastavenou živnost i finančnímu úřadu prostřednictvím speciálního tiskopisu „Oznámení o změně registračních údajů“.

Oznámení o změně registračních údajů ke stažení

Vytisknout ho lze z webových stránek Finanční správy. Nachází se v kategorii „Daňové tiskopisy“ a podkategorii „Databáze aktuálních daňových tiskopisů“.

Doba pozastavení, platba sociálního a zdravotního pojištění

Doba, na kterou chce podnikatel svoji živnost přerušit, není nijak omezena. Činnost je zrušena:

  • dnem doručení oznámení o přerušení živnosti
  • budoucím datem uvedeném v oznámení (nelze zpětně)

Pokud po přerušení podnikání člověk nevykonává jinou výdělečnou činnost, nemusí platit sociální pojištění.

Zdravotní pojištění ovšem musí platit i nadále jako osoba bez zdanitelných příjmů. Výjimkou tvoří osoby, kterým zálohy hradí stát (např. osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo uchazeči registrovaní na úřadu práce).

Jednoduché přerušení, jednoduché obnovení

Při obnovení podnikání je postup prakticky totožný. Opět lze využít změnový list a ušetřit tak spoustu času. Je ale také samozřejmě možné navštívit všechny tři dotčené úřady – ČSSZ, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Za obnovení živnosti se neplatí žádný poplatek.

3 tipy na závěr

Co je ještě dobré vědět o pozastavení živnosti? Několik tipů na závěr se určitě bude hodit:

Za prvé: Centrálním registračním místem, kde lze najednou provést veškeré změny, nejsou jen živnostenské úřady. Vše lze vyřídit také v Czech Pointech.

Za druhé: Nárok na podporu v nezaměstnanosti v době přerušení podnikání je možné získat předložením čestného prohlášení o nevykonávání podnikání a doložením písemného oznámení o přerušení živnosti ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

A za třetí: Jak už bylo zmíněno, za obnovení pozastavené živnosti se nic neplatí. Pakliže by ale došlo k ukončení a následnému opětovnému zahájení činnosti, hradí se správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Není proto špatné myslet na pověstná zadní vrátka a ponechat si možnost se k existující živnosti v budoucnu vrátit.

Poslední aktualizace: 04. 11. 2018